Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a

Ogłoszenie nr 587331-N-2017 z dnia 14 września 2017r.

PDFSIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9 z 14 września 2017r.

ZIPDokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ

ZIPSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ

ZIPPrzedmiar robót (4 kpl. - wersje pdf i ath) - załącznik nr 3 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 9 SIWZ
 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 29 września 2017r.

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z 6 października 2017r

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego o numerze 500046420-N-2017 z dnia 20-10-2017 r.

Wersja XML