Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko pracy ds. budownictwa

nazwa stanowiska pracy

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy nie została wyłoniona osoba do pracy w tut. Urzędzie.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko:

Nie złożono żadnej oferty do udziału w naborze.

 

 

Dąbrowa, 2017-07-26    

Z –up. Wójta

/-/ Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Wersja XML