Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów (sprawa nr OR.271.2.2017)

PDFOgłoszenie nr 521807-N-2017 z 2 czerwca 2017r.

PDFSIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9 z 2 czerwca 2017r.

PDFDokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ

PDFSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ

PDFPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 9 SIWZ
 

PDFOgłoszenie nr 94022 - 2017 z dnia 2017-06-07 r. o zmianie ogłoszenia

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 19 czerwca 2017r.

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 21 czerwca 2017 r.
 

Wersja XML