Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 roku

PDFUchwała nr XXIX/203/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa

PDFUchwała nr XXIX/204/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

PDFUchwała nr XXIX/205/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok

PDFUchwała nr XXIX/206/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała nr XXIX/207/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
 

Wersja XML