Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 roku

PDFUchwała nr XXVII/184/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2017 r.

PDFUchwała nr XXVII/185/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomościach niezabudowanych położonych w Ciepielowicach

PDFUchwała nr XXVII/186/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka

PDFUchwała nr XXVII/187/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa

PDFUchwała nr XXVII/188/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa

PDFUchwała nr XXVII/189/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Dąbrowa

PDFUchwała nr XXVII/190/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

PDFUchwała nr XXVII/191/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza ob-wodami

PDFUchwała nr XXVII/192/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowa-dzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFUchwała nr XXVII/193/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok

Wersja XML