Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 21 lutego 2017r. w sprawie GKMOS.6220.1.2017

GKMOS. 6220.1.2017                                                                 
Dąbrowa 21.02.2017r.

 

                                                   ZAWIADOMIENIE

                                          o wszczęciu postępowania

 

 

 

             Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że na  wniosek Pana Krzysztofa Kosińskiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Osiedle budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wolno stojących z poddaszami użytkowymi i garażami jednostanowiskowymi”

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 103 w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56  49-120 Dąbrowa. Zainteresowane strony mogą w w/w Urzędzie, w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

 

Wersja XML