Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 roku

PDFUchwała nr XXVI/172/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r.

PDFUchwała nr XXVI/173/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy

PDFUchwała nr XXVI/174/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

PDFUchwała nr XXVI/175/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

PDFUchwała nr XXVI/176/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa

PDFUchwała nr XXVI/177/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

PDFUchwała nr XXVI/178/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2017

PDFUchwała nr XXVI/179/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2017

PDFUchwała nr XXVI/180/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2017

PDFUchwała nr XXVI/181/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy na rok 2017

PDFUchwała nr XXVI/182/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2017 rok
 

Wersja XML