Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Sekretarz Gminy Dąbrowa

nazwa stanowiska pracy

 

           Informuję, ze w wyniku selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

L.p.

Imię i nazwisko

1.

Janusz Staszowski

 
Kandydat nie przedstawił, wraz z wymaganymi dokumentami, dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

Dąbrowa, 2017-01-11                 

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Wersja XML