Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 roku

PDFUchwała nr XXIII/154/16 z dn. 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.pdf

PDFUchwała nr XXIII/155/16 z dn. 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXIII/156/16 z dn. 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.pdf

PDFUchwała nr XXIII/157/16 z dn. 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf

PDFUchwała nr XXIII/158/16 z dn. 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok.pdf

PDFUchwała nr XXIII/159/16 z dn. 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany granic Gminy Dąbrowa jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzenia konsultacji.pdf
 

Wersja XML