Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2017-2019 (sprawa nr OR.271.2.2016)

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFSIWZ wraz z załącznikami nr 2 oraz od nr 4 do nr 8, z 20 października 2016r.

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 1 do SIWZ

XMLJednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) wersja XML

DOCXJednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) wersja DOCX

DOCXDruki do SIWZ w wersji edytowalnej DOCX
 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 28 listopada 2016r.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu przetargu z 6 grudnia 2016 r.
 

Wersja XML