Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 roku

PDFUchwała NR XXI/146/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 rok


PDFUchwała NR XXI/147/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XIII/90/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej pro-gnozy finansowej
 

Wersja XML