Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 11

PDFUchwała nr XXVI/175/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa obejmującego cześć wsi Prądy w rejonie „węzła Prądy”


TIFZałącznik nr 1 (część 1/4) do uchwały nr XXVI/175/05
TIFZałącznik nr 1 (część 2/4) do uchwały nr XXVI/175/05
TIFZałącznik nr 1 (część 3/4) do uchwały nr XXVI/175/05
TIFZałącznik nr 1 (część 4/4) do uchwały nr XXVI/175/05
 

Wersja XML