Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 9

PDFUchwała nr XI/81/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2003r. w sprawie zmiany miejsco-wego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa, dotyczącej terenu zabu-dowy mieszkaniowej we wsi Narok


TIFZałącznik nr 1 do uchwały nr XI/81/03
 

Wersja XML