Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 5

PDFUchwała nr XVIII/153/2000 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2000r. w sprawie zmiany miej-scowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa


PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/153/2000
 

Wersja XML