Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 3

PDFUchwała nr XIV/109/2000 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa


TIFZałącznik nr 1 do uchwały nr XIV/109/2000
TIFZałącznik nr 2 do uchwały nr XIV/109/2000
 

Wersja XML