Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 2

PDFUchwała nr XII/86/99 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 października 1999r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Karczów


TIFZałącznik do uchwały nr XII/86/99
 

Wersja XML