Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 roku

PDFUchwała Nr XX-140-16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sławice.pdf
PDFUchwała Nr XX-141-16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016r. w spr. zaliczenia dróg do kategori dróg gmin. oraz ustalenia ich przebiegu.pdf
PDFUchwała Nr XX-142-16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf
PDFUchwała Nr XX-143-16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 siepnia 2016 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XX-144-16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia.pdf
PDFUchwała Nr XX-145-16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wystąpienia z wniskiem do Trybunału Konstytucyjnego.pdf
 

Wersja XML