Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dąbrowa, dn. 18 sierpnia 2016r.

NR B.7011.81.9.2016

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tyś. EURO na:

 

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno – użytkowym znajdujący się w miejscowości Mechnice przy ulicy Niemodlińskiej 61

Uzasadnienie unieważnienia:

Nie złożono żadnej oferty do przedmiotowego postępowania.

 

Zawiadomienie podlega ogłoszeniu:

  1. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

 

Wersja XML