Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 07.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.7.2016

GKMOS. 6220.7.2016                                                                 

Dąbrowa 07.07.2016r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że na  wniosek Pana Waltera Zyli  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącej fermy drobiu w Prądach na części działki 8/6

Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 103 w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56  49-120 Dąbrowa. Zainteresowane strony mogą w w/w Urzędzie, w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski

Wójt Gminy

/-/ Marek Leja

Wersja XML