Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Link do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Gminy Dąbrowa, który zawiera m.in. wizualizacje Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa z możliwością wyszukiwania działek ewidencyjnych
 

PDFUCHWAŁA Nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r.
 

Załącznik nr 1A do tekstu studium Załącznik nr 1B do tekstu studium Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r.   Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r.  PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011r.

 

Wersja XML