Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowiska - załatwiane sprawy w Urzędzie

PDFSchemat Organizacyjny Urzędu Gminy Dąbrowa
 

Wójt Gminy – Katarzyna Gołębiowska - Jarek

pokój nr 6, parter

tel. wew.:  105 /sekretariat/

e-mail: 

Sprawy załatwiane:

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójt jest szefem obrony cywilnej gminy i szefem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy i jest jego kierownikiem.

 

Zastępca Wójta – Marcin Oszańca

pokój nr 8, parter

e-mail:

tel. wew.:  105 /sekretariat/

Sprawy załatwiane:

 

Sekretarz Gminy – Ilona Lenart

pokój nr 4, parter

e-mail: 

tel. wew.:  105 /sekretariat/

Sprawy załatwiane:

 

REFERAT  ORGANIZACYJNY

Kierownik referatu – Mariola Przybyła

pokój nr 10, parter

e-mail: 

tel. wew.:  110

Sprawy załatwiane:

 

Sekretariat, Małgorzata Komuszyńska – Sekretarka

pokój nr 5 (sekretariat), parter

e-mail: 

tel. wew.: 105

Sprawy załatwiane:

 

Administrator Sieci Informatycznych – Zbigniew Chmurowski 

pokój nr 110, piętro

e-mail: 

tel. wew.: 210

Sprawy załatwiane:

 

 

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Skarbnik Gminy, Katarzyna Szafarska - kierownik referatu 

pokój nr 9, parter

e-mail: 

tel. wew.:  109

Sprawy załatwiane:

 

Zastępca Skarbnika Gminy, Beata Jamrozik

pokój nr 3, parter

e-mail: 

tel. wew.:  103

Sprawy załatwiane:

 

Podatki i opłaty lokalne, Aneta Baron –  Podinspektor

pokój nr 2, parter

e-mail: 

tel. wew.:  102

Podatki i opłaty lokalne, Krzysztof Berka –  Podinspektor

pokój nr 2, parter

e-mail: 

tel. wew.:  102

Sprawy załatwiane:

 

Księgowość budżetowa, Małgorzata Słowik – Inspektor 

pokój nr 3, parter

e-mail: 

tel. wew.:  103

Sprawy załatwiane:

 

Księgowość podatkowa - Agnieszka Kramczyńska - Inspektor

pokój nr 12, parter

e-mail: 

tel. wew.:  112

Sprawy załatwiane:

 

Księgowość budżetowa, Magdalena Tarczyńska - Podinspektor

pokój nr 12, parter

e-mail: 

tel. wew.:  112

Sprawy załatwiane:

 

Biuro obsługi interesanta

Elżbieta Mojzyk– Specjalista

pokój nr 1, parter

e-mail: 

tel.wew.: 101

Sprawy załatwiane:

 

Kasa, Aldona Opolska - Podinspektor

pokój nr 1, parter

e-mail: 

tel.wew.: 301

Sprawy załatwiane:

 

Gospodarka odpadami, Podatki i opłaty lokalne Grzegorz Wocka – Główny specjalista

pokój nr 11; parter

e-mail: 

tel. wew.:  111. telefon bezpośredni: 77/464-10-58.

Sprawy załatwiane:

 

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, Ewa Korybska - Podinspektor

pokój nr 103, I piętro

e-mail: 

tel. wew.:  303

Sprawy załatwiane:

 

Promocja, Marta Wydra - Referent

pokój nr. 103, I piętro

e-mail: promocja@gminadabrowa.pl

Sprawy załatwiane:

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik –  Aneta Zdero

pokój nr 14, parter

e-mail: 

tel. wew.:  114

 

Zastępca kierownika USC, Małgorzata Stępień  

pokój nr 15, parter

e-mail: 

tel. wew.:  115

Sprawy załatwiane:

 

Dowody osobiste, Teresa Oborska – Inspektor

pokój nr 15, parter

e-mail: 

tel. wew.:  115

Sprawy załatwiane:

 

SAMODZIELNE STANOWISKA:

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju - Rajmund Kulza 

pok nr 102 ; I piętro 

e-mail: 

tel.wew: 202

 

Inwestycje i rozwój gminy, Ireneusz Racławicki – Inspektor 

pokój nr 101, I piętro

e-mail:  

tel. wew.:  201

Sprawy załatwiane:

 

Budownictwo, Emila Baucz – Podinspektor

pokój nr 103; I piętro

e-mail: 

tel. wew.:  203

Sprawy załatwiane:

 

Mienie gminy, Joanna Nalepka – Inspektor

pokój nr 104; I piętro

e-mail: 

tel. wew.:  204

Sprawy załatwiane:

 

Działalność gospodarcza, Katarzyna Dworczak – Inspektor

pokój nr 104; I piętro

e-mail: 

tel. wew.:  204

Sprawy załatwiane:

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Piotr Dzierżanowski – Podinspektor

pokój nr 104; I piętro

e-mail: 

tel. wew.: 304

Sprawy załatwiane:

 

Biuro Rady Gminy, Małgorzata Stępień – Zastępca kierownika USC

pokój nr 105, I piętro

e-mail: 

tel. wew.:  205

Sprawy załatwiane:

 

Gospodarka przestrzenna, Michaela Paniczek – Inspektor 

pokój nr 108, I piętro

e-mail:   

tel. wew.:  208

Sprawy załatwiane:

 

Zarządzanie kryzysowe, Jerzy Michalczyk – Inspektor

pokój nr 107, I piętro

e-mail: 

tel. wew.:  207

Sprawy załatwiane:

 

 

OBSŁUGA TECHNICZNA:

 

Kazimierz Półtorak

Półtorak Piotr

 

Grażyna Miecznik

Beata Marciniak-Bieniusa

Wersja XML