Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku

PDFUchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.

PDFUchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 r.

PDFUchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2015 r.

PDFUchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2015 r.

PDFUchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2015 r.

PDFUchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,,Ciepielowice"

PDFUchwała Nr XVIII/127/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 r.

Wersja XML