Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7555468502736085612300000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544375790659156626607576576281835526970366709606306455666123
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
517004719859571701226117446285531314922149805469524521555894
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
379543524537511398144304235157393754070739711425124026649183
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
344512932622666389373281529159338823119129290340882948532608
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00043854186035751913534144542804932551
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 300660
 2. Sprzedaż i dzierżawa mienia
  Wyświetleń: 61049
 3. Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 49197
 4. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 31160
 5. Uchwały 2016-2018
  Wyświetleń: 26703
 6. Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 24242
 7. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 23253
 8. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 22166
 9. 2016 Projekty uchwał
  Wyświetleń: 19644
 10. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 19552
 11. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 19478
 12. Postępowania pow. 30 tys euro
  Wyświetleń: 18451
 13. MPZP
  Wyświetleń: 17621
 14. Postępowania w 2019 roku
  Wyświetleń: 16500
 15. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 15471
 16. Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 14908
 17. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 14339
 18. Nabory do jednostek
  Wyświetleń: 14229
 19. Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 13405
 20. Postępowania w 2020 roku
  Wyświetleń: 12344
 21. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 11695
 22. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 11093
 23. Postępowania w 2019 roku
  Wyświetleń: 10845
 24. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9734
 25. Postępowania w 2020 roku
  Wyświetleń: 9197
 26. Stanowiska - załatwiane sprawy w Urzędzie
  Wyświetleń: 8559
 27. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 8464
 28. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 8313
 29. Ogłoszenia 2020
  Wyświetleń: 8218
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7995
 31. 2019
  Wyświetleń: 7966
 32. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 7501
 33. Studium
  Wyświetleń: 7315
 34. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 6997
 35. Program współpracy
  Wyświetleń: 6932
 36. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6782
 37. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6660
 38. 2018
  Wyświetleń: 6636
 39. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6614
 40. Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 6560
 41. Regulamin pracy UG
  Wyświetleń: 6467
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6338
 43. Nabory UG 2016
  Wyświetleń: 6297
 44. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6285
 45. Budżet 2017
  Wyświetleń: 6226
 46. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 6166
 47. Sesja XXXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 6142
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6046
 49. Statut
  Wyświetleń: 6014
 50. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 5988
 51. Wójt
  Wyświetleń: 5884
 52. Lobbing w stanowieniu prawa
  Wyświetleń: 5800
 53. Sesja XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 5791
 54. Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 5768
 55. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 5764
 56. Rada Gminy
  Wyświetleń: 5738
 57. Zasady naboru do UG
  Wyświetleń: 5734
 58. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5547
 59. Interpelacje radnych
  Wyświetleń: 5540
 60. Projekty uchwał na sesję Nr XXXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 5447
 61. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 5370
 62. Budżet 2016
  Wyświetleń: 5344
 63. 2017
  Wyświetleń: 5257
 64. Konkursy ofert Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 5200
 65. Sesja XXXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 roku
  Wyświetleń: 5150
 66. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 5137
 67. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5134
 68. Program na rok 2017
  Wyświetleń: 5131
 69. Rejestr zbiorów danych
  Wyświetleń: 4885
 70. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 4868
 71. Regulamin do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 4847
 72. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 4791
 73. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 marca 2018.
  Wyświetleń: 4787
 74. Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 4720
 75. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 4703
 76. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4641
 77. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 4619
 78. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4580
 79. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.24)
  Wyświetleń: 4564
 80. Statut Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4521
 81. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4501
 82. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 4494
 83. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 4477
 84. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2017
  Wyświetleń: 4423
 85. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4379
 86. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 4369
 87. Uchwały 2018-2023
  Wyświetleń: 4361
 88. Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 4300
 89. na rok 2017
  Wyświetleń: 4244
 90. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 4213
 91. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 14 września 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.EP
  Wyświetleń: 4202
 92. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.11 z 20.06.2017r.
  Wyświetleń: 4190
 93. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 6 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.EP
  Wyświetleń: 4127
 94. Sesja XLII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 4118
 95. Program na rok 2018
  Wyświetleń: 4113
 96. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 4077
 97. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 4073
 98. Transmisja obrad Rady Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 4048
 99. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 4040
 100. Sesja XXXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 roku
  Wyświetleń: 4038
 101. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 4032
 102. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.40.2016.MP
  Wyświetleń: 4004
 103. Projekty uchwał na sesję Nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 4002
 104. Budżet 2018
  Wyświetleń: 4000
 105. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 3992
 106. Uchwała Nr VI/57/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3938
 107. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 3913
 108. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.7.2017)
  Wyświetleń: 3862
 109. Obwieszczenie Wójta Gminy 21 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 3860
 110. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3857
 111. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2018
  Wyświetleń: 3849
 112. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3842
 113. Sesja XXXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 3811
 114. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 3809
 115. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3784
 116. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 19 października 2017 roku
  Wyświetleń: 3773
 117. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 3725
 118. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 października 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 3710
 119. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017 z 12.05.2017r.
  Wyświetleń: 3695
 120. Sesja XXXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 3694
 121. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 1
  Wyświetleń: 3661
 122. Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 3613
 123. Sesja XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3590
 124. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3554
 125. Sesja XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 3502
 126. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 3470
 127. Obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji - Przebudowa Polde-ru Żelazna - nr IN.V.7840.6.2.2016.AM
  Wyświetleń: 3459
 128. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 3447
 129. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 3446
 130. Ekofizjografia
  Wyświetleń: 3437
 131. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 3409
 132. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2015
  Wyświetleń: 3387
 133. Sesja XL Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3351
 134. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej
  Wyświetleń: 3349
 135. Projekty uchwał na sesję Nr XXXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 7 września 2017r.
  Wyświetleń: 3346
 136. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 6
  Wyświetleń: 3334
 137. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 3322
 138. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 3303
 139. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 3289
 140. Projekty uchwał na sesję Nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 marca 2017r.
  Wyświetleń: 3275
 141. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.2 z 31.03.2017r
  Wyświetleń: 3263
 142. Projekty uchwał na sesję Nr XXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 12 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 3236
 143. Oświadczenia składane w 2016 roku
  Wyświetleń: 3233
 144. Konkursy na rok 2018
  Wyświetleń: 3218
 145. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 3177
 146. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 3142
 147. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.16 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 3136
 148. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 3113
 149. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 3105
 150. Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3081
 151. Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3064
 152. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2016r. do sprawy GP.6733.11.2016.AO
  Wyświetleń: 3059
 153. Wychowawca podwórkowy (1/2 etatu) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 3050
 154. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 3045
 155. Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 3012
 156. Projekty 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2953
 157. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 2
  Wyświetleń: 2948
 158. UCHWAŁY 2019
  Wyświetleń: 2944
 159. Konkursy na rok 2019
  Wyświetleń: 2934
 160. Projekty uchwał na sesję Nr XXXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2889
 161. Sesja XXXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 roku
  Wyświetleń: 2864
 162. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 2853
 163. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 2848
 164. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 2843
 165. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.28.2016.MP
  Wyświetleń: 2841
 166. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 2827
 167. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 2820
 168. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 2780
 169. Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2779
 170. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 3
  Wyświetleń: 2776
 171. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 4
  Wyświetleń: 2773
 172. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2750
 173. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2736
 174. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 2735
 175. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 kwietnia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 2724
 176. Konkursy na rok 2017
  Wyświetleń: 2722
 177. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 11
  Wyświetleń: 2715
 178. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 5
  Wyświetleń: 2712
 179. Sesja XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 roku
  Wyświetleń: 2706
 180. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2697
 181. Sesja XLI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 2693
 182. Nabór na wolne stanowisko pracy o nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2688
 183. 2020
  Wyświetleń: 2671
 184. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lutego 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019
  Wyświetleń: 2651
 185. Projekty uchwał na sesję Nr XXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2648
 186. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2018r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 2631
 187. Sesja XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2626
 188. Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2623
 189. Obwieszczenie (3) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 2615
 190. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 2602
 191. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2601
 192. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 2587
 193. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2017 (sprawa nr OR.271.4.2016)
  Wyświetleń: 2567
 194. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 2562
 195. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 2547
 196. Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2530
 197. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2530
 198. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a
  Wyświetleń: 2528
 199. Sesja XXXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2526
 200. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2515
 201. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 2508
 202. Ogłoszenie o konkursach: „Aktywna wieś” oraz „Moja zagroda” 2017
  Wyświetleń: 2505
 203. Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2499
 204. Specjalista ds. księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2483
 205. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2471
 206. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 2448
 207. Specjalista ds. księgowości i płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2431
 208. Projekty 2019
  Wyświetleń: 2428
 209. Referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2423
 210. Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2418
 211. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.51.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2412
 212. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2018 (sprawa nr OR.271.6.2017)
  Wyświetleń: 2410
 213. Konsultacje projektów uchwał
  Wyświetleń: 2398
 214. Projekty uchwał na sesję Nr XX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2398
 215. Sesja XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 roku
  Wyświetleń: 2394
 216. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 12
  Wyświetleń: 2382
 217. Obwieszczenie Wójta Gminy 9 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 2378
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 2363
 219. Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 2359
 220. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2017-2019 (sprawa nr OR.271.2.2016)
  Wyświetleń: 2354
 221. Zarządzenie NR SEK.0050.83.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2349
 222. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 2330
 223. Zawiadomienie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7840.1.117.2016.MBA z 16 grudnia 2016r. dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2329
 224. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP
  Wyświetleń: 2328
 225. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej - PONOWNY KONKURS
  Wyświetleń: 2324
 226. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 2320
 227. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 2313
 228. Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2308
 229. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 2306
 230. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 2290
 231. Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w Mechnicach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 435 na drogę gminną oraz przebudowa ul. Kościuszki w Dąbrowie (sprawa nr OR.271.1.2017)
  Wyświetleń: 2287
 232. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2272
 233. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 2272
 234. Sesja XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2270
 235. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 2266
 236. Raport o stanie gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2266
 237. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 13
  Wyświetleń: 2253
 238. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.I.6620.38.2015.AN.17)
  Wyświetleń: 2253
 239. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 2251
 240. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2250
 241. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2228
 242. Zarządzenie NR SEK.0050.91.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2217
 243. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2214
 244. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2210
 245. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2017 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.3.2016)
  Wyświetleń: 2206
 246. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 2206
 247. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 2196
 248. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 2187
 249. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
  Wyświetleń: 2186
 250. Budowa linii kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego – Siedliska (osiedle)
  Wyświetleń: 2178
 251. Projekty uchwał na sesję Nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2156
 252. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 2148
 253. Protokół XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 2147
 254. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 2146
 255. Przetargi OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 2136
 256. Projekty uchwał na sesję Nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2135
 257. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa (Sprawa nr OR.271.10.2019)
  Wyświetleń: 2133
 258. Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 2132
 259. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 2126
 260. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2126
 261. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2120
 262. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej - PONOWNY KONKURS (3)
  Wyświetleń: 2119
 263. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno – użytkowym znajdujący się w miejscowości Mechnice przy ulicy Niemodlińskiej 61
  Wyświetleń: 2119
 264. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 2118
 265. Zarządzenie Nr SEK.0050.85.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2111
 266. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 7
  Wyświetleń: 2107
 267. Projekty uchwał na sesję Nr XXX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2102
 268. Sesja XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 roku
  Wyświetleń: 2101
 269. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 września 2016r. o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku (sprawa nr MG.6840.1.6.2016)
  Wyświetleń: 2099
 270. Projekty uchwał na sesję Nr XXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 2096
 271. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 2092
 272. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2089
 273. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2079
 274. Obwieszczenie (8) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 2073
 275. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.5.2016)
  Wyświetleń: 2071
 276. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 2069
 277. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.16.2016.WJ
  Wyświetleń: 2063
 278. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.3.2017)
  Wyświetleń: 2060
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.MP
  Wyświetleń: 2059
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 2057
 281. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.24.2018)
  Wyświetleń: 2057
 282. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2045
 283. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE II (Nr sprawy OR.271.20.2018)
  Wyświetleń: 2044
 284. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 2037
 285. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" - POWTÓRZENIE II
  Wyświetleń: 2037
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 2036
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 2035
 288. Zarządzenie NR SEK.0050.79.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2032
 289. Obligacje 2019-2021 – konkurs
  Wyświetleń: 2030
 290. Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 2020
 291. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 2020
 292. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2012
 293. Remont ulicy Korczaka w Dąbrowie (Nr sprawy OR.271.4.2018)
  Wyświetleń: 2011
 294. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 7 września 2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 2010
 295. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2009
 296. Sesja XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 roku
  Wyświetleń: 2007
 297. Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 2002
 298. na rok 2018
  Wyświetleń: 2000
 299. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 1995
 300. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.3.2018)
  Wyświetleń: 1987
 301. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.39.2016
  Wyświetleń: 1984
 302. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 10
  Wyświetleń: 1978
 303. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1972
 304. Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1969
 305. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 9
  Wyświetleń: 1967
 306. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 1953
 307. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 maja 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 1953
 308. Remont ulicy Leśnej w miejscowości Lipowa (Sprawa nr OR.271.7.2019)
  Wyświetleń: 1953
 309. Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1950
 310. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1948
 311. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 1944
 312. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 1943
 313. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mechnice (ul. Torowa) (Nr sprawy OR.271.6.2018)
  Wyświetleń: 1940
 314. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.5.2017)
  Wyświetleń: 1939
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 1938
 316. Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 1937
 317. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów (sprawa nr OR.271.2.2017)
  Wyświetleń: 1935
 318. Sesja XXX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1932
 319. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1923
 320. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.8.2017) - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 1919
 321. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.17 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 1918
 322. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1905
 323. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 1904
 324. Projekty uchwał na sesję Nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 24 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1904
 325. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1900
 326. Remont ulicy 1-go Maja w Chróścinie i ulicy Leśnej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.5.2018)
  Wyświetleń: 1897
 327. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 1895
 328. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1895
 329. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa - ponowienie naboru
  Wyświetleń: 1892
 330. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 1892
 331. Postępowania w 2021 roku
  Wyświetleń: 1891
 332. Główny księgowy w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1890
 333. Projekty uchwał na sesję Nr XXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1888
 334. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1887
 335. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1887
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1886
 337. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 1877
 338. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. dot. sprawy nr GP. 6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 1871
 339. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 1871
 340. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 24 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 1865
 341. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1861
 342. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 8
  Wyświetleń: 1859
 343. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 9 grudnia 2016r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.7.2016)
  Wyświetleń: 1859
 344. Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1854
 345. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Prądach ul. Niemodlińska i w Niewodnikach ul. Wiosenna
  Wyświetleń: 1850
 346. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 13 stycznia 2017r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2017)
  Wyświetleń: 1848
 347. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 08.09.2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 1847
 348. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lica 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1844
 349. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1842
 350. Sesja XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1837
 351. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 1833
 352. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1832
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2017
  Wyświetleń: 1830
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 1829
 355. UCHWAŁY 2020
  Wyświetleń: 1829
 356. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 7 września 2016r. w sprawie nr DSR-II-1.7322.62.2016
  Wyświetleń: 1827
 357. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1825
 358. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwolenia na realizację inwestycji - Przebudowa Polderu Żelazna - nr IN.V.7840.6.1.2016.AM
  Wyświetleń: 1821
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016
  Wyświetleń: 1817
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 października 2018r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 1812
 361. UCHWAŁY 2018
  Wyświetleń: 1810
 362. Oświadczenia składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 1809
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1800
 364. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1799
 365. Projekty uchwał na sesję Nr XLIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1797
 366. Sesja XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1796
 367. Wykaz nr 2 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.145.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1795
 368. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 1792
 369. Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1780
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2016r o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 1780
 371. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 października 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1777
 372. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 1775
 373. Obwieszczenia Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7322.76.2016.AK z 10 października 2016r.
  Wyświetleń: 1767
 374. Projekty uchwał na sesję Nr XLI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1760
 375. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.76.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1759
 376. Nabór na wolne stanowisko pracy ds.pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1755
 377. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 1754
 378. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 26/16 do sprawy GP.6733.23.2016.WJ
  Wyświetleń: 1754
 379. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 13 września 2017 roku
  Wyświetleń: 1750
 380. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 1749
 381. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2017
  Wyświetleń: 1745
 382. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1744
 383. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1742
 384. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1741
 385. Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1740
 386. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 października 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1734
 387. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1731
 388. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (sprawa Nr OR.271.2.2019)
  Wyświetleń: 1731
 389. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I piętra) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkole" (Nr sprawy IR.271.03.2020)
  Wyświetleń: 1730
 390. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1730
 391. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2016 r. dot. sprawy nr GP.6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 1730
 392. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2017r.
  Wyświetleń: 1730
 393. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.1.2017 z 19.04.2017r.
  Wyświetleń: 1723
 394. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 1723
 395. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1720
 396. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 1719
 397. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 1716
 398. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6 czerwca 2016 r. dot. sprawy GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 1715
 399. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie DOŚ-III.7322.51.2016.AK z września 2016 roku
  Wyświetleń: 1714
 400. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 1711
 401. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 marca 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1711
 402. Budowa drogi wewnętrznej – Al. Róż w Mechnicach (Nr sprawy OR.271.2.2018)
  Wyświetleń: 1702
 403. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 1699
 404. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1698
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie Nr GKMOS.6220.3.2015
  Wyświetleń: 1695
 406. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 2 września 2016r. dot. budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1692
 407. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 1692
 408. Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1681
 409. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa - kolejny nabór
  Wyświetleń: 1680
 410. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok w m. Dąbrowa pomiędzy ul. Lipową, a skrzyżowaniem w Sokolnikach nr ewidencyjny gruntu 497 k.m. 2 i 3
  Wyświetleń: 1680
 411. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1675
 412. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2016r. w sprawie GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 1674
 413. Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r
  Wyświetleń: 1673
 414. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1672
 415. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa - POWTÓRZENIE (sprawa Nr OR.271.3.2019)
  Wyświetleń: 1670
 416. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.gospodarki komunalnej
  Wyświetleń: 1669
 417. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1665
 418. Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach (Sprawa nr OR.271.5.2019)
  Wyświetleń: 1664
 419. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.30.2016.WJ.
  Wyświetleń: 1663
 420. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.AO
  Wyświetleń: 1663
 421. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji
  Wyświetleń: 1663
 422. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 lipca 2017r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.2.2017)
  Wyświetleń: 1662
 423. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dot. zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 459
  Wyświetleń: 1661
 424. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 1661
 425. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1660
 426. Przebudowa części drogi gminnej nr 109214 O na działce nr 232/1 m. 1 – ul. Brzozowa w Naroku (sprawa nr B.7011.93.5.2016)
  Wyświetleń: 1660
 427. Oferta pracy na zastępstwo - stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1657
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 1653
 429. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ciepielowice (Sprawa nr OR.271.9.2019)
  Wyświetleń: 1650
 430. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 września 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 1640
 431. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6730.109.2017.MP
  Wyświetleń: 1639
 432. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1636
 433. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 21 lutego 2017r. w sprawie GKMOS.6220.1.2017
  Wyświetleń: 1636
 434. Sesja XLIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1634
 435. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 27 września 2016r. do sprawy WB.6740.1.859.2016.JS
  Wyświetleń: 1627
 436. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r.o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1616
 437. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1614
 438. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1612
 439. Przebudowa ulicy Polnej w Prądach (Nr sprawy OR.271.1.2018)
  Wyświetleń: 1612
 440. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 września 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1611
 441. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1611
 442. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1609
 443. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1606
 444. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1604
 445. Wykaz dot. przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarzą-dzenia Nr SEK.0050.105.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1603
 446. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy IN.V.7820.1.15.2016.EA)
  Wyświetleń: 1599
 447. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 1599
 448. Sesja XXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1598
 449. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1593
 450. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 1593
 451. Sesja XXXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1593
 452. na rok 2019
  Wyświetleń: 1590
 453. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 10 października 2016r. do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 1589
 454. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 07 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1585
 455. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1580
 456. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 1577
 457. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.108.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1577
 458. Konkurs na dyrektora szkoły w Chróścinie
  Wyświetleń: 1572
 459. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 1567
 460. Projekt studium Ciepielowic
  Wyświetleń: 1566
 461. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1564
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.AO
  Wyświetleń: 1559
 463. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2016 r.dot. inwestycji pn.:,, Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi’’
  Wyświetleń: 1558
 464. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa  dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 1557
 465. Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1553
 466. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1550
 467. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1549
 468. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1549
 469. Dostarczenie i montaż drzwi w pawilonie sportowym w miejscowości Mechnice przy ulicy Strażackiej
  Wyświetleń: 1547
 470. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji Nr 89/16 z dnia 20. 06. 2016 r. do sprawy GP.6730.38.2016.WJ
  Wyświetleń: 1547
 471. Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1546
 472. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 07.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.7.2016
  Wyświetleń: 1544
 473. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 1537
 474. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.21.2018)
  Wyświetleń: 1537
 475. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1534
 476. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1532
 477. Sesja XLIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1524
 478. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.19.2018)
  Wyświetleń: 1524
 479. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.17.2016.WJ
  Wyświetleń: 1523
 480. Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1521
 481. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 1520
 482. Protokół Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1520
 483. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1519
 484. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ
  Wyświetleń: 1517
 485. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1512
 486. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚoaII.4203.4.2015.Ek.15 z 03.08.2017r.
  Wyświetleń: 1511
 487. Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Niewodniki (Sprawa nr OR.271.6.2019)
  Wyświetleń: 1510
 488. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 5 października 2016r. w sprawie nr DOŚ-III.7322.49.2016.AK
  Wyświetleń: 1501
 489. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 października 2017
  Wyświetleń: 1495
 490. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 1493
 491. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 1492
 492. Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1491
 493. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/2584/2016/oś z 21.06.2017r.
  Wyświetleń: 1489
 494. Ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1487
 495. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 18 sierpnia 2016r. o zakończeniu postępowania do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 1485
 496. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1485
 497. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1485
 498. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1484
 499. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1483
 500. Projekty 2018
  Wyświetleń: 1483
 501. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 grudnia 2017 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.3.2017)
  Wyświetleń: 1482
 502. Sesja XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1479
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1476
 504. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 1473
 505. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Sprawa Nr OR.271.4.2019)
  Wyświetleń: 1471
 506. Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1470
 507. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 1469
 508. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.6 z 28.04.2017r.
  Wyświetleń: 1465
 509. Obwieszczenie (5) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1463
 510. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 3 września 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 1461
 511. Projekty Uchwał na sesję Nr XL Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1461
 512. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 4 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1456
 513. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 1456
 514. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Sprawa Nr OR.271.8.2019)
  Wyświetleń: 1452
 515. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II.7322.192.2016 z 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1450
 516. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1450
 517. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1445
 518. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE II (Sprawa nr OR.271.13.2019)
  Wyświetleń: 1443
 519. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 1440
 520. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciepielowice - ul. Stawowa (Nr sprawy OR.271.17.2019)
  Wyświetleń: 1440
 521. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.31
  Wyświetleń: 1439
 522. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 1439
 523. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.36.2016.AO
  Wyświetleń: 1438
 524. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2019 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.23.2018)
  Wyświetleń: 1435
 525. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z 04.08.2017r.
  Wyświetleń: 1434
 526. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1432
 527. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1430
 528. Sesja XLV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1427
 529. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1426
 530. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1424
 531. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1422
 532. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 1421
 533. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.54.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 09-04-2019 r.
  Wyświetleń: 1419
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 1418
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 1417
 536. Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1415
 537. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 1411
 538. Projekty uchwał na sesję Nr XLIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1407
 539. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1406
 540. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 1405
 541. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 maja 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 1404
 542. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i Gminy Dąbrowa, Park w Niewodnikach dz. nr 232/1, 232/2 obręb Niewodniki - ETAP I (Sprawa nr OR.271.14.2019)
  Wyświetleń: 1404
 543. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 1401
 544. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”
  Wyświetleń: 1400
 545. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 1394
 546. Petycje
  Wyświetleń: 1393
 547. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2017r. w sprawie GKMOS.6220.9.2016
  Wyświetleń: 1390
 548. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1388
 549. Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 1387
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 1380
 551. Konkursy na rok 2020
  Wyświetleń: 1379
 552. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Sprawa nr OR.271.11.2019)
  Wyświetleń: 1378
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r o wydaniu decyzji Nr 84/16 z dnia 15.06.2016 r. do sprawy GP.6730.29.2016.WJ
  Wyświetleń: 1377
 554. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" (Nr sprawy IR.271.01.2020)
  Wyświetleń: 1376
 555. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 1373
 556. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1371
 557. Obwieszczenia o postanowieniach dot. sprawy GP.6733.27.2016.AO - montaż zestawu złączowo-pomiarowego, budowa linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych przy ulicy i na terenie rekreacyjnym (cz. dz. nr 275 oraz dz. nr 242/2, 241/3, 241/2
  Wyświetleń: 1370
 558. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 1369
 559. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
  Wyświetleń: 1369
 560. Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa dz. nr 47/3
  Wyświetleń: 1367
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1367
 562. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.30
  Wyświetleń: 1366
 563. Programy działania Instytucji Kultury w Gminie Dąbrowa
  Wyświetleń: 1365
 564. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 1362
 565. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1362
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 1360
 567. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1353
 568. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1352
 569. Projekty uchwał na sesję Nr XLV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 pażdziernika 2018r.
  Wyświetleń: 1352
 570. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 1350
 571. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19" (Nr sprawy IR.271.02.2020)
  Wyświetleń: 1349
 572. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 1347
 573. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 (sprawa nr OR.271.22.2018)
  Wyświetleń: 1345
 574. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1344
 575. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1343
 576. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 sierpnia 2016r. do sprawy nr DOOŚoaII.4203.4.2015.EK.11
  Wyświetleń: 1342
 577. Projekty uchwał na sesję Nr XLII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1331
 578. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego (izby) w Dąbrowie nr MG.6840.1.2.2018 z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1331
 579. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1330
 580. Obwieszczenie (4) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1329
 581. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1320
 582. Skargi, Wnioski i Petycje
  Wyświetleń: 1317
 583. Przebudowa ulic: Cmentarnej i Brzozowej w miejscowości Narok (Sprawa nr OR.271.12.2019)
  Wyświetleń: 1316
 584. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 maja 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1315
 585. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1312
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1311
 587. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020 (sprawa nr OR.271.18.2019)
  Wyświetleń: 1306
 588. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1305
 589. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1305
 590. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów do rad oraz wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dla terenu gminy Dąbrowa.
  Wyświetleń: 1305
 591. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2019/2020 (Nr OR.271.15.2019)
  Wyświetleń: 1304
 592. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 1303
 593. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1303
 594. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu postanowienia nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1301
 595. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 1296
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1295
 597. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 1292
 598. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.146.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1292
 599. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4202.1.2014.IOC.29 z 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1292
 600. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1288
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 1285
 602. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.8.2018)
  Wyświetleń: 1285
 603. Cztery obwieszczenia Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 1279
 604. Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-05-24]
  Wyświetleń: 1274
 605. Oświadczenia składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 1273
 606. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1272
 607. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 20 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1270
 608. Ogłoszenie z dnia 18 października 2018r o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie (sprawa nr MG.6840.1.4.2018)
  Wyświetleń: 1270
 609. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1269
 610. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 1267
 611. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.25)
  Wyświetleń: 1266
 612. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice z 27 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 1263
 613. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1261
 614. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczonej do najmu - Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1240
 615. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Nr sprawy OR.271.17.2018)
  Wyświetleń: 1240
 616. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 1233
 617. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z 28.07.2017r.dot. instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk
  Wyświetleń: 1230
 618. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 1228
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1225
 620. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 1223
 621. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 listopada 2018 r. w sprawie GP.6733.30.2018.MP
  Wyświetleń: 1219
 622. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 28 lutego 2018 r. o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2018)
  Wyświetleń: 1217
 623. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62 (Nr sprawy OR.271.16.2019)
  Wyświetleń: 1216
 624. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 1215
 625. Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1215
 626. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.36.2018.MP
  Wyświetleń: 1209
 627. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1208
 628. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1207
 629. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2019r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018r.
  Wyświetleń: 1206
 630. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28.11.2019r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 1206
 631. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 1204
 632. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 1204
 633. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy- Załącznik do Zarządzenia NR SEK.0050.32.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1200
 634. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 1199
 635. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 1198
 636. Protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018r.
  Wyświetleń: 1193
 637. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 10 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 1190
 638. Protokół Nr XL/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1188
 639. Protokoł Nr III/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1186
 640. Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1185
 641. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.420.2.3.2018.ES.2 z 27 grudnia 2018r
  Wyświetleń: 1170
 642. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1168
 643. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 1167
 644. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1164
 645. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w miejscowości Siedliska ( Nr sprawy IR.271.07.2020)
  Wyświetleń: 1160
 646. Skargi i Wnioski
  Wyświetleń: 1160
 647. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1158
 648. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 1156
 649. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1153
 650. Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2018r o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Naroku (sprawa MG.6840.1.3.2018)
  Wyświetleń: 1151
 651. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 1144
 652. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 430 000 zł
  Wyświetleń: 1141
 653. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 1137
 654. Projekty uchwał na sesję Nr XI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1135
 655. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1131
 656. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 170 000 zł
  Wyświetleń: 1127
 657. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 1120
 658. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwiec 2020 r.
  Wyświetleń: 1116
 659. Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2019 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipowej (sprawa nr MG.6840.1.1.2019)
  Wyświetleń: 1111
 660. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (sprawa Nr OR.271.1.2019)
  Wyświetleń: 1111
 661. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.138.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. (wykaz nr 4)
  Wyświetleń: 1108
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 1105
 663. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1104
 664. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 1098
 665. „Ponowne (trzecie) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”
  Wyświetleń: 1091
 666. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 1091
 667. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1090
 668. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1084
 669. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.18.2018)
  Wyświetleń: 1082
 670. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02-04-2019 r.
  Wyświetleń: 1082
 671. Projekty 2020
  Wyświetleń: 1079
 672. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.9.2018 z 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 1076
 673. Obwieszczenie Wójta Gminy 17 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1072
 674. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 października 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 1072
 675. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (Nr sprawy OR.271.16.2018)
  Wyświetleń: 1071
 676. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 1070
 677. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.12.2018)
  Wyświetleń: 1068
 678. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 1067
 679. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP
  Wyświetleń: 1065
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 1060
 681. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1057
 682. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1056
 683. 2021
  Wyświetleń: 1051
 684. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 1051
 685. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Mechnicach
  Wyświetleń: 1051
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 1050
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1049
 688. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1048
 689. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 1046
 690. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.8.2018
  Wyświetleń: 1046
 691. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 23 października 2018 r. w sprawie GP.6733.33.2018.EP
  Wyświetleń: 1043
 692. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2018r. w sprawie GP.6733.27.2018.MP
  Wyświetleń: 1041
 693. Protokół Nr XLIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1039
 694. Obwieszczenie (7) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1037
 695. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 maja 2018r. w sprawie GKMOS.6220.3.2018
  Wyświetleń: 1037
 696. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 (Nr sprawy OR.271.9.2018)
  Wyświetleń: 1037
 697. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Opolu, obręb Karczów stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.61.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 04 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1036
 698. Zarządzenie Nr SEK.0050.112.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Opolu, obręb Sławice...
  Wyświetleń: 1034
 699. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1032
 700. Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych
  Wyświetleń: 1030
 701. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 października 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.EP
  Wyświetleń: 1029
 702. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1023
 703. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa przeznaczoną pod inwestycję, pn.: ,,Przebudowa Polderu Żelazna"
  Wyświetleń: 1023
 704. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 marca 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 1022
 705. Obwieszczenie Wójta Gminy 10 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 1020
 706. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczonej do najmu - Załącznik do Zarządzenia Nr.OR.0050.37.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1020
 707. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju
  Wyświetleń: 1019
 708. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Żłobka w Żelaznej
  Wyświetleń: 1018
 709. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.7.2.2017
  Wyświetleń: 1015
 710. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1013
 711. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 29 października 2018r. w sprawie GP.6733.30.2018.EP
  Wyświetleń: 1006
 712. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 1006
 713. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1005
 714. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019
  Wyświetleń: 1004
 715. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 marca 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.8.2018
  Wyświetleń: 1004
 716. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.31.2018.MP
  Wyświetleń: 1004
 717. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.MP
  Wyświetleń: 1002
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 1000
 719. Projekty uchwał na sesję Nr X Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 999
 720. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.38.2018.MP
  Wyświetleń: 998
 721. Informacja o wyborze oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 997
 722. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 października 2018r. w sprawie GP.6733.30.2018.EP
  Wyświetleń: 997
 723. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 października 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 995
 724. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 994
 725. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 maja 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 993
 726. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 991
 727. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 991
 728. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie udostępnienia spisu wyborców do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 986
 729. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 26 sierpnia 2019 r. o postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.18.2019.MP)
  Wyświetleń: 985
 730. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 985
 731. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 984
 732. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - EPUAP
  Wyświetleń: 983
 733. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 976
 734. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap (Nr sprawy OR.271.11.2018)
  Wyświetleń: 975
 735. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 973
 736. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap – POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.15.2018)
  Wyświetleń: 973
 737. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 972
 738. Obwieszczenia Wójta dotyczące inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 971
 739. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 971
 740. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 970
 741. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.10.2018)
  Wyświetleń: 969
 742. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2020 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.19.2019)
  Wyświetleń: 967
 743. Zarządzenie Nr SEK.0050.127.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 966
 744. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2016
  Wyświetleń: 965
 745. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19 – II POSTĘPOWANIE” ( Nr sprawy IR.271.06.2020)
  Wyświetleń: 965
 746. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele nierolnicze i cele rolne - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.137.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. (wykaz nr 2 i 3)
  Wyświetleń: 965
 747. Zarządzenie Nr SEK.0050.155.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Prądach ...
  Wyświetleń: 964
 748. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 12 września 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.EP
  Wyświetleń: 962
 749. Obwieszczenie (6) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2
  Wyświetleń: 960
 750. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (izba) stanowiącego własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 959
 751. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.47.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02-04-2019 r.
  Wyświetleń: 959
 752. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 955
 753. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 955
 754. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do użyczenia na rzecz Miasta Opola - Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 955
 755. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016 z 11 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 954
 756. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.18.2019.MP
  Wyświetleń: 954
 757. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie nr DOOŚoaII.4203.4.2015.KCz2 z 7.11.2018r.
  Wyświetleń: 953
 758. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowowiejska w Chróścinie (Nr sprawy IR.271.04.2020)
  Wyświetleń: 952
 759. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w sprawie "Budowy wiaduktu nad linią kolejową PKP w ciągu DK 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa".
  Wyświetleń: 951
 760. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 951
 761. Obwieszczenie Wójta Gminy 2 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.17.2019.MP
  Wyświetleń: 950
 762. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.19.2019.MP
  Wyświetleń: 950
 763. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 948
 764. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 948
 765. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 948
 766. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 17.10.2018r. o zakończeniu postępowania w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 947
 767. Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 6 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 944
 768. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 941
 769. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 5 lutego 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2019.MP
  Wyświetleń: 939
 770. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 939
 771. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 939
 772. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 938
 773. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 935
 774. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.13.2019.MP
  Wyświetleń: 934
 775. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 933
 776. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 933
 777. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 932
 778. Projekty uchwał na sesję Nr IX Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 927
 779. Zarządzenie Nr SEK.0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – działka nr 152/13, km. 2, obręb Dąbrowa
  Wyświetleń: 926
 780. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 925
 781. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.14.2019.MP
  Wyświetleń: 925
 782. Zarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa
  Wyświetleń: 925
 783. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 920
 784. Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 919
 785. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.40.1766.2018.oś z 28.09.2018r.
  Wyświetleń: 918
 786. Projekty uchwał na sesję Nr VI Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 918
 787. na rok 2020
  Wyświetleń: 917
 788. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 marca 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 917
 789. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 914
 790. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 914
 791. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą pod inwestycję pn.: ,,Przebudowa Polderu Żelazna"
  Wyświetleń: 912
 792. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.33.2018.MP
  Wyświetleń: 911
 793. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.12 sierpnia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.4.2019
  Wyświetleń: 910
 794. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 909
 795. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 908
 796. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10 lutego 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2019.MP
  Wyświetleń: 908
 797. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 907
 798. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.38.2018.MP
  Wyświetleń: 906
 799. Projekty uchwał na sesję Nr XII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r.
  Wyświetleń: 906
 800. Przetargi OSP Chróścina
  Wyświetleń: 904
 801. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.15.2019.MP
  Wyświetleń: 902
 802. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dot. mostu w m. Niewodniki
  Wyświetleń: 901
 803. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 900
 804. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 marca 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2020.MP
  Wyświetleń: 900
 805. Zawiadomienie Wójta Gminy z 27 lipca 2018 w sprawie GKMOS. 6220.7.3.2018
  Wyświetleń: 899
 806. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 października 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.23.2019.MP)
  Wyświetleń: 898
 807. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 895
 808. Projekty uchwał na sesję Nr V Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 894
 809. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 892
 810. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 889
 811. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 888
 812. Zawiadomienie Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr DOK.DOk3.9700.18.2019.AO PW.83471 w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 887
 813. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 886
 814. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.4.2018
  Wyświetleń: 885
 815. Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu (sprawa nr MG.6840.1.2.2019)
  Wyświetleń: 878
 816. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.16.2019.MP
  Wyświetleń: 874
 817. Zarządzenie Nr SEK.0050.126.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie,stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 872
 818. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 864
 819. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 864
 820. Projekty uchwał na sesję Nr VIII Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 862
 821. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 861
 822. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 854
 823. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 854
 824. Ogłoszenie o naborze na Partnera/-ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 853
 825. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpinia 2019 r. w sprawie GP.6733.14.2019.MP
  Wyświetleń: 850
 826. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 26 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.21.2019.MP)
  Wyświetleń: 848
 827. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 848
 828. Obwieszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 847
 829. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 847
 830. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa OBRĘB CIEPIELOWICE
  Wyświetleń: 845
 831. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.16.2019.MP)
  Wyświetleń: 844
 832. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.03.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 843
 833. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 839
 834. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 838
 835. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 5 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2020.MP
  Wyświetleń: 836
 836. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna
  Wyświetleń: 836
 837. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.13.2019.MP
  Wyświetleń: 835
 838. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 834
 839. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2019.MP
  Wyświetleń: 833
 840. Zarządzenie Nr SEK.0050.196.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Lipowej przy ulicy Dębowej 2..
  Wyświetleń: 832
 841. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.15.2019.MP
  Wyświetleń: 828
 842. Zarządzenie Nr SEK.0050.245.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 125/23 z arkusza mapy 1...
  Wyświetleń: 828
 843. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 825
 844. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.1.2020.MP
  Wyświetleń: 824
 845. Zawiadomienie Nr GL.ZUZ.3.421.98.2018.BS z dnia 16 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego: budynek mieszkalny w Żelaznej.
  Wyświetleń: 824
 846. Postępowania w 2021 roku
  Wyświetleń: 823
 847. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 822
 848. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 819
 849. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.03.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 819
 850. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 819
 851. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 817
 852. Projekty uchwał na sesję Nr XIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 815
 853. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 maja 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.2.3.2018
  Wyświetleń: 813
 854. Obwieszczenie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.18.2019.MM z 19 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 810
 855. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 10 października 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.EP
  Wyświetleń: 807
 856. Ogłoszenie z dn. 27 lutego 2020 r. o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu (sprawa nr MG.6840.1.2.2020)
  Wyświetleń: 807
 857. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 806
 858. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie Nr GL.ZUZ.3.421.232.2019.BS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę obiektu budowlanego budynku mieszkalnego w m.Żelazna przy ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 806
 859. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 804
 860. Sprawozdania ze współpracy
  Wyświetleń: 804
 861. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 802
 862. Zawiadomienia/Obwieszczenia
  Wyświetleń: 802
 863. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – marzec 2020 – korekta nr 2
  Wyświetleń: 801
 864. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach (GP.6721.1.2013.MP z 23 maja 2018 r.)
  Wyświetleń: 801
 865. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 800
 866. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 799
 867. Program na 2020 rok
  Wyświetleń: 799
 868. Konkurs na dyrektora szkoły w Chróścinie
  Wyświetleń: 798
 869. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 797
 870. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 796
 871. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 796
 872. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 795
 873. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.2019
  Wyświetleń: 793
 874. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 792
 875. Projekty uchwał na sesję Nr XIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 792
 876. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.070.7.25.2018.EK z 23 kwietnia 2018 roku dot. m.in. zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dąbrowa na okres 3 lat
  Wyświetleń: 791
 877. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 października 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2018.EP
  Wyświetleń: 789
 878. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21.11.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 788
 879. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ (stary znak: DSR-II-1.7322.192.2016) z 1 października 2018r.
  Wyświetleń: 787
 880. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.21.2019.MP)
  Wyświetleń: 786
 881. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 października 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.2019
  Wyświetleń: 785
 882. Projekty uchwał na sesję Nr VII Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 778
 883. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 777
 884. Informacje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 775
 885. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.,, Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019''.
  Wyświetleń: 774
 886. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 2 października 2018r. w sprawie GP.6733.31.2018.EP
  Wyświetleń: 773
 887. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.18.2019.MP)
  Wyświetleń: 773
 888. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 773
 889. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.29.2018.EP
  Wyświetleń: 766
 890. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 764
 891. „Ponowne (czwarte) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”
  Wyświetleń: 763
 892. Obwieszczenie Wójta Gminy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
  Wyświetleń: 762
 893. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.3
  Wyświetleń: 762
 894. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 lutego 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.1.2020.MP
  Wyświetleń: 760
 895. Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie na lata 2020 -2024
  Wyświetleń: 760
 896. Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie „budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW (w pięciu etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 119/1, 120, 121 obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)”
  Wyświetleń: 759
 897. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 758
 898. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2020.MP
  Wyświetleń: 758
 899. Oświadczenia składane w 2020 roku
  Wyświetleń: 756
 900. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 754
 901. Zawiadomienie Nr OŚR.6220.2.2020.MK Prezydenta Miasta Opola
  Wyświetleń: 754
 902. Obwieszczenie Wójta Gminy 7 maja 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 752
 903. Postępowania powyżej 130.000 zł
  Wyświetleń: 752
 904. Spisy Powszechne
  Wyświetleń: 752
 905. Zarządzenie Nr SEK.0050.252.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal mieszkalny położony w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d na rzecz ...
  Wyświetleń: 750
 906. Program na 2019 rok
  Wyświetleń: 748
 907. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – luty 2020 – korekta nr 1
  Wyświetleń: 747
 908. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.16 września 2019 r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 745
 909. Opracowanie MPZP obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 744
 910. Program działania Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie na lata 2020 - 2023
  Wyświetleń: 744
 911. Postępowania poniżej 130.000 zł
  Wyświetleń: 742
 912. Obwieszczenie Wójta Gminy z 1 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 737
 913. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura - 12 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 737
 914. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.5 w sprawie "Budowy obwodnicy m. Niemodlin"
  Wyświetleń: 737
 915. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 735
 916. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 735
 917. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 733
 918. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 733
 919. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 10 października 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.EP
  Wyświetleń: 731
 920. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (OPO.WKUR.SGZ.4240.164.2020.JZ) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  Wyświetleń: 728
 921. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15 listopada 2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.23.2019.MP)
  Wyświetleń: 727
 922. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2020.MP
  Wyświetleń: 726
 923. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.9.2018
  Wyświetleń: 726
 924. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 723
 925. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 723
 926. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.36.2018.MP
  Wyświetleń: 723
 927. Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2020 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mechnicach (sprawa nr MG.6840.1.1.2020)
  Wyświetleń: 722
 928. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 721
 929. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 721
 930. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 717
 931. Obwieszczenie Wójt Gminy Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.8.2018
  Wyświetleń: 713
 932. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.19.2019.MP)
  Wyświetleń: 711
 933. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 708
 934. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020
  Wyświetleń: 707
 935. Informacja GK.6640.2.88.2017.RŁ o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Dąbrowa.
  Wyświetleń: 706
 936. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2020r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2019r.
  Wyświetleń: 704
 937. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 704
 938. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.6.2018
  Wyświetleń: 703
 939. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 marca 2019 r. w sprawie GP.6730.61.2019.MP
  Wyświetleń: 699
 940. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 699
 941. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 697
 942. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (obręb Ciepielowice)
  Wyświetleń: 696
 943. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" II POSTĘPOWANIE (Nr sprawy IR.271.08.2020)
  Wyświetleń: 696
 944. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 695
 945. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa, które z dniem 01.01.2018 r. zgodnie z art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne wygasły
  Wyświetleń: 693
 946. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 692
 947. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27.04.2020 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę fermy drobiu, obręb Narok
  Wyświetleń: 692
 948. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.17.2019.MP)
  Wyświetleń: 691
 949. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 688
 950. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 stycznia 2019 r.o wydaniu decyzji DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ
  Wyświetleń: 687
 951. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 683
 952. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 674
 953. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu dot. GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 674
 954. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 672
 955. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 671
 956. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 października 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 667
 957. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r....
  Wyświetleń: 666
 958. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 czerwca 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2019
  Wyświetleń: 665
 959. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2020.MP
  Wyświetleń: 662
 960. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 3 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2019.MP
  Wyświetleń: 661
 961. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.8.2020.MP
  Wyświetleń: 659
 962. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2019.MP
  Wyświetleń: 656
 963. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2019.MP
  Wyświetleń: 656
 964. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 655
 965. Projekty uchwał na sesję Nr XV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 651
 966. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2020.MP
  Wyświetleń: 649
 967. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 7 lutego 2020 r. o wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla w zabudowie jednorodzinnej ...
  Wyświetleń: 648
 968. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.746.38.2019.AB z dnia 4 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 647
 969. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 07.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 647
 970. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 647
 971. Interpelacja zgłoszona w dniu 12 stycznia 2018r. przez Pana Mariusza Konopę dot.drewnianych słupów podtrzymujących linię telefoniczne i internetowe przy ulicy Długiej w Ciepielowicach.
  Wyświetleń: 644
 972. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr DOK.DOK3.9700.18.2019.MM o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 643
 973. Zarządzenie Nr OR.0050.25.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2020 r...
  Wyświetleń: 643
 974. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2018 r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 640
 975. Projekty uchwał na sesję Nr XVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 638
 976. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 635
 977. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28.11.2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 635
 978. Projekty uchwał na sesję nr XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 634
 979. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15 czerwca 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2020.MP
  Wyświetleń: 631
 980. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 630
 981. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020
  Wyświetleń: 627
 982. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2019.MP
  Wyświetleń: 627
 983. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Chróścina
  Wyświetleń: 625
 984. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 625
 985. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 września 2018r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2.2018
  Wyświetleń: 621
 986. Obwieszczenie o zakończeniu robót na w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km ''
  Wyświetleń: 619
 987. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2019.MP
  Wyświetleń: 619
 988. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" III postępowanie (Nr sprawy IR.271.17.2020)
  Wyświetleń: 619
 989. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.260.2019.AC
  Wyświetleń: 613
 990. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż samochodu: Marki SKODA FELICIA
  Wyświetleń: 613
 991. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 maja 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP. 6733.8.2020.MP
  Wyświetleń: 610
 992. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 607
 993. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 606
 994. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.II.7570.440.2017.GT z 9 października 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żela
  Wyświetleń: 605
 995. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 605
 996. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowlę przeciwpowodziowe dla przedsięwzięcia - Przebudowa Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 604
 997. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 602
 998. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 601
 999. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020
  Wyświetleń: 596
 1000. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 589
 1001. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola OŚR.6220.8.2020.BS
  Wyświetleń: 587
 1002. Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii
  Wyświetleń: 585
 1003. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2019.MP
  Wyświetleń: 583
 1004. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 580
 1005. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 580
 1006. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 578
 1007. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46"
  Wyświetleń: 573
 1008. Projekty uchwał na sesję nr XVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 569
 1009. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 565
 1010. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Sokolniki” na działce numer 469/2 obręb 0003 Dąbrowa.
  Wyświetleń: 561
 1011. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16.07.2020 r. o uzgodnieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020.MP
  Wyświetleń: 558
 1012. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 557
 1013. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 555
 1014. Zarządzenie Nr OR.0050.59.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r....
  Wyświetleń: 554
 1015. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 546
 1016. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 545
 1017. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2020/2021” (Nr sprawy IR.271.09.2020)
  Wyświetleń: 533
 1018. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 530
 1019. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola OŚR.6220.2.2020.MK o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 528
 1020. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2003
  Wyświetleń: 526
 1021. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 525
 1022. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.17 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2020.MP
  Wyświetleń: 524
 1023. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 523
 1024. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. płac
  Wyświetleń: 523
 1025. Plany łowieckie
  Wyświetleń: 523
 1026. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Żelaznej
  Wyświetleń: 516
 1027. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.17.2020.MP
  Wyświetleń: 516
 1028. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28 maja 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2020
  Wyświetleń: 516
 1029. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 maja 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2020.MP
  Wyświetleń: 503
 1030. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Akacjowa w Mechnicach” (dz. nr 828/225 km 3) ( Nr sprawy IR.7011.17.2020)
  Wyświetleń: 497
 1031. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 495
 1032. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2011
  Wyświetleń: 495
 1033. Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 492
 1034. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.06.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020.MP
  Wyświetleń: 483
 1035. Ogłoszenia 2021
  Wyświetleń: 481
 1036. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 09.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020
  Wyświetleń: 479
 1037. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 478
 1038. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2015
  Wyświetleń: 477
 1039. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 maja 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2019.MP
  Wyświetleń: 476
 1040. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 474
 1041. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46".
  Wyświetleń: 474
 1042. Projekty uchwał na sesję nr XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 474
 1043. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 473
 1044. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 472
 1045. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2009
  Wyświetleń: 470
 1046. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 468
 1047. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 466
 1048. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej 46, na następujących nieruchomościach lub ich częściach
  Wyświetleń: 465
 1049. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2010
  Wyświetleń: 458
 1050. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 454
 1051. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 452
 1052. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postepowania Nr GL.ZUZ.3.4210.42.2020.RL
  Wyświetleń: 447
 1053. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 447
 1054. Oświadczenia składane w 2020 roku
  Wyświetleń: 446
 1055. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” o mocy do 80 MW (...)
  Wyświetleń: 444
 1056. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2018 r.
  Wyświetleń: 440
 1057. Zarządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie wojeówdztwa opolskiego
  Wyświetleń: 439
 1058. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.21.2020.MP
  Wyświetleń: 438
 1059. Protokół Nr XVI/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 437
 1060. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 433
 1061. Protokół Nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 430
 1062. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Żelaznej - II postępowanie
  Wyświetleń: 425
 1063. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. promocji
  Wyświetleń: 425
 1064. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 31 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 420
 1065. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020.MP
  Wyświetleń: 420
 1066. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych” w 2021 r. (Nr sprawy IR.271.10.2020)
  Wyświetleń: 419
 1067. Zawiadomienie Nr OŚR.6220.8.2020.BS Prezydenta Miasta Opola
  Wyświetleń: 413
 1068. Protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 412
 1069. Protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 412
 1070. Projekty uchwał na sesję nr XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 410
 1071. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2014
  Wyświetleń: 396
 1072. ,,Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa” w 2021 r. (Nr sprawy IR.271.11.2020)
  Wyświetleń: 395
 1073. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17 sierpnia 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.17.2020.MP
  Wyświetleń: 395
 1074. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020
  Wyświetleń: 388
 1075. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020.MP
  Wyświetleń: 382
 1076. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2020.MP
  Wyświetleń: 380
 1077. Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 380
 1078. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 379
 1079. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 379
 1080. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020.MP
  Wyświetleń: 375
 1081. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 373
 1082. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2012
  Wyświetleń: 373
 1083. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 30.09.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2020.MP
  Wyświetleń: 372
 1084. Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 362
 1085. Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 357
 1086. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020 - Powtórzenie
  Wyświetleń: 356
 1087. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Karczów ul. Grobli”
  Wyświetleń: 356
 1088. Zarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa
  Wyświetleń: 355
 1089. Informacja o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.3.4210.135m.2020.KR
  Wyświetleń: 351
 1090. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2013
  Wyświetleń: 350
 1091. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.09.2020 r. o decyzji i postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 348
 1092. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w IV kwartale 2020 r. (Nr sprawy IR.271.12.2020)
  Wyświetleń: 348
 1093. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2020.MP
  Wyświetleń: 345
 1094. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 września 2020 r. o postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.19.2020.MP
  Wyświetleń: 343
 1095. Protokół Nr XV/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 342
 1096. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 r.
  Wyświetleń: 342
 1097. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
  Wyświetleń: 341
 1098. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2020.MP
  Wyświetleń: 341
 1099. Przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa do szkół specjalnych w Opolu w roku szkolnym 2020/21 – nabór ofert
  Wyświetleń: 340
 1100. Konkursy na rok 2021
  Wyświetleń: 338
 1101. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 05.08.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.19.2020.MP
  Wyświetleń: 333
 1102. Remont drogi do cmentarza w Skarbiszowie
  Wyświetleń: 331
 1103. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22.09.2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.21.2020.MP
  Wyświetleń: 321
 1104. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, dz. nr 493/5 ark. 4 obr. Żelazna
  Wyświetleń: 317
 1105. Obwieszczenie o zakończeniu robót w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km
  Wyświetleń: 316
 1106. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 315
 1107. Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW w miejscowościach Prądy i Siedliska.
  Wyświetleń: 311
 1108. Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie dotyczące udzielenia pozwoleń wodno-prawnych GDDKiA w Opolu, w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa (...)"
  Wyświetleń: 310
 1109. Sprawozdania z 2019 roku
  Wyświetleń: 305
 1110. Zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i okres do jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 305
 1111. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 303
 1112. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie budowy osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 303
 1113. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2020.MP
  Wyświetleń: 302
 1114. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2021 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy IR.271.13.2020)
  Wyświetleń: 301
 1115. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2020.MP
  Wyświetleń: 301
 1116. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 299
 1117. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW- Prądy i Siedliska.
  Wyświetleń: 298
 1118. „Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych dla budowy elektrowni fotowoltaicznej do 7MW na działkach ewidencyjnych nr 348, 351, 352, 353/3 oraz 444, obręb Niewodniki”
  Wyświetleń: 295
 1119. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2020.MP
  Wyświetleń: 295
 1120. Projekty uchwał na sesję nr XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 295
 1121. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (...)
  Wyświetleń: 292
 1122. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – wrzesień 2020 – korekta nr 3
  Wyświetleń: 291
 1123. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa” – II postępowanie (Nr sprawy IR.271.16.2020)
  Wyświetleń: 289
 1124. Sprawozdania z 2018 roku
  Wyświetleń: 287
 1125. Projekty uchwał na sesję nr XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 285
 1126. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie „Budowy Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa” o mocy do 5MW na częściach działek ewidencyjnych nr 531/4 oraz 531/5, obręb Dąbrowa, gmina Dąbrowa.
  Wyświetleń: 284
 1127. Budżet 2021
  Wyświetleń: 279
 1128. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną (...)
  Wyświetleń: 277
 1129. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020.MP
  Wyświetleń: 275
 1130. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 października 2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2020.MP
  Wyświetleń: 275
 1131. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” (...)
  Wyświetleń: 275
 1132. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych” – II postępowanie (Nr sprawy IR.271.15.2020)
  Wyświetleń: 270
 1133. Zapytanie ofertowe na zadanie dotyczące opracowania ekofizjograficzego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 269
 1134. Zapytanie ofertowe na zadania dotyczące opracowania inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 266
 1135. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 r.
  Wyświetleń: 265
 1136. na rok 2021
  Wyświetleń: 264
 1137. Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 263
 1138. Informacja dotycząca finansowania niepublicznych przedszkoli
  Wyświetleń: 262
 1139. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Dąbrowa
  Wyświetleń: 262
 1140. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2020.MP
  Wyświetleń: 260
 1141. Zawiadomienie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji Nr DLI-IX.7618.15.2019.DM z dnia 28 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 259
 1142. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Dąbrowa” (...)
  Wyświetleń: 259
 1143. Protokół Nr XII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r.
  Wyświetleń: 258
 1144. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (w siedmiu etapach, każdy po ok. 1MW) (...)
  Wyświetleń: 256
 1145. Postanowienie nr GK.6220.6.1.2020 w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 255
 1146. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020.MP
  Wyświetleń: 253
 1147. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 250
 1148. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 249
 1149. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 03.12.2020 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2020.MP
  Wyświetleń: 247
 1150. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.30.2020.MP
  Wyświetleń: 245
 1151. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Jeleń
  Wyświetleń: 244
 1152. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 243
 1153. Zarządzenie Nr OR.0050.143.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku
  Wyświetleń: 243
 1154. Ogłoszenie z dnia 15 stycznia 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność gminy Dąbrowa położonej w Opolu (spr.nr. MG.6840.1.2019)
  Wyświetleń: 242
 1155. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 1 Hubertus Opole
  Wyświetleń: 240
 1156. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 240
 1157. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 7 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2020.MP
  Wyświetleń: 239
 1158. Dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Dąbrowa gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 238
 1159. Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 238
 1160. Zawiadomienie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu postanowienia
  Wyświetleń: 238
 1161. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2021.MP
  Wyświetleń: 233
 1162. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Lipowa 2” (...)
  Wyświetleń: 233
 1163. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa osiedla 96 domów w zabudowie jednorodz. oraz 172 w zabudowie bliźniaczej(...)
  Wyświetleń: 231
 1164. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 03.12.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.28.2020.MP
  Wyświetleń: 231
 1165. Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 231
 1166. XXI Sesja Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 228
 1167. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie o uchylenie wydanej decyzji GK.6220.4.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 228
 1168. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 października 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 227
 1169. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020.MP
  Wyświetleń: 227
 1170. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.18 listopada 2020 r. o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 226
 1171. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 4 Knieja Opole
  Wyświetleń: 226
 1172. Postanowienie nr GK.6220.7.1.2020 w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 224
 1173. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowie Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa”o mocy do 5MW na częściach działek ewidencyjnych nr 531/4 oraz 531/5, obręb Dąbrowa(...)
  Wyświetleń: 223
 1174. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 listopada 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2020.MP
  Wyświetleń: 222
 1175. Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 222
 1176. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2020.MP
  Wyświetleń: 221
 1177. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej nr GK.6220.4.1.2020 w sprawie budowy osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 219
 1178. Wybory Sołtysa
  Wyświetleń: 219
 1179. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.2.2021.MP
  Wyświetleń: 215
 1180. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” o mocy do 80 MW na działkach ewidencyjnych (...)
  Wyświetleń: 214
 1181. Zawiadomienie Wójta gminy Dabrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie o uchylenie wydanej decyzji GK.6220.4.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 213
 1182. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 213
 1183. Postanowienie nr GK.6220.7.1.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 211
 1184. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Fermy Drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 50/2 oraz 50/3 .....
  Wyświetleń: 211
 1185. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.28.2020.MP
  Wyświetleń: 210
 1186. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 209
 1187. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.11.2020 r. o postanowieniu w sprawie wznowienia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 208
 1188. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.30.2020
  Wyświetleń: 203
 1189. UCHWAŁY 2021
  Wyświetleń: 203
 1190. Projekty uchwał na sesję nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r.
  Wyświetleń: 201
 1191. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 200
 1192. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabyta nieruchomość, w związku z przebudową Polderu Żelazna obejmującą obiekty: Wał polderowy, ,,Opole", ,,Sławice-Żelazna'' oraz ,,Żelazna"
  Wyświetleń: 200
 1193. Projekty 2021
  Wyświetleń: 200
 1194. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2020.MP
  Wyświetleń: 197
 1195. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 196
 1196. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 195
 1197. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2020.MP
  Wyświetleń: 194
 1198. Zarządzenie Nr OR.0050.34.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonych w obrębie Karczów, stanowiących własność gminy (...)
  Wyświetleń: 194
 1199. Projekty uchwał na sesję nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 193
 1200. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2021.MP
  Wyświetleń: 192
 1201. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2020.MP
  Wyświetleń: 192
 1202. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie "Rozbudowy drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego wiaduktu w km 95-294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132"
  Wyświetleń: 190
 1203. Remont drogi do cmentarza w Skarbiszowie - drugie zapytanie
  Wyświetleń: 190
 1204. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2020.MP
  Wyświetleń: 189
 1205. Remont ulicy Brzozowej w Naroku
  Wyświetleń: 188
 1206. Zarządzenie Nr OR.0050.169.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (...)
  Wyświetleń: 187
 1207. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.34.2020.MP
  Wyświetleń: 186
 1208. „Budowa osiedla 96 domów w zabudowie jednorodzinnej oraz 172 w zabudowie bliźniaczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz drogami wewnętrzny
  Wyświetleń: 184
 1209. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46"
  Wyświetleń: 183
 1210. Podjęcie zawieszonego postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej GK.6220.6.1.2020
  Wyświetleń: 181
 1211. Zarządzenie Nr OR.0050.210.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01 grudnia 2020r. ...
  Wyświetleń: 180
 1212. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2020.MP
  Wyświetleń: 176
 1213. Projekt „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - wsparcie uczniów i nauczycieli w zdalnej edukacji
  Wyświetleń: 176
 1214. Budowa osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej w Karczowie na działce nr 307/1 am. 1 obręb Karczów
  Wyświetleń: 174
 1215. Obwieszczenie- wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej w Karczowie na działce nr 307/1 am. 1 obręb Karczów”
  Wyświetleń: 174
 1216. Postanowienie nr GK.6220.6.1.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 174
 1217. Projekty uchwał na sesję nr XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 174
 1218. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Lipowa 1” (...)
  Wyświetleń: 174
 1219. Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w spr. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:”Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW(w pięciu etapach po ok.1MW) wraz z infrastrukturą (...)
  Wyświetleń: 171
 1220. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18.12.2020 r. o decyzji odmawiającej uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 171
 1221. Zarządzenie Nr OR.0050.211.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 166
 1222. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 lutego 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2020.MP
  Wyświetleń: 164
 1223. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż boksów metalowych znajdujących się na boisku sportowym w Skarbiszowie, przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 163
 1224. Program Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 162
 1225. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin z siedzibą ul. Zamkowa 3,49-100 Niemodlin
  Wyświetleń: 161
 1226. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2021.MP
  Wyświetleń: 156
 1227. Zarządzenie Nr 113/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 14 października 2020r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie m.in. powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 156
 1228. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2020.MP
  Wyświetleń: 154
 1229. Zawiadomienie Prezydenta Miasto Opola o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Nr OŚR,6220.8.2020.BS z dnia 02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 154
 1230. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2020.MP
  Wyświetleń: 152
 1231. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji Nr OŚR.6220.8.2020.BS z dnia 2 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 152
 1232. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 1 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.8.2021.MP
  Wyświetleń: 149
 1233. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 lutego 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.34.2020.MP
  Wyświetleń: 148
 1234. Plan polowań zbiorowych Knieja Opole na sezon 2020/2021
  Wyświetleń: 143
 1235. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 142
 1236. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i infrastrukturą techniczną oraz dróg (...)
  Wyświetleń: 141
 1237. Podjęcie zawieszonego postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej GK.6220.7.1.2020
  Wyświetleń: 141
 1238. Decyzja GK.6220.10.1.2020 - Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 140
 1239. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2021.MP
  Wyświetleń: 139
 1240. Informacja dotycząca finansowania niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 136
 1241. PETYCJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ
  Wyświetleń: 136
 1242. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2021.MP
  Wyświetleń: 130
 1243. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 129
 1244. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chróścina
  Wyświetleń: 127
 1245. GK.6220.12.1.2020 Wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 124
 1246. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2021.MP
  Wyświetleń: 123
 1247. GK.6220.11.1.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 122
 1248. INFORMACJA O PETYCJACH ZŁOŻONYCH W 2020 r.
  Wyświetleń: 121
 1249. Projekty uchwał na sesję nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021r.
  Wyświetleń: 121
 1250. GK.6220.4.3.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym- Osiedle w Mechnicach
  Wyświetleń: 118
 1251. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 marca 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2021.MP
  Wyświetleń: 115
 1252. GK.6220.13.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 112
 1253. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 2 lutego 2021 r. o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2020.MP
  Wyświetleń: 112
 1254. GK.6220.3.1.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym
  Wyświetleń: 108
 1255. Zarządzenie Nr OR.0050.43.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 106
 1256. Budowa 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną oraz dróg wewnętrznych dojazdowych na części działek nr 182/13, 184/89, 185/102, 307/33 i 308/33, obręb Mechnice, gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 105
 1257. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 08.02.2021 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 104
 1258. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 marca 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.2.2021.MP
  Wyświetleń: 101
 1259. Wydano decyzję GK.6220.3.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 100
 1260. Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Dyrektora GDDKiA
  Wyświetleń: 98
 1261. Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.3.1.2020 z dnia 29.01.2021r
  Wyświetleń: 98
 1262. Ogłoszenie z dnia 23 lutego 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skarbiszów, oznaczonej nr działki 220 z k.m. 3 o powierzchni 1,91 ha (spr.nr.MG.6840.9.2020)
  Wyświetleń: 98
 1263. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 94
 1264. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 08.02.2021 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 93
 1265. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 90
 1266. Obwieszczenie GK.6220.01.2021 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 90
 1267. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.04.2021r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2021.MP
  Wyświetleń: 87
 1268. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.7.1.2020 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 83
 1269. Informacja o stanie mienia
  Wyświetleń: 78
 1270. Obwieszczenie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 76
 1271. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.04.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2021.MP
  Wyświetleń: 76
 1272. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 76
 1273. Zarządzenie Nr OR.0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 marca 2021r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek przyległych – sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa (...)
  Wyświetleń: 75
 1274. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7222.29.2020.JG w sprawie wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7222.46.2017.JSz
  Wyświetleń: 72
 1275. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 71
 1276. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie
  Wyświetleń: 69
 1277. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 67
 1278. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.6.1.2020 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 66
 1279. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 66
 1280. Obwieszczenie GK.6220.12.1.2020 w sprawie: „Dostosowanie linii napowietrznej WN-110 KV relacji Hermanowice – Groszowice i Gracze – Groszowice na potrzeby podłączenia projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 GPZ Wrzoski”
  Wyświetleń: 65
 1281. Obwieszczenie GK.6220.01.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 63
 1282. Projekty uchwał na sesję nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021r.
  Wyświetleń: 62
 1283. Rozbudowa fermy drobiu na działce ewidencyjnej 180/16, obręb Prądy, gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 62
 1284. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2021r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2020r.
  Wyświetleń: 61
 1285. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2020
  Wyświetleń: 57
 1286. Projekty uchwał na sesję nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021r.
  Wyświetleń: 57
 1287. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 56
 1288. Obwieszczenie GK.6220.12.1.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwizęcia
  Wyświetleń: 52
 1289. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 51
 1290. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2018
  Wyświetleń: 51
 1291. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2019
  Wyświetleń: 46
 1292. Obwieszczenie GK.6220.03.2021 Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 44
 1293. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji GK.6220.6.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 44
 1294. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.04.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2021.MP
  Wyświetleń: 44
 1295. Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wszczęcia postepowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 43
 1296. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Narok)
  Wyświetleń: 41
 1297. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.7 w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 41
 1298. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Narok)
  Wyświetleń: 40
 1299. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.3
  Wyświetleń: 39
 1300. Obwieszczenie GK.6220.04.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 38
 1301. Obwieszczenie Wójta Gmina Dąbrowa w sprawie wydania decyzji GK.6220.7.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 36
 1302. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.04.2021 r. o postanowieniach i decyzji oraz wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2021.MP
  Wyświetleń: 33
Wersja XML