Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7555468502736086184000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544375790659156626607576576281835526970366709606306455666123
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
517004719859571701226117446285531314922149805469524521555894
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
379543524537511398144304235157393754070739711425124026649183
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
344512932622666389373281529159338823119129290340882948532608
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00043854186035751913534144542804932551
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 301144
 2. Sprzedaż i dzierżawa mienia
  Wyświetleń: 61328
 3. Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 49294
 4. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 31209
 5. Uchwały 2016-2018
  Wyświetleń: 26749
 6. Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 24281
 7. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 23264
 8. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 22222
 9. 2016 Projekty uchwał
  Wyświetleń: 19666
 10. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 19564
 11. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 19514
 12. Postępowania pow. 30 tys euro
  Wyświetleń: 18460
 13. MPZP
  Wyświetleń: 17655
 14. Postępowania w 2019 roku
  Wyświetleń: 16555
 15. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 15491
 16. Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 14935
 17. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 14379
 18. Nabory do jednostek
  Wyświetleń: 14258
 19. Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 13450
 20. Postępowania w 2020 roku
  Wyświetleń: 12377
 21. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 11722
 22. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 11099
 23. Postępowania w 2019 roku
  Wyświetleń: 10853
 24. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9763
 25. Postępowania w 2020 roku
  Wyświetleń: 9229
 26. Stanowiska - załatwiane sprawy w Urzędzie
  Wyświetleń: 8574
 27. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 8478
 28. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 8333
 29. Ogłoszenia 2020
  Wyświetleń: 8263
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8002
 31. 2019
  Wyświetleń: 7980
 32. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 7509
 33. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 7343
 34. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 6998
 35. Program współpracy
  Wyświetleń: 6943
 36. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6802
 37. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6677
 38. 2018
  Wyświetleń: 6645
 39. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6635
 40. Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 6562
 41. Regulamin pracy UG
  Wyświetleń: 6475
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6344
 43. Nabory UG 2016
  Wyświetleń: 6307
 44. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6293
 45. Budżet 2017
  Wyświetleń: 6236
 46. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 6168
 47. Sesja XXXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 6150
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6050
 49. Statut
  Wyświetleń: 6024
 50. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 5992
 51. Wójt
  Wyświetleń: 5892
 52. Lobbing w stanowieniu prawa
  Wyświetleń: 5804
 53. Sesja XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 5794
 54. Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 5771
 55. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 5770
 56. Zasady naboru do UG
  Wyświetleń: 5741
 57. Rada Gminy
  Wyświetleń: 5740
 58. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5564
 59. Interpelacje radnych
  Wyświetleń: 5548
 60. Projekty uchwał na sesję Nr XXXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 5450
 61. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 5373
 62. Budżet 2016
  Wyświetleń: 5349
 63. 2017
  Wyświetleń: 5262
 64. Konkursy ofert Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 5204
 65. Sesja XXXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 roku
  Wyświetleń: 5152
 66. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 5146
 67. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5146
 68. Program na rok 2017
  Wyświetleń: 5134
 69. Rejestr zbiorów danych
  Wyświetleń: 4887
 70. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 4875
 71. Regulamin do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 4853
 72. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 4796
 73. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 marca 2018.
  Wyświetleń: 4789
 74. Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 4722
 75. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 4704
 76. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4643
 77. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 4623
 78. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4585
 79. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.24)
  Wyświetleń: 4569
 80. Statut Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4536
 81. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4518
 82. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 4500
 83. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 4480
 84. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2017
  Wyświetleń: 4429
 85. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4394
 86. Uchwały 2018-2023
  Wyświetleń: 4375
 87. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 4371
 88. Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 4301
 89. na rok 2017
  Wyświetleń: 4252
 90. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 4216
 91. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 14 września 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.EP
  Wyświetleń: 4204
 92. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.11 z 20.06.2017r.
  Wyświetleń: 4191
 93. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 6 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.EP
  Wyświetleń: 4133
 94. Sesja XLII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 4121
 95. Program na rok 2018
  Wyświetleń: 4120
 96. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 4083
 97. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 4076
 98. Transmisja obrad Rady Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 4062
 99. Sesja XXXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 roku
  Wyświetleń: 4043
 100. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 4042
 101. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 4034
 102. Budżet 2018
  Wyświetleń: 4007
 103. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.40.2016.MP
  Wyświetleń: 4006
 104. Projekty uchwał na sesję Nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 4003
 105. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 3996
 106. Uchwała Nr VI/57/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3939
 107. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 3915
 108. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.7.2017)
  Wyświetleń: 3866
 109. Obwieszczenie Wójta Gminy 21 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 3864
 110. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3861
 111. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2018
  Wyświetleń: 3851
 112. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3849
 113. Sesja XXXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 3812
 114. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 3810
 115. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3796
 116. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 19 października 2017 roku
  Wyświetleń: 3775
 117. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 3726
 118. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 października 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 3714
 119. Sesja XXXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 3698
 120. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017 z 12.05.2017r.
  Wyświetleń: 3697
 121. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 1
  Wyświetleń: 3664
 122. Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 3615
 123. Sesja XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3592
 124. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3557
 125. Sesja XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 3503
 126. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 3474
 127. Obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji - Przebudowa Polde-ru Żelazna - nr IN.V.7840.6.2.2016.AM
  Wyświetleń: 3463
 128. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 3452
 129. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 3448
 130. Ekofizjografia
  Wyświetleń: 3446
 131. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 3411
 132. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2015
  Wyświetleń: 3390
 133. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej
  Wyświetleń: 3355
 134. Sesja XL Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3352
 135. Projekty uchwał na sesję Nr XXXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 7 września 2017r.
  Wyświetleń: 3347
 136. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 6
  Wyświetleń: 3337
 137. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 3324
 138. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 3307
 139. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 3294
 140. Projekty uchwał na sesję Nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 marca 2017r.
  Wyświetleń: 3278
 141. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.2 z 31.03.2017r
  Wyświetleń: 3264
 142. Projekty uchwał na sesję Nr XXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 12 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 3242
 143. Oświadczenia składane w 2016 roku
  Wyświetleń: 3233
 144. Konkursy na rok 2018
  Wyświetleń: 3224
 145. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 3180
 146. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 3144
 147. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.16 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 3140
 148. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 3115
 149. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 3107
 150. Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3085
 151. Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3064
 152. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2016r. do sprawy GP.6733.11.2016.AO
  Wyświetleń: 3060
 153. Wychowawca podwórkowy (1/2 etatu) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 3055
 154. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 3048
 155. Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 3014
 156. Projekty 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2959
 157. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 2
  Wyświetleń: 2952
 158. UCHWAŁY 2019
  Wyświetleń: 2951
 159. Konkursy na rok 2019
  Wyświetleń: 2936
 160. Projekty uchwał na sesję Nr XXXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2892
 161. Sesja XXXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 roku
  Wyświetleń: 2869
 162. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 2854
 163. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 2853
 164. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 2847
 165. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.28.2016.MP
  Wyświetleń: 2841
 166. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 2831
 167. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 2822
 168. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 2787
 169. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 3
  Wyświetleń: 2780
 170. Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2780
 171. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 4
  Wyświetleń: 2775
 172. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2769
 173. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2739
 174. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 2738
 175. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 kwietnia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 2725
 176. Konkursy na rok 2017
  Wyświetleń: 2723
 177. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 11
  Wyświetleń: 2720
 178. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 5
  Wyświetleń: 2714
 179. Sesja XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 roku
  Wyświetleń: 2709
 180. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2701
 181. Sesja XLI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 2696
 182. Nabór na wolne stanowisko pracy o nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2690
 183. 2020
  Wyświetleń: 2687
 184. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lutego 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019
  Wyświetleń: 2654
 185. Projekty uchwał na sesję Nr XXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2650
 186. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2018r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 2633
 187. Sesja XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2631
 188. Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2626
 189. Obwieszczenie (3) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 2617
 190. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2608
 191. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 2604
 192. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 2589
 193. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2017 (sprawa nr OR.271.4.2016)
  Wyświetleń: 2569
 194. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 2566
 195. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 2549
 196. Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2532
 197. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2532
 198. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a
  Wyświetleń: 2531
 199. Sesja XXXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2526
 200. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2516
 201. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 2511
 202. Ogłoszenie o konkursach: „Aktywna wieś” oraz „Moja zagroda” 2017
  Wyświetleń: 2507
 203. Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2499
 204. Specjalista ds. księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2492
 205. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2476
 206. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 2450
 207. Specjalista ds. księgowości i płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2440
 208. Projekty 2019
  Wyświetleń: 2439
 209. Referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2424
 210. Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2423
 211. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2018 (sprawa nr OR.271.6.2017)
  Wyświetleń: 2415
 212. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.51.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2414
 213. Konsultacje projektów uchwał
  Wyświetleń: 2404
 214. Projekty uchwał na sesję Nr XX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2399
 215. Sesja XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 roku
  Wyświetleń: 2396
 216. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 12
  Wyświetleń: 2384
 217. Obwieszczenie Wójta Gminy 9 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 2381
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 2365
 219. Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 2362
 220. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2017-2019 (sprawa nr OR.271.2.2016)
  Wyświetleń: 2360
 221. Zarządzenie NR SEK.0050.83.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2350
 222. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 2332
 223. Zawiadomienie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7840.1.117.2016.MBA z 16 grudnia 2016r. dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2332
 224. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej - PONOWNY KONKURS
  Wyświetleń: 2329
 225. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP
  Wyświetleń: 2329
 226. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 2324
 227. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 2315
 228. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 2310
 229. Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2310
 230. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 2293
 231. Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w Mechnicach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 435 na drogę gminną oraz przebudowa ul. Kościuszki w Dąbrowie (sprawa nr OR.271.1.2017)
  Wyświetleń: 2288
 232. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2276
 233. Raport o stanie gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2274
 234. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 2273
 235. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 2270
 236. Sesja XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2270
 237. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.I.6620.38.2015.AN.17)
  Wyświetleń: 2260
 238. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2258
 239. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 13
  Wyświetleń: 2257
 240. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 2256
 241. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2231
 242. Zarządzenie NR SEK.0050.91.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2217
 243. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2216
 244. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2211
 245. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 2210
 246. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2017 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.3.2016)
  Wyświetleń: 2208
 247. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 2197
 248. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 2190
 249. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
  Wyświetleń: 2188
 250. Budowa linii kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego – Siedliska (osiedle)
  Wyświetleń: 2183
 251. Projekty uchwał na sesję Nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2157
 252. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 2150
 253. Protokół XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 2150
 254. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 2149
 255. Przetargi OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 2148
 256. Projekty uchwał na sesję Nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2135
 257. Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 2134
 258. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa (Sprawa nr OR.271.10.2019)
  Wyświetleń: 2134
 259. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2129
 260. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 2127
 261. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej - PONOWNY KONKURS (3)
  Wyświetleń: 2123
 262. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2121
 263. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno – użytkowym znajdujący się w miejscowości Mechnice przy ulicy Niemodlińskiej 61
  Wyświetleń: 2121
 264. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 2119
 265. Zarządzenie Nr SEK.0050.85.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2113
 266. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 7
  Wyświetleń: 2111
 267. Projekty uchwał na sesję Nr XXX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2106
 268. Sesja XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 roku
  Wyświetleń: 2104
 269. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 września 2016r. o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku (sprawa nr MG.6840.1.6.2016)
  Wyświetleń: 2103
 270. Projekty uchwał na sesję Nr XXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 2098
 271. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 2096
 272. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2092
 273. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2081
 274. Obwieszczenie (8) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 2074
 275. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 2072
 276. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.5.2016)
  Wyświetleń: 2071
 277. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.16.2016.WJ
  Wyświetleń: 2064
 278. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.3.2017)
  Wyświetleń: 2063
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.MP
  Wyświetleń: 2061
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 2059
 281. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.24.2018)
  Wyświetleń: 2059
 282. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2047
 283. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE II (Nr sprawy OR.271.20.2018)
  Wyświetleń: 2047
 284. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" - POWTÓRZENIE II
  Wyświetleń: 2042
 285. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 2039
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 2038
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 2037
 288. Obligacje 2019-2021 – konkurs
  Wyświetleń: 2036
 289. Zarządzenie NR SEK.0050.79.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2032
 290. Postępowania w 2021 roku
  Wyświetleń: 2030
 291. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 2023
 292. Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 2022
 293. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2017
 294. Remont ulicy Korczaka w Dąbrowie (Nr sprawy OR.271.4.2018)
  Wyświetleń: 2015
 295. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 7 września 2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 2013
 296. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2010
 297. Sesja XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 roku
  Wyświetleń: 2008
 298. na rok 2018
  Wyświetleń: 2003
 299. Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 2002
 300. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 1998
 301. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.3.2018)
  Wyświetleń: 1988
 302. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.39.2016
  Wyświetleń: 1987
 303. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 10
  Wyświetleń: 1980
 304. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1973
 305. Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1971
 306. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 9
  Wyświetleń: 1969
 307. Remont ulicy Leśnej w miejscowości Lipowa (Sprawa nr OR.271.7.2019)
  Wyświetleń: 1958
 308. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 maja 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 1955
 309. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 1954
 310. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 1954
 311. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1952
 312. Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1951
 313. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 1948
 314. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mechnice (ul. Torowa) (Nr sprawy OR.271.6.2018)
  Wyświetleń: 1942
 315. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.5.2017)
  Wyświetleń: 1941
 316. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 1940
 317. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów (sprawa nr OR.271.2.2017)
  Wyświetleń: 1938
 318. Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 1938
 319. Sesja XXX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1934
 320. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1925
 321. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.8.2017) - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 1923
 322. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.17 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 1920
 323. Projekty uchwał na sesję Nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 24 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1910
 324. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 1906
 325. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1905
 326. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1904
 327. Remont ulicy 1-go Maja w Chróścinie i ulicy Leśnej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.5.2018)
  Wyświetleń: 1900
 328. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1897
 329. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 1896
 330. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa - ponowienie naboru
  Wyświetleń: 1895
 331. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1892
 332. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 1892
 333. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1891
 334. Główny księgowy w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1890
 335. Projekty uchwał na sesję Nr XXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1890
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1886
 337. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 1877
 338. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. dot. sprawy nr GP. 6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 1872
 339. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 1872
 340. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 24 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 1872
 341. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 8
  Wyświetleń: 1863
 342. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1863
 343. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 9 grudnia 2016r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.7.2016)
  Wyświetleń: 1862
 344. Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1854
 345. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Prądach ul. Niemodlińska i w Niewodnikach ul. Wiosenna
  Wyświetleń: 1852
 346. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 08.09.2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 1850
 347. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 13 stycznia 2017r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2017)
  Wyświetleń: 1850
 348. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1849
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lica 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1846
 350. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1843
 351. UCHWAŁY 2020
  Wyświetleń: 1839
 352. Sesja XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1837
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 1834
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2017
  Wyświetleń: 1833
 355. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 1830
 356. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1829
 357. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 7 września 2016r. w sprawie nr DSR-II-1.7322.62.2016
  Wyświetleń: 1827
 358. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwolenia na realizację inwestycji - Przebudowa Polderu Żelazna - nr IN.V.7840.6.1.2016.AM
  Wyświetleń: 1825
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016
  Wyświetleń: 1821
 360. Oświadczenia składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 1814
 361. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 października 2018r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 1813
 362. UCHWAŁY 2018
  Wyświetleń: 1813
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1804
 364. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1802
 365. Projekty uchwał na sesję Nr XLIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1799
 366. Sesja XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1799
 367. Wykaz nr 2 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.145.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1795
 368. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 1793
 369. Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1791
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2016r o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 1782
 371. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 października 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1779
 372. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 1776
 373. Obwieszczenia Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7322.76.2016.AK z 10 października 2016r.
  Wyświetleń: 1769
 374. Nabór na wolne stanowisko pracy ds.pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1763
 375. Projekty uchwał na sesję Nr XLI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1763
 376. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.76.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1761
 377. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 13 września 2017 roku
  Wyświetleń: 1755
 378. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 1755
 379. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 26/16 do sprawy GP.6733.23.2016.WJ
  Wyświetleń: 1755
 380. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 1751
 381. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2017
  Wyświetleń: 1747
 382. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1747
 383. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1743
 384. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1743
 385. Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1742
 386. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1737
 387. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 października 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1736
 388. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (sprawa Nr OR.271.2.2019)
  Wyświetleń: 1735
 389. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I piętra) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkole" (Nr sprawy IR.271.03.2020)
  Wyświetleń: 1734
 390. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1732
 391. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2017r.
  Wyświetleń: 1732
 392. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2016 r. dot. sprawy nr GP.6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 1731
 393. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.1.2017 z 19.04.2017r.
  Wyświetleń: 1725
 394. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1724
 395. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 1723
 396. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie DOŚ-III.7322.51.2016.AK z września 2016 roku
  Wyświetleń: 1719
 397. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 1719
 398. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 1717
 399. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6 czerwca 2016 r. dot. sprawy GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 1716
 400. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 1713
 401. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 marca 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1712
 402. Budowa drogi wewnętrznej – Al. Róż w Mechnicach (Nr sprawy OR.271.2.2018)
  Wyświetleń: 1706
 403. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1702
 404. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 1700
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie Nr GKMOS.6220.3.2015
  Wyświetleń: 1695
 406. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 1695
 407. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 2 września 2016r. dot. budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1693
 408. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa - kolejny nabór
  Wyświetleń: 1685
 409. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok w m. Dąbrowa pomiędzy ul. Lipową, a skrzyżowaniem w Sokolnikach nr ewidencyjny gruntu 497 k.m. 2 i 3
  Wyświetleń: 1683
 410. Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1683
 411. Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r
  Wyświetleń: 1679
 412. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1677
 413. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa - POWTÓRZENIE (sprawa Nr OR.271.3.2019)
  Wyświetleń: 1677
 414. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2016r. w sprawie GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 1675
 415. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1675
 416. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.gospodarki komunalnej
  Wyświetleń: 1670
 417. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji
  Wyświetleń: 1669
 418. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1668
 419. Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach (Sprawa nr OR.271.5.2019)
  Wyświetleń: 1665
 420. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1665
 421. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 lipca 2017r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.2.2017)
  Wyświetleń: 1665
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.AO
  Wyświetleń: 1664
 423. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dot. zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 459
  Wyświetleń: 1663
 424. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.30.2016.WJ.
  Wyświetleń: 1663
 425. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 1663
 426. Przebudowa części drogi gminnej nr 109214 O na działce nr 232/1 m. 1 – ul. Brzozowa w Naroku (sprawa nr B.7011.93.5.2016)
  Wyświetleń: 1662
 427. Oferta pracy na zastępstwo - stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1661
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 1655
 429. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ciepielowice (Sprawa nr OR.271.9.2019)
  Wyświetleń: 1652
 430. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6730.109.2017.MP
  Wyświetleń: 1641
 431. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 września 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 1641
 432. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 21 lutego 2017r. w sprawie GKMOS.6220.1.2017
  Wyświetleń: 1639
 433. Sesja XLIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1638
 434. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1636
 435. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 27 września 2016r. do sprawy WB.6740.1.859.2016.JS
  Wyświetleń: 1628
 436. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1618
 437. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r.o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1618
 438. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1617
 439. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1615
 440. Przebudowa ulicy Polnej w Prądach (Nr sprawy OR.271.1.2018)
  Wyświetleń: 1614
 441. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 września 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1613
 442. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1612
 443. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1610
 444. Wykaz dot. przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarzą-dzenia Nr SEK.0050.105.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1607
 445. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1605
 446. Sesja XXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1602
 447. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy IN.V.7820.1.15.2016.EA)
  Wyświetleń: 1600
 448. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 1600
 449. Sesja XXXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1597
 450. na rok 2019
  Wyświetleń: 1596
 451. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1594
 452. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 1594
 453. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 10 października 2016r. do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 1592
 454. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 07 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1586
 455. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1581
 456. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 1580
 457. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.108.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1579
 458. Konkurs na dyrektora szkoły w Chróścinie
  Wyświetleń: 1576
 459. Projekt studium Ciepielowic
  Wyświetleń: 1575
 460. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 1568
 461. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1566
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.AO
  Wyświetleń: 1560
 463. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa  dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 1560
 464. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2016 r.dot. inwestycji pn.:,, Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi’’
  Wyświetleń: 1559
 465. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1553
 466. Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1553
 467. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1552
 468. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1550
 469. Dostarczenie i montaż drzwi w pawilonie sportowym w miejscowości Mechnice przy ulicy Strażackiej
  Wyświetleń: 1548
 470. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji Nr 89/16 z dnia 20. 06. 2016 r. do sprawy GP.6730.38.2016.WJ
  Wyświetleń: 1548
 471. Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1548
 472. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 07.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.7.2016
  Wyświetleń: 1546
 473. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 1541
 474. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.21.2018)
  Wyświetleń: 1540
 475. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1536
 476. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1534
 477. Sesja XLIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1528
 478. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.17.2016.WJ
  Wyświetleń: 1525
 479. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.19.2018)
  Wyświetleń: 1525
 480. Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1523
 481. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 1522
 482. Protokół Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1522
 483. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1519
 484. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ
  Wyświetleń: 1518
 485. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1514
 486. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚoaII.4203.4.2015.Ek.15 z 03.08.2017r.
  Wyświetleń: 1514
 487. Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Niewodniki (Sprawa nr OR.271.6.2019)
  Wyświetleń: 1511
 488. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 5 października 2016r. w sprawie nr DOŚ-III.7322.49.2016.AK
  Wyświetleń: 1504
 489. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 października 2017
  Wyświetleń: 1498
 490. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 1495
 491. Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1495
 492. Ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1494
 493. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 1492
 494. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1490
 495. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1490
 496. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/2584/2016/oś z 21.06.2017r.
  Wyświetleń: 1490
 497. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1489
 498. Projekty 2018
  Wyświetleń: 1487
 499. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 18 sierpnia 2016r. o zakończeniu postępowania do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 1485
 500. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 grudnia 2017 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.3.2017)
  Wyświetleń: 1485
 501. Sesja XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1484
 502. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1483
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1479
 504. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 1476
 505. Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1475
 506. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Sprawa Nr OR.271.4.2019)
  Wyświetleń: 1474
 507. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 1470
 508. Obwieszczenie (5) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1468
 509. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.6 z 28.04.2017r.
  Wyświetleń: 1468
 510. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 3 września 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 1465
 511. Projekty Uchwał na sesję Nr XL Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1464
 512. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 4 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1460
 513. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 1458
 514. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Sprawa Nr OR.271.8.2019)
  Wyświetleń: 1454
 515. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1452
 516. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II.7322.192.2016 z 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1451
 517. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1447
 518. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciepielowice - ul. Stawowa (Nr sprawy OR.271.17.2019)
  Wyświetleń: 1446
 519. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.31
  Wyświetleń: 1445
 520. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 1444
 521. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE II (Sprawa nr OR.271.13.2019)
  Wyświetleń: 1444
 522. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z 04.08.2017r.
  Wyświetleń: 1441
 523. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2019 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.23.2018)
  Wyświetleń: 1440
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 1439
 525. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.36.2016.AO
  Wyświetleń: 1439
 526. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1434
 527. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1433
 528. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1429
 529. Sesja XLV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1428
 530. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1426
 531. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1426
 532. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 1424
 533. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.54.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 09-04-2019 r.
  Wyświetleń: 1421
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 1420
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 1419
 536. Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1417
 537. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 1411
 538. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1410
 539. Projekty uchwał na sesję Nr XLIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1409
 540. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 1407
 541. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i Gminy Dąbrowa, Park w Niewodnikach dz. nr 232/1, 232/2 obręb Niewodniki - ETAP I (Sprawa nr OR.271.14.2019)
  Wyświetleń: 1407
 542. Petycje
  Wyświetleń: 1406
 543. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 maja 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 1405
 544. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 1403
 545. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”
  Wyświetleń: 1402
 546. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 1396
 547. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2017r. w sprawie GKMOS.6220.9.2016
  Wyświetleń: 1391
 548. Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 1390
 549. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1390
 550. Konkursy na rok 2020
  Wyświetleń: 1386
 551. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 1384
 552. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" (Nr sprawy IR.271.01.2020)
  Wyświetleń: 1380
 553. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Sprawa nr OR.271.11.2019)
  Wyświetleń: 1379
 554. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r o wydaniu decyzji Nr 84/16 z dnia 15.06.2016 r. do sprawy GP.6730.29.2016.WJ
  Wyświetleń: 1377
 555. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 1376
 556. Obwieszczenia o postanowieniach dot. sprawy GP.6733.27.2016.AO - montaż zestawu złączowo-pomiarowego, budowa linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych przy ulicy i na terenie rekreacyjnym (cz. dz. nr 275 oraz dz. nr 242/2, 241/3, 241/2
  Wyświetleń: 1372
 557. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
  Wyświetleń: 1372
 558. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1371
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 1371
 560. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.30
  Wyświetleń: 1369
 561. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1369
 562. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1368
 563. Programy działania Instytucji Kultury w Gminie Dąbrowa
  Wyświetleń: 1368
 564. Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa dz. nr 47/3
  Wyświetleń: 1367
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 1363
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 1362
 567. Projekty uchwał na sesję Nr XLV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 pażdziernika 2018r.
  Wyświetleń: 1355
 568. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1353
 569. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1353
 570. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 1352
 571. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19" (Nr sprawy IR.271.02.2020)
  Wyświetleń: 1350
 572. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 (sprawa nr OR.271.22.2018)
  Wyświetleń: 1349
 573. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 1347
 574. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1347
 575. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 sierpnia 2016r. do sprawy nr DOOŚoaII.4203.4.2015.EK.11
  Wyświetleń: 1347
 576. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1345
 577. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego (izby) w Dąbrowie nr MG.6840.1.2.2018 z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1334
 578. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1333
 579. Projekty uchwał na sesję Nr XLII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1333
 580. Obwieszczenie (4) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1331
 581. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1322
 582. Skargi, Wnioski i Petycje
  Wyświetleń: 1319
 583. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 maja 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1318
 584. Przebudowa ulic: Cmentarnej i Brzozowej w miejscowości Narok (Sprawa nr OR.271.12.2019)
  Wyświetleń: 1318
 585. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1315
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1313
 587. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów do rad oraz wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dla terenu gminy Dąbrowa.
  Wyświetleń: 1310
 588. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1308
 589. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020 (sprawa nr OR.271.18.2019)
  Wyświetleń: 1307
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 1306
 591. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1306
 592. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2019/2020 (Nr OR.271.15.2019)
  Wyświetleń: 1305
 593. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1305
 594. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu postanowienia nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1302
 595. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 1296
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 1296
 597. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1296
 598. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.146.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1295
 599. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4202.1.2014.IOC.29 z 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1292
 600. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1290
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 1285
 602. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.8.2018)
  Wyświetleń: 1285
 603. Cztery obwieszczenia Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 1284
 604. Oświadczenia składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 1278
 605. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 20 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1275
 606. Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-05-24]
  Wyświetleń: 1275
 607. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1274
 608. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1273
 609. Ogłoszenie z dnia 18 października 2018r o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie (sprawa nr MG.6840.1.4.2018)
  Wyświetleń: 1272
 610. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.25)
  Wyświetleń: 1268
 611. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 1268
 612. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice z 27 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 1267
 613. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1262
 614. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczonej do najmu - Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1243
 615. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Nr sprawy OR.271.17.2018)
  Wyświetleń: 1243
 616. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 1238
 617. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z 28.07.2017r.dot. instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk
  Wyświetleń: 1233
 618. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 1232
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 1227
 620. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1225
 621. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 28 lutego 2018 r. o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2018)
  Wyświetleń: 1222
 622. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 listopada 2018 r. w sprawie GP.6733.30.2018.MP
  Wyświetleń: 1221
 623. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62 (Nr sprawy OR.271.16.2019)
  Wyświetleń: 1219
 624. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 1218
 625. Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1218
 626. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2019r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018r.
  Wyświetleń: 1211
 627. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.36.2018.MP
  Wyświetleń: 1211
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1209
 629. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1207
 630. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 1207
 631. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 1206
 632. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28.11.2019r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 1206
 633. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 1202
 634. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy- Załącznik do Zarządzenia NR SEK.0050.32.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1201
 635. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 1200
 636. Protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018r.
  Wyświetleń: 1196
 637. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 10 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 1192
 638. Protokół Nr XL/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1191
 639. Protokoł Nr III/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1188
 640. Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1187
 641. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.420.2.3.2018.ES.2 z 27 grudnia 2018r
  Wyświetleń: 1173
 642. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1169
 643. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 1167
 644. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1166
 645. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w miejscowości Siedliska ( Nr sprawy IR.271.07.2020)
  Wyświetleń: 1162
 646. Skargi i Wnioski
  Wyświetleń: 1162
 647. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 1160
 648. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1160
 649. Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2018r o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Naroku (sprawa MG.6840.1.3.2018)
  Wyświetleń: 1157
 650. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1154
 651. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 1147
 652. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 1141
 653. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 430 000 zł
  Wyświetleń: 1141
 654. Projekty uchwał na sesję Nr XI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1137
 655. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1132
 656. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 170 000 zł
  Wyświetleń: 1129
 657. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 1121
 658. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwiec 2020 r.
  Wyświetleń: 1119
 659. Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2019 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipowej (sprawa nr MG.6840.1.1.2019)
  Wyświetleń: 1116
 660. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.138.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. (wykaz nr 4)
  Wyświetleń: 1113
 661. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (sprawa Nr OR.271.1.2019)
  Wyświetleń: 1112
 662. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1108
 663. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 1106
 664. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 1100
 665. „Ponowne (trzecie) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”
  Wyświetleń: 1097
 666. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 1093
 667. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1092
 668. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1089
 669. Projekty 2020
  Wyświetleń: 1089
 670. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.18.2018)
  Wyświetleń: 1089
 671. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02-04-2019 r.
  Wyświetleń: 1085
 672. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.9.2018 z 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 1079
 673. 2021
  Wyświetleń: 1076
 674. Obwieszczenie Wójta Gminy 17 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1073
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 października 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 1073
 676. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (Nr sprawy OR.271.16.2018)
  Wyświetleń: 1073
 677. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 1072
 678. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP
  Wyświetleń: 1072
 679. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.12.2018)
  Wyświetleń: 1072
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 1071
 681. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 1064
 682. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1063
 683. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1057
 684. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 1056
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1053
 686. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Mechnicach
  Wyświetleń: 1053
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 1051
 688. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1049
 689. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.8.2018
  Wyświetleń: 1049
 690. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 1048
 691. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 23 października 2018 r. w sprawie GP.6733.33.2018.EP
  Wyświetleń: 1046
 692. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2018r. w sprawie GP.6733.27.2018.MP
  Wyświetleń: 1045
 693. Protokół Nr XLIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1041
 694. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 (Nr sprawy OR.271.9.2018)
  Wyświetleń: 1041
 695. Obwieszczenie (7) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1039
 696. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 maja 2018r. w sprawie GKMOS.6220.3.2018
  Wyświetleń: 1038
 697. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Opolu, obręb Karczów stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.61.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 04 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1037
 698. Zarządzenie Nr SEK.0050.112.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Opolu, obręb Sławice...
  Wyświetleń: 1037
 699. Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych
  Wyświetleń: 1035
 700. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 października 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.EP
  Wyświetleń: 1033
 701. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1033
 702. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1029
 703. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa przeznaczoną pod inwestycję, pn.: ,,Przebudowa Polderu Żelazna"
  Wyświetleń: 1028
 704. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczonej do najmu - Załącznik do Zarządzenia Nr.OR.0050.37.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1028
 705. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Żłobka w Żelaznej
  Wyświetleń: 1026
 706. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 marca 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 1025
 707. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju
  Wyświetleń: 1024
 708. Obwieszczenie Wójta Gminy 10 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 1022
 709. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.7.2.2017
  Wyświetleń: 1019
 710. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1016
 711. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 29 października 2018r. w sprawie GP.6733.30.2018.EP
  Wyświetleń: 1011
 712. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019
  Wyświetleń: 1008
 713. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.31.2018.MP
  Wyświetleń: 1008
 714. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 1008
 715. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 marca 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.8.2018
  Wyświetleń: 1007
 716. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.MP
  Wyświetleń: 1007
 717. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1006
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 października 2018r. w sprawie GP.6733.30.2018.EP
  Wyświetleń: 1005
 719. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 1005
 720. Projekty uchwał na sesję Nr X Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1004
 721. Informacja o wyborze oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 999
 722. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.38.2018.MP
  Wyświetleń: 999
 723. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 października 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 998
 724. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 maja 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 995
 725. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 995
 726. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 993
 727. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 993
 728. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie udostępnienia spisu wyborców do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 990
 729. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 26 sierpnia 2019 r. o postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.18.2019.MP)
  Wyświetleń: 988
 730. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 987
 731. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - EPUAP
  Wyświetleń: 985
 732. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 984
 733. Obwieszczenia Wójta dotyczące inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 980
 734. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 980
 735. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 978
 736. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap (Nr sprawy OR.271.11.2018)
  Wyświetleń: 978
 737. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 977
 738. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 975
 739. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap – POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.15.2018)
  Wyświetleń: 974
 740. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 972
 741. Zarządzenie Nr SEK.0050.155.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Prądach ...
  Wyświetleń: 972
 742. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2020 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.19.2019)
  Wyświetleń: 971
 743. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.10.2018)
  Wyświetleń: 970
 744. Zarządzenie Nr SEK.0050.127.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 969
 745. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2016
  Wyświetleń: 968
 746. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19 – II POSTĘPOWANIE” ( Nr sprawy IR.271.06.2020)
  Wyświetleń: 968
 747. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele nierolnicze i cele rolne - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.137.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. (wykaz nr 2 i 3)
  Wyświetleń: 966
 748. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 12 września 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.EP
  Wyświetleń: 965
 749. Obwieszczenie (6) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2
  Wyświetleń: 962
 750. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.47.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02-04-2019 r.
  Wyświetleń: 961
 751. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (izba) stanowiącego własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 960
 752. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 958
 753. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016 z 11 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 956
 754. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.18.2019.MP
  Wyświetleń: 956
 755. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 956
 756. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do użyczenia na rzecz Miasta Opola - Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 956
 757. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie nr DOOŚoaII.4203.4.2015.KCz2 z 7.11.2018r.
  Wyświetleń: 956
 758. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 955
 759. Obwieszczenie Wójta Gminy 2 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.17.2019.MP
  Wyświetleń: 954
 760. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowowiejska w Chróścinie (Nr sprawy IR.271.04.2020)
  Wyświetleń: 954
 761. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w sprawie "Budowy wiaduktu nad linią kolejową PKP w ciągu DK 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa".
  Wyświetleń: 953
 762. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.19.2019.MP
  Wyświetleń: 953
 763. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 951
 764. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 950
 765. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 950
 766. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 17.10.2018r. o zakończeniu postępowania w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 949
 767. Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 6 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 946
 768. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 946
 769. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 942
 770. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 5 lutego 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2019.MP
  Wyświetleń: 941
 771. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 941
 772. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 940
 773. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 937
 774. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.13.2019.MP
  Wyświetleń: 935
 775. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 935
 776. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 934
 777. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 934
 778. Zarządzenie Nr SEK.0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – działka nr 152/13, km. 2, obręb Dąbrowa
  Wyświetleń: 932
 779. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 930
 780. Zarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa
  Wyświetleń: 930
 781. Projekty uchwał na sesję Nr IX Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 927
 782. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.14.2019.MP
  Wyświetleń: 926
 783. Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 923
 784. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.40.1766.2018.oś z 28.09.2018r.
  Wyświetleń: 922
 785. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 922
 786. na rok 2020
  Wyświetleń: 919
 787. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 marca 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 919
 788. Projekty uchwał na sesję Nr VI Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 919
 789. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.33.2018.MP
  Wyświetleń: 918
 790. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 917
 791. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 916
 792. Przetargi OSP Chróścina
  Wyświetleń: 915
 793. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.12 sierpnia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.4.2019
  Wyświetleń: 914
 794. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą pod inwestycję pn.: ,,Przebudowa Polderu Żelazna"
  Wyświetleń: 913
 795. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 911
 796. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10 lutego 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2019.MP
  Wyświetleń: 910
 797. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 910
 798. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 909
 799. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.38.2018.MP
  Wyświetleń: 907
 800. Projekty uchwał na sesję Nr XII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r.
  Wyświetleń: 906
 801. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 marca 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2020.MP
  Wyświetleń: 904
 802. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.15.2019.MP
  Wyświetleń: 903
 803. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dot. mostu w m. Niewodniki
  Wyświetleń: 902
 804. Zawiadomienie Wójta Gminy z 27 lipca 2018 w sprawie GKMOS. 6220.7.3.2018
  Wyświetleń: 902
 805. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 901
 806. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 października 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.23.2019.MP)
  Wyświetleń: 898
 807. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 897
 808. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 897
 809. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 895
 810. Projekty uchwał na sesję Nr V Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 895
 811. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 890
 812. Zawiadomienie Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr DOK.DOk3.9700.18.2019.AO PW.83471 w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 890
 813. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 889
 814. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.4.2018
  Wyświetleń: 889
 815. Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu (sprawa nr MG.6840.1.2.2019)
  Wyświetleń: 884
 816. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.16.2019.MP
  Wyświetleń: 876
 817. Zarządzenie Nr SEK.0050.126.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie,stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 876
 818. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 866
 819. Projekty uchwał na sesję Nr VIII Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 866
 820. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 865
 821. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 863
 822. Postępowania w 2021 roku
  Wyświetleń: 860
 823. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 855
 824. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 855
 825. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpinia 2019 r. w sprawie GP.6733.14.2019.MP
  Wyświetleń: 854
 826. Ogłoszenie o naborze na Partnera/-ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 854
 827. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 26 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.21.2019.MP)
  Wyświetleń: 850
 828. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 849
 829. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.03.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 848
 830. Obwieszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 848
 831. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 848
 832. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa OBRĘB CIEPIELOWICE
  Wyświetleń: 847
 833. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.16.2019.MP)
  Wyświetleń: 847
 834. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 841
 835. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 840
 836. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 5 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2020.MP
  Wyświetleń: 838
 837. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna
  Wyświetleń: 838
 838. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.13.2019.MP
  Wyświetleń: 836
 839. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 836
 840. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2019.MP
  Wyświetleń: 835
 841. Zarządzenie Nr SEK.0050.196.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Lipowej przy ulicy Dębowej 2..
  Wyświetleń: 835
 842. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.15.2019.MP
  Wyświetleń: 832
 843. Zarządzenie Nr SEK.0050.245.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 125/23 z arkusza mapy 1...
  Wyświetleń: 829
 844. Zawiadomienie Nr GL.ZUZ.3.421.98.2018.BS z dnia 16 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego: budynek mieszkalny w Żelaznej.
  Wyświetleń: 829
 845. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.1.2020.MP
  Wyświetleń: 828
 846. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 826
 847. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 824
 848. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.03.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 822
 849. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 821
 850. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 820
 851. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 819
 852. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 maja 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.2.3.2018
  Wyświetleń: 816
 853. Projekty uchwał na sesję Nr XIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 815
 854. Obwieszczenie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.18.2019.MM z 19 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 814
 855. Sprawozdania ze współpracy
  Wyświetleń: 814
 856. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 10 października 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.EP
  Wyświetleń: 809
 857. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 808
 858. Ogłoszenie z dn. 27 lutego 2020 r. o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu (sprawa nr MG.6840.1.2.2020)
  Wyświetleń: 808
 859. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie Nr GL.ZUZ.3.421.232.2019.BS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę obiektu budowlanego budynku mieszkalnego w m.Żelazna przy ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 808
 860. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach (GP.6721.1.2013.MP z 23 maja 2018 r.)
  Wyświetleń: 806
 861. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 805
 862. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 805
 863. Zawiadomienia/Obwieszczenia
  Wyświetleń: 805
 864. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – marzec 2020 – korekta nr 2
  Wyświetleń: 804
 865. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 803
 866. Konkurs na dyrektora szkoły w Chróścinie
  Wyświetleń: 802
 867. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 800
 868. Program na 2020 rok
  Wyświetleń: 800
 869. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 799
 870. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 799
 871. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 799
 872. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 797
 873. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.2019
  Wyświetleń: 794
 874. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 października 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.2019
  Wyświetleń: 793
 875. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 793
 876. Projekty uchwał na sesję Nr XIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 793
 877. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.070.7.25.2018.EK z 23 kwietnia 2018 roku dot. m.in. zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dąbrowa na okres 3 lat
  Wyświetleń: 792
 878. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 października 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2018.EP
  Wyświetleń: 791
 879. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.21.2019.MP)
  Wyświetleń: 791
 880. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21.11.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 790
 881. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ (stary znak: DSR-II-1.7322.192.2016) z 1 października 2018r.
  Wyświetleń: 789
 882. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 781
 883. Informacje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 780
 884. Projekty uchwał na sesję Nr VII Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 780
 885. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.,, Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019''.
  Wyświetleń: 777
 886. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.18.2019.MP)
  Wyświetleń: 776
 887. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 2 października 2018r. w sprawie GP.6733.31.2018.EP
  Wyświetleń: 775
 888. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 773
 889. Postępowania powyżej 130.000 zł
  Wyświetleń: 772
 890. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.29.2018.EP
  Wyświetleń: 769
 891. Postępowania poniżej 130.000 zł
  Wyświetleń: 767
 892. „Ponowne (czwarte) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”
  Wyświetleń: 766
 893. Obwieszczenie Wójta Gminy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
  Wyświetleń: 766
 894. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 lutego 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.1.2020.MP
  Wyświetleń: 765
 895. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 765
 896. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.3
  Wyświetleń: 765
 897. Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie „budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW (w pięciu etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 119/1, 120, 121 obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)”
  Wyświetleń: 762
 898. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 762
 899. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2020.MP
  Wyświetleń: 762
 900. Oświadczenia składane w 2020 roku
  Wyświetleń: 762
 901. Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie na lata 2020 -2024
  Wyświetleń: 761
 902. Spisy Powszechne
  Wyświetleń: 761
 903. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 756
 904. Zawiadomienie Nr OŚR.6220.2.2020.MK Prezydenta Miasta Opola
  Wyświetleń: 756
 905. Obwieszczenie Wójta Gminy 7 maja 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 755
 906. Program na 2019 rok
  Wyświetleń: 755
 907. Zarządzenie Nr SEK.0050.252.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal mieszkalny położony w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d na rzecz ...
  Wyświetleń: 755
 908. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.16 września 2019 r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 750
 909. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – luty 2020 – korekta nr 1
  Wyświetleń: 749
 910. Opracowanie MPZP obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 747
 911. Program działania Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie na lata 2020 - 2023
  Wyświetleń: 745
 912. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 740
 913. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura - 12 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 740
 914. Obwieszczenie Wójta Gminy z 1 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 739
 915. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 738
 916. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 738
 917. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 737
 918. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.5 w sprawie "Budowy obwodnicy m. Niemodlin"
  Wyświetleń: 737
 919. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 10 października 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.EP
  Wyświetleń: 733
 920. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (OPO.WKUR.SGZ.4240.164.2020.JZ) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  Wyświetleń: 732
 921. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15 listopada 2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.23.2019.MP)
  Wyświetleń: 729
 922. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.9.2018
  Wyświetleń: 729
 923. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2020.MP
  Wyświetleń: 728
 924. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 728
 925. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 725
 926. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.36.2018.MP
  Wyświetleń: 725
 927. Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2020 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mechnicach (sprawa nr MG.6840.1.1.2020)
  Wyświetleń: 725
 928. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 723
 929. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 722
 930. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 721
 931. Obwieszczenie Wójt Gminy Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.8.2018
  Wyświetleń: 714
 932. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.19.2019.MP)
  Wyświetleń: 713
 933. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 711
 934. Informacja GK.6640.2.88.2017.RŁ o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Dąbrowa.
  Wyświetleń: 710
 935. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020
  Wyświetleń: 710
 936. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2020r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2019r.
  Wyświetleń: 708
 937. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 705
 938. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.6.2018
  Wyświetleń: 704
 939. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 702
 940. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 marca 2019 r. w sprawie GP.6730.61.2019.MP
  Wyświetleń: 701
 941. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" II POSTĘPOWANIE (Nr sprawy IR.271.08.2020)
  Wyświetleń: 701
 942. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 699
 943. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (obręb Ciepielowice)
  Wyświetleń: 698
 944. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27.04.2020 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę fermy drobiu, obręb Narok
  Wyświetleń: 697
 945. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 695
 946. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa, które z dniem 01.01.2018 r. zgodnie z art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne wygasły
  Wyświetleń: 695
 947. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 693
 948. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.17.2019.MP)
  Wyświetleń: 693
 949. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 691
 950. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 stycznia 2019 r.o wydaniu decyzji DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ
  Wyświetleń: 688
 951. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 684
 952. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 683
 953. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 677
 954. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 676
 955. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu dot. GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 676
 956. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 października 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 668
 957. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r....
  Wyświetleń: 668
 958. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2020.MP
  Wyświetleń: 667
 959. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 czerwca 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2019
  Wyświetleń: 666
 960. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 3 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2019.MP
  Wyświetleń: 664
 961. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2019.MP
  Wyświetleń: 660
 962. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.8.2020.MP
  Wyświetleń: 660
 963. Projekty uchwał na sesję Nr XV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 659
 964. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2019.MP
  Wyświetleń: 658
 965. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 656
 966. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.746.38.2019.AB z dnia 4 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 652
 967. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2020.MP
  Wyświetleń: 651
 968. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 651
 969. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 7 lutego 2020 r. o wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla w zabudowie jednorodzinnej ...
  Wyświetleń: 649
 970. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 07.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 648
 971. Zarządzenie Nr OR.0050.25.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2020 r...
  Wyświetleń: 647
 972. Interpelacja zgłoszona w dniu 12 stycznia 2018r. przez Pana Mariusza Konopę dot.drewnianych słupów podtrzymujących linię telefoniczne i internetowe przy ulicy Długiej w Ciepielowicach.
  Wyświetleń: 645
 973. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr DOK.DOK3.9700.18.2019.MM o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 644
 974. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2018 r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 642
 975. Projekty uchwał na sesję Nr XVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 640
 976. Projekty uchwał na sesję nr XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 639
 977. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 638
 978. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28.11.2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 638
 979. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15 czerwca 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2020.MP
  Wyświetleń: 635
 980. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 634
 981. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020
  Wyświetleń: 631
 982. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2019.MP
  Wyświetleń: 630
 983. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Chróścina
  Wyświetleń: 628
 984. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 września 2018r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2.2018
  Wyświetleń: 626
 985. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 626
 986. Obwieszczenie o zakończeniu robót na w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km ''
  Wyświetleń: 624
 987. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2019.MP
  Wyświetleń: 623
 988. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" III postępowanie (Nr sprawy IR.271.17.2020)
  Wyświetleń: 621
 989. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.260.2019.AC
  Wyświetleń: 615
 990. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż samochodu: Marki SKODA FELICIA
  Wyświetleń: 615
 991. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 maja 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP. 6733.8.2020.MP
  Wyświetleń: 614
 992. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 609
 993. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 608
 994. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.II.7570.440.2017.GT z 9 października 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żela
  Wyświetleń: 607
 995. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 606
 996. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowlę przeciwpowodziowe dla przedsięwzięcia - Przebudowa Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 606
 997. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 606
 998. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 602
 999. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020
  Wyświetleń: 599
 1000. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 595
 1001. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola OŚR.6220.8.2020.BS
  Wyświetleń: 589
 1002. Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii
  Wyświetleń: 588
 1003. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2019.MP
  Wyświetleń: 586
 1004. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 584
 1005. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 583
 1006. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 581
 1007. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46"
  Wyświetleń: 580
 1008. Projekty uchwał na sesję nr XVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 570
 1009. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 566
 1010. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Sokolniki” na działce numer 469/2 obręb 0003 Dąbrowa.
  Wyświetleń: 564
 1011. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16.07.2020 r. o uzgodnieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020.MP
  Wyświetleń: 562
 1012. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 561
 1013. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 558
 1014. Zarządzenie Nr OR.0050.59.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r....
  Wyświetleń: 555
 1015. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 551
 1016. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 548
 1017. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2020/2021” (Nr sprawy IR.271.09.2020)
  Wyświetleń: 537
 1018. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 532
 1019. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2003
  Wyświetleń: 532
 1020. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 531
 1021. Plany łowieckie
  Wyświetleń: 530
 1022. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. płac
  Wyświetleń: 529
 1023. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola OŚR.6220.2.2020.MK o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 529
 1024. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 527
 1025. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.17 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2020.MP
  Wyświetleń: 527
 1026. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.17.2020.MP
  Wyświetleń: 520
 1027. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Żelaznej
  Wyświetleń: 519
 1028. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28 maja 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2020
  Wyświetleń: 518
 1029. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 maja 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2020.MP
  Wyświetleń: 509
 1030. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Akacjowa w Mechnicach” (dz. nr 828/225 km 3) ( Nr sprawy IR.7011.17.2020)
  Wyświetleń: 500
 1031. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 499
 1032. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2011
  Wyświetleń: 499
 1033. Ogłoszenia 2021
  Wyświetleń: 498
 1034. Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 494
 1035. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 490
 1036. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.06.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020.MP
  Wyświetleń: 486
 1037. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 09.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020
  Wyświetleń: 481
 1038. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2015
  Wyświetleń: 479
 1039. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 478
 1040. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46".
  Wyświetleń: 478
 1041. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 maja 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2019.MP
  Wyświetleń: 478
 1042. Projekty uchwał na sesję nr XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 476
 1043. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2009
  Wyświetleń: 476
 1044. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 475
 1045. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 473
 1046. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 469
 1047. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 468
 1048. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej 46, na następujących nieruchomościach lub ich częściach
  Wyświetleń: 467
 1049. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 462
 1050. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2010
  Wyświetleń: 458
 1051. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 454
 1052. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postepowania Nr GL.ZUZ.3.4210.42.2020.RL
  Wyświetleń: 450
 1053. Oświadczenia składane w 2020 roku
  Wyświetleń: 449
 1054. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” o mocy do 80 MW (...)
  Wyświetleń: 447
 1055. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 447
 1056. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.21.2020.MP
  Wyświetleń: 444
 1057. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2018 r.
  Wyświetleń: 443
 1058. Zarządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie wojeówdztwa opolskiego
  Wyświetleń: 441
 1059. Protokół Nr XVI/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 440
 1060. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. promocji
  Wyświetleń: 437
 1061. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 436
 1062. Protokół Nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 434
 1063. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Żelaznej - II postępowanie
  Wyświetleń: 428
 1064. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych” w 2021 r. (Nr sprawy IR.271.10.2020)
  Wyświetleń: 422
 1065. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020.MP
  Wyświetleń: 422
 1066. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 31 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 421
 1067. Protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 414
 1068. Protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 414
 1069. Zawiadomienie Nr OŚR.6220.8.2020.BS Prezydenta Miasta Opola
  Wyświetleń: 414
 1070. Projekty uchwał na sesję nr XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 413
 1071. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2014
  Wyświetleń: 404
 1072. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17 sierpnia 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.17.2020.MP
  Wyświetleń: 399
 1073. ,,Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa” w 2021 r. (Nr sprawy IR.271.11.2020)
  Wyświetleń: 398
 1074. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020
  Wyświetleń: 388
 1075. Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 384
 1076. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2020.MP
  Wyświetleń: 383
 1077. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020.MP
  Wyświetleń: 383
 1078. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 382
 1079. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 381
 1080. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020.MP
  Wyświetleń: 379
 1081. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2012
  Wyświetleń: 378
 1082. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 30.09.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2020.MP
  Wyświetleń: 373
 1083. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 373
 1084. Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 365
 1085. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Karczów ul. Grobli”
  Wyświetleń: 361
 1086. Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 360
 1087. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020 - Powtórzenie
  Wyświetleń: 357
 1088. Zarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa
  Wyświetleń: 355
 1089. Informacja o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.3.4210.135m.2020.KR
  Wyświetleń: 352
 1090. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2013
  Wyświetleń: 351
 1091. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.09.2020 r. o decyzji i postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 350
 1092. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w IV kwartale 2020 r. (Nr sprawy IR.271.12.2020)
  Wyświetleń: 348
 1093. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 r.
  Wyświetleń: 346
 1094. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 września 2020 r. o postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.19.2020.MP
  Wyświetleń: 345
 1095. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2020.MP
  Wyświetleń: 345
 1096. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2020.MP
  Wyświetleń: 344
 1097. Protokół Nr XV/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 343
 1098. Przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa do szkół specjalnych w Opolu w roku szkolnym 2020/21 – nabór ofert
  Wyświetleń: 343
 1099. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
  Wyświetleń: 342
 1100. Konkursy na rok 2021
  Wyświetleń: 341
 1101. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 05.08.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.19.2020.MP
  Wyświetleń: 333
 1102. Remont drogi do cmentarza w Skarbiszowie
  Wyświetleń: 333
 1103. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22.09.2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.21.2020.MP
  Wyświetleń: 327
 1104. Obwieszczenie o zakończeniu robót w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km
  Wyświetleń: 320
 1105. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 318
 1106. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, dz. nr 493/5 ark. 4 obr. Żelazna
  Wyświetleń: 317
 1107. Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW w miejscowościach Prądy i Siedliska.
  Wyświetleń: 312
 1108. Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie dotyczące udzielenia pozwoleń wodno-prawnych GDDKiA w Opolu, w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa (...)"
  Wyświetleń: 311
 1109. Sprawozdania z 2019 roku
  Wyświetleń: 310
 1110. Zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i okres do jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 309
 1111. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 307
 1112. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie budowy osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 306
 1113. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2020.MP
  Wyświetleń: 305
 1114. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2021 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy IR.271.13.2020)
  Wyświetleń: 303
 1115. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2020.MP
  Wyświetleń: 303
 1116. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 299
 1117. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW- Prądy i Siedliska.
  Wyświetleń: 298
 1118. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – wrzesień 2020 – korekta nr 3
  Wyświetleń: 297
 1119. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2020.MP
  Wyświetleń: 297
 1120. Projekty uchwał na sesję nr XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 297
 1121. „Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych dla budowy elektrowni fotowoltaicznej do 7MW na działkach ewidencyjnych nr 348, 351, 352, 353/3 oraz 444, obręb Niewodniki”
  Wyświetleń: 296
 1122. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (...)
  Wyświetleń: 294
 1123. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa” – II postępowanie (Nr sprawy IR.271.16.2020)
  Wyświetleń: 290
 1124. Sprawozdania z 2018 roku
  Wyświetleń: 288
 1125. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie „Budowy Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa” o mocy do 5MW na częściach działek ewidencyjnych nr 531/4 oraz 531/5, obręb Dąbrowa, gmina Dąbrowa.
  Wyświetleń: 286
 1126. Projekty uchwał na sesję nr XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 286
 1127. Budżet 2021
  Wyświetleń: 281
 1128. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną (...)
  Wyświetleń: 279
 1129. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 października 2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2020.MP
  Wyświetleń: 278
 1130. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020.MP
  Wyświetleń: 277
 1131. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” (...)
  Wyświetleń: 276
 1132. Zapytanie ofertowe na zadanie dotyczące opracowania ekofizjograficzego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 271
 1133. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych” – II postępowanie (Nr sprawy IR.271.15.2020)
  Wyświetleń: 270
 1134. Zapytanie ofertowe na zadania dotyczące opracowania inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 268
 1135. na rok 2021
  Wyświetleń: 267
 1136. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2020.MP
  Wyświetleń: 266
 1137. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 r.
  Wyświetleń: 265
 1138. Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 264
 1139. Informacja dotycząca finansowania niepublicznych przedszkoli
  Wyświetleń: 263
 1140. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Dąbrowa
  Wyświetleń: 263
 1141. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Dąbrowa” (...)
  Wyświetleń: 261
 1142. Protokół Nr XII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r.
  Wyświetleń: 260
 1143. Zawiadomienie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji Nr DLI-IX.7618.15.2019.DM z dnia 28 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 260
 1144. Postanowienie nr GK.6220.6.1.2020 w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 258
 1145. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (w siedmiu etapach, każdy po ok. 1MW) (...)
  Wyświetleń: 256
 1146. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020.MP
  Wyświetleń: 254
 1147. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 254
 1148. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 251
 1149. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 03.12.2020 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2020.MP
  Wyświetleń: 248
 1150. Ogłoszenie z dnia 15 stycznia 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność gminy Dąbrowa położonej w Opolu (spr.nr. MG.6840.1.2019)
  Wyświetleń: 248
 1151. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.30.2020.MP
  Wyświetleń: 246
 1152. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Jeleń
  Wyświetleń: 246
 1153. Zarządzenie Nr OR.0050.143.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku
  Wyświetleń: 246
 1154. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 1 Hubertus Opole
  Wyświetleń: 245
 1155. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 244
 1156. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 242
 1157. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 7 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2020.MP
  Wyświetleń: 240
 1158. Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 240
 1159. Zawiadomienie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu postanowienia
  Wyświetleń: 239
 1160. Dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Dąbrowa gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 238
 1161. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa osiedla 96 domów w zabudowie jednorodz. oraz 172 w zabudowie bliźniaczej(...)
  Wyświetleń: 234
 1162. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2021.MP
  Wyświetleń: 234
 1163. Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 234
 1164. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Lipowa 2” (...)
  Wyświetleń: 234
 1165. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 03.12.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.28.2020.MP
  Wyświetleń: 233
 1166. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020.MP
  Wyświetleń: 230
 1167. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie o uchylenie wydanej decyzji GK.6220.4.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 229
 1168. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 października 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 228
 1169. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 4 Knieja Opole
  Wyświetleń: 228
 1170. XXI Sesja Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 228
 1171. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.18 listopada 2020 r. o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 227
 1172. Postanowienie nr GK.6220.7.1.2020 w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 226
 1173. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowie Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa”o mocy do 5MW na częściach działek ewidencyjnych nr 531/4 oraz 531/5, obręb Dąbrowa(...)
  Wyświetleń: 224
 1174. Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 224
 1175. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 listopada 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2020.MP
  Wyświetleń: 223
 1176. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2020.MP
  Wyświetleń: 222
 1177. Wybory Sołtysa
  Wyświetleń: 222
 1178. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej nr GK.6220.4.1.2020 w sprawie budowy osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 220
 1179. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.2.2021.MP
  Wyświetleń: 218
 1180. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” o mocy do 80 MW na działkach ewidencyjnych (...)
  Wyświetleń: 215
 1181. Postanowienie nr GK.6220.7.1.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 215
 1182. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 215
 1183. Zawiadomienie Wójta gminy Dabrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie o uchylenie wydanej decyzji GK.6220.4.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 213
 1184. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.28.2020.MP
  Wyświetleń: 212
 1185. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Fermy Drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 50/2 oraz 50/3 .....
  Wyświetleń: 212
 1186. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.11.2020 r. o postanowieniu w sprawie wznowienia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 211
 1187. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 211
 1188. UCHWAŁY 2021
  Wyświetleń: 209
 1189. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.30.2020
  Wyświetleń: 205
 1190. Projekty 2021
  Wyświetleń: 205
 1191. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabyta nieruchomość, w związku z przebudową Polderu Żelazna obejmującą obiekty: Wał polderowy, ,,Opole", ,,Sławice-Żelazna'' oraz ,,Żelazna"
  Wyświetleń: 203
 1192. Projekty uchwał na sesję nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r.
  Wyświetleń: 202
 1193. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 201
 1194. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 199
 1195. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2020.MP
  Wyświetleń: 198
 1196. Zarządzenie Nr OR.0050.34.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonych w obrębie Karczów, stanowiących własność gminy (...)
  Wyświetleń: 198
 1197. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 196
 1198. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2020.MP
  Wyświetleń: 195
 1199. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2021.MP
  Wyświetleń: 194
 1200. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2020.MP
  Wyświetleń: 194
 1201. Projekty uchwał na sesję nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 194
 1202. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2020.MP
  Wyświetleń: 191
 1203. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie "Rozbudowy drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego wiaduktu w km 95-294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132"
  Wyświetleń: 190
 1204. Remont drogi do cmentarza w Skarbiszowie - drugie zapytanie
  Wyświetleń: 190
 1205. Remont ulicy Brzozowej w Naroku
  Wyświetleń: 189
 1206. Zarządzenie Nr OR.0050.169.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (...)
  Wyświetleń: 188
 1207. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.34.2020.MP
  Wyświetleń: 187
 1208. „Budowa osiedla 96 domów w zabudowie jednorodzinnej oraz 172 w zabudowie bliźniaczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz drogami wewnętrzny
  Wyświetleń: 185
 1209. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46"
  Wyświetleń: 184
 1210. Podjęcie zawieszonego postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej GK.6220.6.1.2020
  Wyświetleń: 182
 1211. Zarządzenie Nr OR.0050.210.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01 grudnia 2020r. ...
  Wyświetleń: 181
 1212. Budowa osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej w Karczowie na działce nr 307/1 am. 1 obręb Karczów
  Wyświetleń: 177
 1213. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2020.MP
  Wyświetleń: 177
 1214. Projekt „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - wsparcie uczniów i nauczycieli w zdalnej edukacji
  Wyświetleń: 177
 1215. Projekty uchwał na sesję nr XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 177
 1216. Postanowienie nr GK.6220.6.1.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 175
 1217. Obwieszczenie- wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej w Karczowie na działce nr 307/1 am. 1 obręb Karczów”
  Wyświetleń: 174
 1218. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Lipowa 1” (...)
  Wyświetleń: 174
 1219. Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w spr. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:”Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW(w pięciu etapach po ok.1MW) wraz z infrastrukturą (...)
  Wyświetleń: 172
 1220. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18.12.2020 r. o decyzji odmawiającej uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 171
 1221. Zarządzenie Nr OR.0050.211.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 168
 1222. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 lutego 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2020.MP
  Wyświetleń: 165
 1223. Program Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 164
 1224. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż boksów metalowych znajdujących się na boisku sportowym w Skarbiszowie, przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 164
 1225. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin z siedzibą ul. Zamkowa 3,49-100 Niemodlin
  Wyświetleń: 163
 1226. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2021.MP
  Wyświetleń: 158
 1227. Zarządzenie Nr 113/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 14 października 2020r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie m.in. powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 157
 1228. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2020.MP
  Wyświetleń: 155
 1229. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2020.MP
  Wyświetleń: 154
 1230. Zawiadomienie Prezydenta Miasto Opola o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Nr OŚR,6220.8.2020.BS z dnia 02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 154
 1231. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji Nr OŚR.6220.8.2020.BS z dnia 2 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 153
 1232. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 1 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.8.2021.MP
  Wyświetleń: 151
 1233. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 lutego 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.34.2020.MP
  Wyświetleń: 150
 1234. Podjęcie zawieszonego postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej GK.6220.7.1.2020
  Wyświetleń: 145
 1235. Plan polowań zbiorowych Knieja Opole na sezon 2020/2021
  Wyświetleń: 143
 1236. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 142
 1237. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i infrastrukturą techniczną oraz dróg (...)
  Wyświetleń: 141
 1238. Decyzja GK.6220.10.1.2020 - Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 140
 1239. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2021.MP
  Wyświetleń: 140
 1240. Informacja dotycząca finansowania niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 137
 1241. PETYCJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ
  Wyświetleń: 137
 1242. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2021.MP
  Wyświetleń: 131
 1243. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 129
 1244. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chróścina
  Wyświetleń: 129
 1245. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2021.MP
  Wyświetleń: 126
 1246. GK.6220.12.1.2020 Wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 125
 1247. GK.6220.11.1.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 122
 1248. Projekty uchwał na sesję nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021r.
  Wyświetleń: 122
 1249. INFORMACJA O PETYCJACH ZŁOŻONYCH W 2020 r.
  Wyświetleń: 121
 1250. GK.6220.4.3.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym- Osiedle w Mechnicach
  Wyświetleń: 118
 1251. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 marca 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2021.MP
  Wyświetleń: 116
 1252. GK.6220.13.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 113
 1253. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 2 lutego 2021 r. o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2020.MP
  Wyświetleń: 113
 1254. GK.6220.3.1.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym
  Wyświetleń: 108
 1255. Zarządzenie Nr OR.0050.43.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 107
 1256. Budowa 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną oraz dróg wewnętrznych dojazdowych na części działek nr 182/13, 184/89, 185/102, 307/33 i 308/33, obręb Mechnice, gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 105
 1257. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 08.02.2021 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 104
 1258. Ogłoszenie z dnia 23 lutego 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skarbiszów, oznaczonej nr działki 220 z k.m. 3 o powierzchni 1,91 ha (spr.nr.MG.6840.9.2020)
  Wyświetleń: 102
 1259. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 marca 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.2.2021.MP
  Wyświetleń: 101
 1260. Wydano decyzję GK.6220.3.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 101
 1261. Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Dyrektora GDDKiA
  Wyświetleń: 99
 1262. Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.3.1.2020 z dnia 29.01.2021r
  Wyświetleń: 99
 1263. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 95
 1264. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 08.02.2021 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 94
 1265. Obwieszczenie GK.6220.01.2021 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 92
 1266. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.04.2021r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2021.MP
  Wyświetleń: 92
 1267. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 91
 1268. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.7.1.2020 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 85
 1269. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 85
 1270. Zarządzenie Nr OR.0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 marca 2021r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek przyległych – sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa (...)
  Wyświetleń: 84
 1271. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.04.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2021.MP
  Wyświetleń: 81
 1272. Informacja o stanie mienia
  Wyświetleń: 80
 1273. Obwieszczenie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 77
 1274. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 74
 1275. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7222.29.2020.JG w sprawie wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7222.46.2017.JSz
  Wyświetleń: 74
 1276. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 72
 1277. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 71
 1278. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie
  Wyświetleń: 70
 1279. Obwieszczenie GK.6220.01.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 68
 1280. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.6.1.2020 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 67
 1281. Obwieszczenie GK.6220.12.1.2020 w sprawie: „Dostosowanie linii napowietrznej WN-110 KV relacji Hermanowice – Groszowice i Gracze – Groszowice na potrzeby podłączenia projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 GPZ Wrzoski”
  Wyświetleń: 66
 1282. Rozbudowa fermy drobiu na działce ewidencyjnej 180/16, obręb Prądy, gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 64
 1283. Projekty uchwał na sesję nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021r.
  Wyświetleń: 63
 1284. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2021r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2020r.
  Wyświetleń: 62
 1285. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2020
  Wyświetleń: 59
 1286. Projekty uchwał na sesję nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021r.
  Wyświetleń: 58
 1287. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 57
 1288. Obwieszczenie GK.6220.12.1.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwizęcia
  Wyświetleń: 56
 1289. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.04.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2021.MP
  Wyświetleń: 55
 1290. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 54
 1291. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2018
  Wyświetleń: 52
 1292. Obwieszczenie GK.6220.03.2021 Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 50
 1293. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji GK.6220.6.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 49
 1294. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2019
  Wyświetleń: 46
 1295. Obwieszczenie GK.6220.04.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 45
 1296. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.7 w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 44
 1297. Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wszczęcia postepowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 43
 1298. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Narok)
  Wyświetleń: 43
 1299. Obwieszczenie Wójta Gmina Dąbrowa w sprawie wydania decyzji GK.6220.7.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 41
 1300. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Narok)
  Wyświetleń: 41
 1301. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.04.2021 r. o postanowieniach i decyzji oraz wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2021.MP
  Wyświetleń: 40
 1302. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.3
  Wyświetleń: 40
 1303. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 kwietnia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2021.MP
  Wyświetleń: 18
 1304. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Obwieszczenie DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.10 w sprawie przedsięwzięcia pn.
  Wyświetleń: 18
 1305. Obwieszczenie Gk.6220.03.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
  Wyświetleń: 17
 1306. Obwieszczenie GK.6220.05.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
  Wyświetleń: 16
 1307. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 kwietnia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.8.2021
  Wyświetleń: 14
 1308. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 kwietnia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2021.MP
  Wyświetleń: 9
Wersja XML