Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7555468502736085839300000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544375790659156626607576576281835526970366709606306455666123
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
517004719859571701226117446285531314922149805469524521555894
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
379543524537511398144304235157393754070739711425124026649183
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
344512932622666389373281529159338823119129290340882948532608
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00043854186035751913534144542804932551
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 300779
 2. Sprzedaż i dzierżawa mienia
  Wyświetleń: 61137
 3. Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 49212
 4. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 31177
 5. Uchwały 2016-2018
  Wyświetleń: 26705
 6. Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 24249
 7. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 23257
 8. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 22182
 9. 2016 Projekty uchwał
  Wyświetleń: 19654
 10. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 19555
 11. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 19491
 12. Postępowania pow. 30 tys euro
  Wyświetleń: 18456
 13. MPZP
  Wyświetleń: 17638
 14. Postępowania w 2019 roku
  Wyświetleń: 16514
 15. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 15475
 16. Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 14917
 17. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 14360
 18. Nabory do jednostek
  Wyświetleń: 14241
 19. Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 13422
 20. Postępowania w 2020 roku
  Wyświetleń: 12356
 21. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 11703
 22. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 11097
 23. Postępowania w 2019 roku
  Wyświetleń: 10850
 24. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9740
 25. Postępowania w 2020 roku
  Wyświetleń: 9207
 26. Stanowiska - załatwiane sprawy w Urzędzie
  Wyświetleń: 8563
 27. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 8469
 28. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 8321
 29. Ogłoszenia 2020
  Wyświetleń: 8234
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7999
 31. 2019
  Wyświetleń: 7969
 32. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 7506
 33. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 7328
 34. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 6998
 35. Program współpracy
  Wyświetleń: 6940
 36. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6796
 37. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6666
 38. 2018
  Wyświetleń: 6640
 39. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6626
 40. Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 6560
 41. Regulamin pracy UG
  Wyświetleń: 6474
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6343
 43. Nabory UG 2016
  Wyświetleń: 6305
 44. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6290
 45. Budżet 2017
  Wyświetleń: 6231
 46. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 6166
 47. Sesja XXXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 6145
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6046
 49. Statut
  Wyświetleń: 6022
 50. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 5990
 51. Wójt
  Wyświetleń: 5891
 52. Lobbing w stanowieniu prawa
  Wyświetleń: 5800
 53. Sesja XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 5794
 54. Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 5769
 55. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 5768
 56. Zasady naboru do UG
  Wyświetleń: 5739
 57. Rada Gminy
  Wyświetleń: 5738
 58. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5554
 59. Interpelacje radnych
  Wyświetleń: 5540
 60. Projekty uchwał na sesję Nr XXXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 5448
 61. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 5373
 62. Budżet 2016
  Wyświetleń: 5346
 63. 2017
  Wyświetleń: 5258
 64. Konkursy ofert Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 5201
 65. Sesja XXXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 roku
  Wyświetleń: 5150
 66. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 5143
 67. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5143
 68. Program na rok 2017
  Wyświetleń: 5133
 69. Rejestr zbiorów danych
  Wyświetleń: 4887
 70. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 4874
 71. Regulamin do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 4850
 72. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 4791
 73. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 marca 2018.
  Wyświetleń: 4788
 74. Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 4722
 75. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 4703
 76. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4641
 77. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 4619
 78. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4582
 79. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.24)
  Wyświetleń: 4566
 80. Statut Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4532
 81. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4509
 82. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 4498
 83. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 4479
 84. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2017
  Wyświetleń: 4427
 85. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4388
 86. Uchwały 2018-2023
  Wyświetleń: 4370
 87. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 4369
 88. Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 4300
 89. na rok 2017
  Wyświetleń: 4248
 90. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 4214
 91. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 14 września 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.EP
  Wyświetleń: 4202
 92. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.11 z 20.06.2017r.
  Wyświetleń: 4190
 93. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 6 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.EP
  Wyświetleń: 4129
 94. Program na rok 2018
  Wyświetleń: 4120
 95. Sesja XLII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 4118
 96. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 4078
 97. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 4075
 98. Transmisja obrad Rady Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 4057
 99. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 4041
 100. Sesja XXXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 roku
  Wyświetleń: 4039
 101. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 4033
 102. Budżet 2018
  Wyświetleń: 4006
 103. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.40.2016.MP
  Wyświetleń: 4005
 104. Projekty uchwał na sesję Nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 4002
 105. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 3994
 106. Uchwała Nr VI/57/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3939
 107. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 3914
 108. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.7.2017)
  Wyświetleń: 3862
 109. Obwieszczenie Wójta Gminy 21 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 3862
 110. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3859
 111. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2018
  Wyświetleń: 3851
 112. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3842
 113. Sesja XXXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 3811
 114. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 3810
 115. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3788
 116. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 19 października 2017 roku
  Wyświetleń: 3773
 117. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 3725
 118. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 października 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 3713
 119. Sesja XXXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 3697
 120. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017 z 12.05.2017r.
  Wyświetleń: 3697
 121. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 1
  Wyświetleń: 3661
 122. Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 3614
 123. Sesja XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3591
 124. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3557
 125. Sesja XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 3502
 126. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 3472
 127. Obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji - Przebudowa Polde-ru Żelazna - nr IN.V.7840.6.2.2016.AM
  Wyświetleń: 3461
 128. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 3448
 129. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 3448
 130. Ekofizjografia
  Wyświetleń: 3442
 131. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 3411
 132. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2015
  Wyświetleń: 3388
 133. Sesja XL Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3351
 134. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej
  Wyświetleń: 3350
 135. Projekty uchwał na sesję Nr XXXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 7 września 2017r.
  Wyświetleń: 3347
 136. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 6
  Wyświetleń: 3335
 137. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 3323
 138. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 3306
 139. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 3290
 140. Projekty uchwał na sesję Nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 marca 2017r.
  Wyświetleń: 3278
 141. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.2 z 31.03.2017r
  Wyświetleń: 3263
 142. Projekty uchwał na sesję Nr XXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 12 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 3239
 143. Oświadczenia składane w 2016 roku
  Wyświetleń: 3233
 144. Konkursy na rok 2018
  Wyświetleń: 3221
 145. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 3177
 146. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 3142
 147. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.16 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 3138
 148. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 3113
 149. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 3106
 150. Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3082
 151. Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3064
 152. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2016r. do sprawy GP.6733.11.2016.AO
  Wyświetleń: 3059
 153. Wychowawca podwórkowy (1/2 etatu) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 3052
 154. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 3045
 155. Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 3012
 156. Projekty 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2957
 157. UCHWAŁY 2019
  Wyświetleń: 2949
 158. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 2
  Wyświetleń: 2948
 159. Konkursy na rok 2019
  Wyświetleń: 2934
 160. Projekty uchwał na sesję Nr XXXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2890
 161. Sesja XXXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 roku
  Wyświetleń: 2866
 162. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 2854
 163. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 2849
 164. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 2845
 165. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.28.2016.MP
  Wyświetleń: 2841
 166. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 2830
 167. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 2821
 168. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 2784
 169. Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2779
 170. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 3
  Wyświetleń: 2776
 171. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 4
  Wyświetleń: 2775
 172. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2766
 173. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2738
 174. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 2736
 175. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 kwietnia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 2725
 176. Konkursy na rok 2017
  Wyświetleń: 2723
 177. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 11
  Wyświetleń: 2716
 178. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 5
  Wyświetleń: 2712
 179. Sesja XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 roku
  Wyświetleń: 2707
 180. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2697
 181. Sesja XLI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 2693
 182. Nabór na wolne stanowisko pracy o nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2689
 183. 2020
  Wyświetleń: 2681
 184. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lutego 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019
  Wyświetleń: 2652
 185. Projekty uchwał na sesję Nr XXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2648
 186. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2018r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 2633
 187. Sesja XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2627
 188. Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2624
 189. Obwieszczenie (3) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 2615
 190. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2603
 191. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 2603
 192. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 2587
 193. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2017 (sprawa nr OR.271.4.2016)
  Wyświetleń: 2569
 194. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 2565
 195. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 2548
 196. Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2531
 197. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2531
 198. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a
  Wyświetleń: 2530
 199. Sesja XXXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2526
 200. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2515
 201. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 2509
 202. Ogłoszenie o konkursach: „Aktywna wieś” oraz „Moja zagroda” 2017
  Wyświetleń: 2505
 203. Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2499
 204. Specjalista ds. księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2486
 205. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2471
 206. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 2449
 207. Projekty 2019
  Wyświetleń: 2431
 208. Specjalista ds. księgowości i płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2431
 209. Referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2424
 210. Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2420
 211. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2018 (sprawa nr OR.271.6.2017)
  Wyświetleń: 2414
 212. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.51.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2413
 213. Konsultacje projektów uchwał
  Wyświetleń: 2403
 214. Projekty uchwał na sesję Nr XX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2399
 215. Sesja XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 roku
  Wyświetleń: 2394
 216. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 12
  Wyświetleń: 2382
 217. Obwieszczenie Wójta Gminy 9 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 2380
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 2364
 219. Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 2359
 220. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2017-2019 (sprawa nr OR.271.2.2016)
  Wyświetleń: 2357
 221. Zarządzenie NR SEK.0050.83.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2350
 222. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 2332
 223. Zawiadomienie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7840.1.117.2016.MBA z 16 grudnia 2016r. dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2331
 224. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP
  Wyświetleń: 2328
 225. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej - PONOWNY KONKURS
  Wyświetleń: 2327
 226. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 2321
 227. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 2314
 228. Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2309
 229. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 2308
 230. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 2291
 231. Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w Mechnicach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 435 na drogę gminną oraz przebudowa ul. Kościuszki w Dąbrowie (sprawa nr OR.271.1.2017)
  Wyświetleń: 2287
 232. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2273
 233. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 2272
 234. Sesja XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2270
 235. Raport o stanie gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2269
 236. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 2266
 237. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.I.6620.38.2015.AN.17)
  Wyświetleń: 2257
 238. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2254
 239. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 13
  Wyświetleń: 2254
 240. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 2254
 241. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2229
 242. Zarządzenie NR SEK.0050.91.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2217
 243. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2215
 244. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2210
 245. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 2210
 246. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2017 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.3.2016)
  Wyświetleń: 2208
 247. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 2196
 248. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 2190
 249. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
  Wyświetleń: 2186
 250. Budowa linii kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego – Siedliska (osiedle)
  Wyświetleń: 2182
 251. Projekty uchwał na sesję Nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2157
 252. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 2149
 253. Protokół XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 2147
 254. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 2146
 255. Przetargi OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 2142
 256. Projekty uchwał na sesję Nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2135
 257. Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 2133
 258. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa (Sprawa nr OR.271.10.2019)
  Wyświetleń: 2133
 259. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 2126
 260. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2126
 261. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej - PONOWNY KONKURS (3)
  Wyświetleń: 2122
 262. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno – użytkowym znajdujący się w miejscowości Mechnice przy ulicy Niemodlińskiej 61
  Wyświetleń: 2121
 263. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2120
 264. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 2119
 265. Zarządzenie Nr SEK.0050.85.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2113
 266. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 7
  Wyświetleń: 2109
 267. Projekty uchwał na sesję Nr XXX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2105
 268. Sesja XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 roku
  Wyświetleń: 2103
 269. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 września 2016r. o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku (sprawa nr MG.6840.1.6.2016)
  Wyświetleń: 2101
 270. Projekty uchwał na sesję Nr XXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 2096
 271. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 2092
 272. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2091
 273. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2079
 274. Obwieszczenie (8) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 2074
 275. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.5.2016)
  Wyświetleń: 2071
 276. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 2070
 277. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.16.2016.WJ
  Wyświetleń: 2064
 278. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.3.2017)
  Wyświetleń: 2063
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.MP
  Wyświetleń: 2061
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 2058
 281. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.24.2018)
  Wyświetleń: 2058
 282. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2045
 283. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE II (Nr sprawy OR.271.20.2018)
  Wyświetleń: 2044
 284. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 2039
 285. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" - POWTÓRZENIE II
  Wyświetleń: 2038
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 2037
 287. Obligacje 2019-2021 – konkurs
  Wyświetleń: 2035
 288. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 2035
 289. Zarządzenie NR SEK.0050.79.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2032
 290. Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 2021
 291. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 2021
 292. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2013
 293. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 7 września 2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 2011
 294. Remont ulicy Korczaka w Dąbrowie (Nr sprawy OR.271.4.2018)
  Wyświetleń: 2011
 295. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2009
 296. Sesja XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 roku
  Wyświetleń: 2008
 297. na rok 2018
  Wyświetleń: 2002
 298. Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 2002
 299. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 1995
 300. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.3.2018)
  Wyświetleń: 1987
 301. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.39.2016
  Wyświetleń: 1986
 302. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 10
  Wyświetleń: 1979
 303. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1972
 304. Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1969
 305. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 9
  Wyświetleń: 1968
 306. Remont ulicy Leśnej w miejscowości Lipowa (Sprawa nr OR.271.7.2019)
  Wyświetleń: 1956
 307. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 1954
 308. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 maja 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 1953
 309. Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1951
 310. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1948
 311. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 1947
 312. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 1945
 313. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mechnice (ul. Torowa) (Nr sprawy OR.271.6.2018)
  Wyświetleń: 1942
 314. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.5.2017)
  Wyświetleń: 1941
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 1939
 316. Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 1937
 317. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów (sprawa nr OR.271.2.2017)
  Wyświetleń: 1935
 318. Postępowania w 2021 roku
  Wyświetleń: 1933
 319. Sesja XXX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1932
 320. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1923
 321. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.8.2017) - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 1922
 322. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.17 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 1919
 323. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 1906
 324. Projekty uchwał na sesję Nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 24 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1906
 325. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1905
 326. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1901
 327. Remont ulicy 1-go Maja w Chróścinie i ulicy Leśnej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.5.2018)
  Wyświetleń: 1898
 328. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 1895
 329. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1895
 330. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa - ponowienie naboru
  Wyświetleń: 1894
 331. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 1892
 332. Główny księgowy w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1890
 333. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1890
 334. Projekty uchwał na sesję Nr XXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1890
 335. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1888
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1886
 337. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 1877
 338. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. dot. sprawy nr GP. 6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 1872
 339. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 1872
 340. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 24 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 1870
 341. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1862
 342. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 8
  Wyświetleń: 1860
 343. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 9 grudnia 2016r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.7.2016)
  Wyświetleń: 1860
 344. Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1854
 345. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Prądach ul. Niemodlińska i w Niewodnikach ul. Wiosenna
  Wyświetleń: 1850
 346. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 13 stycznia 2017r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2017)
  Wyświetleń: 1849
 347. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 08.09.2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 1848
 348. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1847
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lica 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1844
 350. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1842
 351. Sesja XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1837
 352. UCHWAŁY 2020
  Wyświetleń: 1835
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 1834
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2017
  Wyświetleń: 1830
 355. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 1830
 356. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 7 września 2016r. w sprawie nr DSR-II-1.7322.62.2016
  Wyświetleń: 1827
 357. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1826
 358. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwolenia na realizację inwestycji - Przebudowa Polderu Żelazna - nr IN.V.7840.6.1.2016.AM
  Wyświetleń: 1822
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016
  Wyświetleń: 1820
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 października 2018r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 1812
 361. UCHWAŁY 2018
  Wyświetleń: 1810
 362. Oświadczenia składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 1809
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1802
 364. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1801
 365. Projekty uchwał na sesję Nr XLIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1799
 366. Sesja XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1798
 367. Wykaz nr 2 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.145.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1795
 368. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 1792
 369. Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1787
 370. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2016r o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 1780
 371. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 października 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1778
 372. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 1776
 373. Obwieszczenia Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7322.76.2016.AK z 10 października 2016r.
  Wyświetleń: 1768
 374. Projekty uchwał na sesję Nr XLI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1763
 375. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.76.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1760
 376. Nabór na wolne stanowisko pracy ds.pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1759
 377. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 1755
 378. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 26/16 do sprawy GP.6733.23.2016.WJ
  Wyświetleń: 1754
 379. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 13 września 2017 roku
  Wyświetleń: 1751
 380. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 1750
 381. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1746
 382. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2017
  Wyświetleń: 1745
 383. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1742
 384. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1742
 385. Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1740
 386. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 października 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1735
 387. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1733
 388. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (sprawa Nr OR.271.2.2019)
  Wyświetleń: 1732
 389. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I piętra) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkole" (Nr sprawy IR.271.03.2020)
  Wyświetleń: 1731
 390. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1731
 391. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2016 r. dot. sprawy nr GP.6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 1730
 392. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2017r.
  Wyświetleń: 1730
 393. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.1.2017 z 19.04.2017r.
  Wyświetleń: 1725
 394. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 1723
 395. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1722
 396. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 1719
 397. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 1717
 398. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie DOŚ-III.7322.51.2016.AK z września 2016 roku
  Wyświetleń: 1716
 399. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6 czerwca 2016 r. dot. sprawy GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 1715
 400. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 1711
 401. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 marca 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1711
 402. Budowa drogi wewnętrznej – Al. Róż w Mechnicach (Nr sprawy OR.271.2.2018)
  Wyświetleń: 1702
 403. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1700
 404. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 1700
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie Nr GKMOS.6220.3.2015
  Wyświetleń: 1695
 406. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 1694
 407. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 2 września 2016r. dot. budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1692
 408. Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1683
 409. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa - kolejny nabór
  Wyświetleń: 1681
 410. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok w m. Dąbrowa pomiędzy ul. Lipową, a skrzyżowaniem w Sokolnikach nr ewidencyjny gruntu 497 k.m. 2 i 3
  Wyświetleń: 1680
 411. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1676
 412. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2016r. w sprawie GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 1675
 413. Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r
  Wyświetleń: 1674
 414. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1673
 415. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa - POWTÓRZENIE (sprawa Nr OR.271.3.2019)
  Wyświetleń: 1671
 416. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.gospodarki komunalnej
  Wyświetleń: 1670
 417. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji
  Wyświetleń: 1667
 418. Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach (Sprawa nr OR.271.5.2019)
  Wyświetleń: 1665
 419. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1665
 420. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1665
 421. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.AO
  Wyświetleń: 1664
 422. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 lipca 2017r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.2.2017)
  Wyświetleń: 1664
 423. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.30.2016.WJ.
  Wyświetleń: 1663
 424. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 1662
 425. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dot. zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 459
  Wyświetleń: 1661
 426. Przebudowa części drogi gminnej nr 109214 O na działce nr 232/1 m. 1 – ul. Brzozowa w Naroku (sprawa nr B.7011.93.5.2016)
  Wyświetleń: 1661
 427. Oferta pracy na zastępstwo - stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1657
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 1653
 429. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ciepielowice (Sprawa nr OR.271.9.2019)
  Wyświetleń: 1651
 430. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 września 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 1641
 431. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6730.109.2017.MP
  Wyświetleń: 1640
 432. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1636
 433. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 21 lutego 2017r. w sprawie GKMOS.6220.1.2017
  Wyświetleń: 1636
 434. Sesja XLIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1635
 435. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 27 września 2016r. do sprawy WB.6740.1.859.2016.JS
  Wyświetleń: 1628
 436. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r.o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1617
 437. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1616
 438. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1614
 439. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 września 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1612
 440. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1612
 441. Przebudowa ulicy Polnej w Prądach (Nr sprawy OR.271.1.2018)
  Wyświetleń: 1612
 442. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1611
 443. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1606
 444. Wykaz dot. przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarzą-dzenia Nr SEK.0050.105.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1605
 445. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1604
 446. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 1600
 447. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy IN.V.7820.1.15.2016.EA)
  Wyświetleń: 1599
 448. Sesja XXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1599
 449. na rok 2019
  Wyświetleń: 1594
 450. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 1594
 451. Sesja XXXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1594
 452. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1593
 453. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 10 października 2016r. do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 1590
 454. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 07 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1585
 455. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1580
 456. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 1578
 457. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.108.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1578
 458. Konkurs na dyrektora szkoły w Chróścinie
  Wyświetleń: 1572
 459. Projekt studium Ciepielowic
  Wyświetleń: 1570
 460. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 1568
 461. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1565
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.AO
  Wyświetleń: 1560
 463. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa  dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 1559
 464. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2016 r.dot. inwestycji pn.:,, Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi’’
  Wyświetleń: 1558
 465. Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1553
 466. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1551
 467. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1550
 468. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1549
 469. Dostarczenie i montaż drzwi w pawilonie sportowym w miejscowości Mechnice przy ulicy Strażackiej
  Wyświetleń: 1548
 470. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji Nr 89/16 z dnia 20. 06. 2016 r. do sprawy GP.6730.38.2016.WJ
  Wyświetleń: 1547
 471. Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1547
 472. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 07.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.7.2016
  Wyświetleń: 1545
 473. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 1539
 474. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.21.2018)
  Wyświetleń: 1539
 475. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1535
 476. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1534
 477. Sesja XLIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1527
 478. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.17.2016.WJ
  Wyświetleń: 1525
 479. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.19.2018)
  Wyświetleń: 1525
 480. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 1522
 481. Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1522
 482. Protokół Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1521
 483. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1519
 484. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ
  Wyświetleń: 1518
 485. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1513
 486. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚoaII.4203.4.2015.Ek.15 z 03.08.2017r.
  Wyświetleń: 1512
 487. Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Niewodniki (Sprawa nr OR.271.6.2019)
  Wyświetleń: 1511
 488. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 5 października 2016r. w sprawie nr DOŚ-III.7322.49.2016.AK
  Wyświetleń: 1502
 489. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 października 2017
  Wyświetleń: 1496
 490. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 1495
 491. Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1493
 492. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 1492
 493. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/2584/2016/oś z 21.06.2017r.
  Wyświetleń: 1489
 494. Ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1488
 495. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1488
 496. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1485
 497. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 18 sierpnia 2016r. o zakończeniu postępowania do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 1485
 498. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1485
 499. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 grudnia 2017 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.3.2017)
  Wyświetleń: 1484
 500. Projekty 2018
  Wyświetleń: 1484
 501. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1483
 502. Sesja XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1482
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1478
 504. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 1474
 505. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Sprawa Nr OR.271.4.2019)
  Wyświetleń: 1472
 506. Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1470
 507. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 1469
 508. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.6 z 28.04.2017r.
  Wyświetleń: 1467
 509. Obwieszczenie (5) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1464
 510. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 3 września 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 1463
 511. Projekty Uchwał na sesję Nr XL Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1463
 512. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 4 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1456
 513. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 1456
 514. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Sprawa Nr OR.271.8.2019)
  Wyświetleń: 1454
 515. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II.7322.192.2016 z 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1451
 516. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1451
 517. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1445
 518. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciepielowice - ul. Stawowa (Nr sprawy OR.271.17.2019)
  Wyświetleń: 1444
 519. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE II (Sprawa nr OR.271.13.2019)
  Wyświetleń: 1443
 520. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 1442
 521. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.31
  Wyświetleń: 1442
 522. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 1439
 523. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2019 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.23.2018)
  Wyświetleń: 1438
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.36.2016.AO
  Wyświetleń: 1438
 525. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z 04.08.2017r.
  Wyświetleń: 1436
 526. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1433
 527. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1432
 528. Sesja XLV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1428
 529. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1426
 530. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1424
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 1423
 532. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1422
 533. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.54.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 09-04-2019 r.
  Wyświetleń: 1421
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 1419
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 1419
 536. Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1416
 537. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 1411
 538. Projekty uchwał na sesję Nr XLIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1408
 539. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1407
 540. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 1406
 541. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i Gminy Dąbrowa, Park w Niewodnikach dz. nr 232/1, 232/2 obręb Niewodniki - ETAP I (Sprawa nr OR.271.14.2019)
  Wyświetleń: 1405
 542. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 maja 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 1404
 543. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 1402
 544. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”
  Wyświetleń: 1401
 545. Petycje
  Wyświetleń: 1400
 546. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 1395
 547. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2017r. w sprawie GKMOS.6220.9.2016
  Wyświetleń: 1390
 548. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1389
 549. Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 1388
 550. Konkursy na rok 2020
  Wyświetleń: 1382
 551. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 1382
 552. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Sprawa nr OR.271.11.2019)
  Wyświetleń: 1379
 553. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" (Nr sprawy IR.271.01.2020)
  Wyświetleń: 1378
 554. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r o wydaniu decyzji Nr 84/16 z dnia 15.06.2016 r. do sprawy GP.6730.29.2016.WJ
  Wyświetleń: 1377
 555. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 1373
 556. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1371
 557. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 1371
 558. Obwieszczenia o postanowieniach dot. sprawy GP.6733.27.2016.AO - montaż zestawu złączowo-pomiarowego, budowa linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych przy ulicy i na terenie rekreacyjnym (cz. dz. nr 275 oraz dz. nr 242/2, 241/3, 241/2
  Wyświetleń: 1370
 559. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
  Wyświetleń: 1370
 560. Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa dz. nr 47/3
  Wyświetleń: 1367
 561. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.30
  Wyświetleń: 1367
 562. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1367
 563. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1367
 564. Programy działania Instytucji Kultury w Gminie Dąbrowa
  Wyświetleń: 1365
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 1362
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 1360
 567. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1353
 568. Projekty uchwał na sesję Nr XLV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 pażdziernika 2018r.
  Wyświetleń: 1353
 569. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1352
 570. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 1351
 571. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19" (Nr sprawy IR.271.02.2020)
  Wyświetleń: 1350
 572. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 (sprawa nr OR.271.22.2018)
  Wyświetleń: 1349
 573. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 1347
 574. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1345
 575. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1345
 576. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 sierpnia 2016r. do sprawy nr DOOŚoaII.4203.4.2015.EK.11
  Wyświetleń: 1343
 577. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego (izby) w Dąbrowie nr MG.6840.1.2.2018 z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1333
 578. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1331
 579. Projekty uchwał na sesję Nr XLII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1331
 580. Obwieszczenie (4) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1330
 581. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1321
 582. Przebudowa ulic: Cmentarnej i Brzozowej w miejscowości Narok (Sprawa nr OR.271.12.2019)
  Wyświetleń: 1318
 583. Skargi, Wnioski i Petycje
  Wyświetleń: 1318
 584. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 maja 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1316
 585. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1312
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1312
 587. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów do rad oraz wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dla terenu gminy Dąbrowa.
  Wyświetleń: 1308
 588. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1307
 589. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1306
 590. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020 (sprawa nr OR.271.18.2019)
  Wyświetleń: 1306
 591. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2019/2020 (Nr OR.271.15.2019)
  Wyświetleń: 1304
 592. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 1304
 593. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1304
 594. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu postanowienia nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1302
 595. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 1296
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 1295
 597. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1295
 598. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.146.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1294
 599. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4202.1.2014.IOC.29 z 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1292
 600. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1289
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 1285
 602. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.8.2018)
  Wyświetleń: 1285
 603. Cztery obwieszczenia Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 1284
 604. Oświadczenia składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 1276
 605. Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-05-24]
  Wyświetleń: 1274
 606. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 20 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1273
 607. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1272
 608. Ogłoszenie z dnia 18 października 2018r o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie (sprawa nr MG.6840.1.4.2018)
  Wyświetleń: 1271
 609. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1270
 610. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 1268
 611. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.25)
  Wyświetleń: 1266
 612. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice z 27 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 1265
 613. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1262
 614. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Nr sprawy OR.271.17.2018)
  Wyświetleń: 1242
 615. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczonej do najmu - Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1241
 616. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 1234
 617. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z 28.07.2017r.dot. instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk
  Wyświetleń: 1231
 618. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 1230
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 1225
 620. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1225
 621. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 listopada 2018 r. w sprawie GP.6733.30.2018.MP
  Wyświetleń: 1219
 622. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 28 lutego 2018 r. o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2018)
  Wyświetleń: 1218
 623. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 1217
 624. Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1217
 625. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62 (Nr sprawy OR.271.16.2019)
  Wyświetleń: 1217
 626. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.36.2018.MP
  Wyświetleń: 1210
 627. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1209
 628. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2019r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018r.
  Wyświetleń: 1207
 629. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1207
 630. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28.11.2019r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 1206
 631. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 1206
 632. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 1204
 633. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy- Załącznik do Zarządzenia NR SEK.0050.32.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1201
 634. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 1200
 635. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 1199
 636. Protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018r.
  Wyświetleń: 1195
 637. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 10 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 1192
 638. Protokół Nr XL/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1190
 639. Protokoł Nr III/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1187
 640. Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1186
 641. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.420.2.3.2018.ES.2 z 27 grudnia 2018r
  Wyświetleń: 1172
 642. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1169
 643. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 1167
 644. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1164
 645. Skargi i Wnioski
  Wyświetleń: 1161
 646. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w miejscowości Siedliska ( Nr sprawy IR.271.07.2020)
  Wyświetleń: 1160
 647. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 1159
 648. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1159
 649. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1153
 650. Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2018r o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Naroku (sprawa MG.6840.1.3.2018)
  Wyświetleń: 1153
 651. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 1145
 652. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 430 000 zł
  Wyświetleń: 1141
 653. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 1138
 654. Projekty uchwał na sesję Nr XI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1135
 655. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1132
 656. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 170 000 zł
  Wyświetleń: 1128
 657. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 1121
 658. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwiec 2020 r.
  Wyświetleń: 1119
 659. Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2019 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipowej (sprawa nr MG.6840.1.1.2019)
  Wyświetleń: 1113
 660. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (sprawa Nr OR.271.1.2019)
  Wyświetleń: 1112
 661. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.138.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. (wykaz nr 4)
  Wyświetleń: 1112
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 1106
 663. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1106
 664. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 1100
 665. „Ponowne (trzecie) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”
  Wyświetleń: 1093
 666. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 1092
 667. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1091
 668. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.18.2018)
  Wyświetleń: 1089
 669. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1086
 670. Projekty 2020
  Wyświetleń: 1086
 671. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02-04-2019 r.
  Wyświetleń: 1084
 672. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.9.2018 z 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 1078
 673. Obwieszczenie Wójta Gminy 17 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1072
 674. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 października 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 1072
 675. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (Nr sprawy OR.271.16.2018)
  Wyświetleń: 1072
 676. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 1071
 677. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP
  Wyświetleń: 1071
 678. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.12.2018)
  Wyświetleń: 1071
 679. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 1069
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 1061
 681. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1060
 682. 2021
  Wyświetleń: 1059
 683. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1056
 684. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 1055
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 1051
 686. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Mechnicach
  Wyświetleń: 1051
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1050
 688. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1048
 689. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 1047
 690. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.8.2018
  Wyświetleń: 1047
 691. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 23 października 2018 r. w sprawie GP.6733.33.2018.EP
  Wyświetleń: 1044
 692. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2018r. w sprawie GP.6733.27.2018.MP
  Wyświetleń: 1043
 693. Protokół Nr XLIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1041
 694. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 maja 2018r. w sprawie GKMOS.6220.3.2018
  Wyświetleń: 1038
 695. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 (Nr sprawy OR.271.9.2018)
  Wyświetleń: 1038
 696. Obwieszczenie (7) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1037
 697. Zarządzenie Nr SEK.0050.112.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Opolu, obręb Sławice...
  Wyświetleń: 1037
 698. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Opolu, obręb Karczów stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.61.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 04 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1036
 699. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1033
 700. Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych
  Wyświetleń: 1032
 701. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 października 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.EP
  Wyświetleń: 1031
 702. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa przeznaczoną pod inwestycję, pn.: ,,Przebudowa Polderu Żelazna"
  Wyświetleń: 1028
 703. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1023
 704. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 marca 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 1023
 705. Obwieszczenie Wójta Gminy 10 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 1022
 706. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczonej do najmu - Załącznik do Zarządzenia Nr.OR.0050.37.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1022
 707. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Żłobka w Żelaznej
  Wyświetleń: 1021
 708. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju
  Wyświetleń: 1020
 709. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.7.2.2017
  Wyświetleń: 1018
 710. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1014
 711. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 29 października 2018r. w sprawie GP.6733.30.2018.EP
  Wyświetleń: 1008
 712. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.31.2018.MP
  Wyświetleń: 1007
 713. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 1007
 714. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1006
 715. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.MP
  Wyświetleń: 1006
 716. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019
  Wyświetleń: 1005
 717. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 marca 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.8.2018
  Wyświetleń: 1005
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 1004
 719. Projekty uchwał na sesję Nr X Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 999
 720. Informacja o wyborze oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 998
 721. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.38.2018.MP
  Wyświetleń: 998
 722. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 października 2018r. w sprawie GP.6733.30.2018.EP
  Wyświetleń: 997
 723. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 października 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 995
 724. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 995
 725. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 maja 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 994
 726. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 991
 727. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 991
 728. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 986
 729. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie udostępnienia spisu wyborców do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 986
 730. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 26 sierpnia 2019 r. o postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.18.2019.MP)
  Wyświetleń: 985
 731. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 984
 732. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - EPUAP
  Wyświetleń: 983
 733. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 978
 734. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap (Nr sprawy OR.271.11.2018)
  Wyświetleń: 978
 735. Obwieszczenia Wójta dotyczące inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 974
 736. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 974
 737. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap – POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.15.2018)
  Wyświetleń: 973
 738. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 972
 739. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 972
 740. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 971
 741. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2020 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.19.2019)
  Wyświetleń: 970
 742. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.10.2018)
  Wyświetleń: 969
 743. Zarządzenie Nr SEK.0050.127.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 969
 744. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2016
  Wyświetleń: 967
 745. Zarządzenie Nr SEK.0050.155.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Prądach ...
  Wyświetleń: 967
 746. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele nierolnicze i cele rolne - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.137.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. (wykaz nr 2 i 3)
  Wyświetleń: 966
 747. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19 – II POSTĘPOWANIE” ( Nr sprawy IR.271.06.2020)
  Wyświetleń: 965
 748. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 12 września 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.EP
  Wyświetleń: 963
 749. Obwieszczenie (6) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2
  Wyświetleń: 961
 750. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (izba) stanowiącego własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 960
 751. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.47.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02-04-2019 r.
  Wyświetleń: 960
 752. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.18.2019.MP
  Wyświetleń: 956
 753. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 956
 754. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016 z 11 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 955
 755. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 955
 756. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do użyczenia na rzecz Miasta Opola - Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 955
 757. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.19.2019.MP
  Wyświetleń: 953
 758. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowowiejska w Chróścinie (Nr sprawy IR.271.04.2020)
  Wyświetleń: 953
 759. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie nr DOOŚoaII.4203.4.2015.KCz2 z 7.11.2018r.
  Wyświetleń: 953
 760. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w sprawie "Budowy wiaduktu nad linią kolejową PKP w ciągu DK 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa".
  Wyświetleń: 952
 761. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 952
 762. Obwieszczenie Wójta Gminy 2 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.17.2019.MP
  Wyświetleń: 951
 763. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 950
 764. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 17.10.2018r. o zakończeniu postępowania w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 948
 765. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 948
 766. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 948
 767. Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 6 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 945
 768. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 942
 769. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 5 lutego 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2019.MP
  Wyświetleń: 941
 770. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 940
 771. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 940
 772. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 940
 773. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 936
 774. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.13.2019.MP
  Wyświetleń: 935
 775. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 934
 776. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 934
 777. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 933
 778. Zarządzenie Nr SEK.0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – działka nr 152/13, km. 2, obręb Dąbrowa
  Wyświetleń: 930
 779. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 927
 780. Projekty uchwał na sesję Nr IX Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 927
 781. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.14.2019.MP
  Wyświetleń: 926
 782. Zarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa
  Wyświetleń: 926
 783. Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 922
 784. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 920
 785. na rok 2020
  Wyświetleń: 919
 786. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.40.1766.2018.oś z 28.09.2018r.
  Wyświetleń: 919
 787. Projekty uchwał na sesję Nr VI Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 919
 788. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 marca 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 918
 789. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.33.2018.MP
  Wyświetleń: 917
 790. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 916
 791. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 916
 792. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą pod inwestycję pn.: ,,Przebudowa Polderu Żelazna"
  Wyświetleń: 912
 793. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.12 sierpnia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.4.2019
  Wyświetleń: 912
 794. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 909
 795. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 909
 796. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 909
 797. Przetargi OSP Chróścina
  Wyświetleń: 909
 798. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10 lutego 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2019.MP
  Wyświetleń: 908
 799. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.38.2018.MP
  Wyświetleń: 907
 800. Projekty uchwał na sesję Nr XII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r.
  Wyświetleń: 906
 801. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 marca 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2020.MP
  Wyświetleń: 904
 802. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.15.2019.MP
  Wyświetleń: 903
 803. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dot. mostu w m. Niewodniki
  Wyświetleń: 902
 804. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 901
 805. Zawiadomienie Wójta Gminy z 27 lipca 2018 w sprawie GKMOS. 6220.7.3.2018
  Wyświetleń: 901
 806. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 października 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.23.2019.MP)
  Wyświetleń: 898
 807. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 896
 808. Projekty uchwał na sesję Nr V Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 894
 809. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 893
 810. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 892
 811. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 889
 812. Zawiadomienie Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr DOK.DOk3.9700.18.2019.AO PW.83471 w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 889
 813. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 888
 814. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.4.2018
  Wyświetleń: 885
 815. Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu (sprawa nr MG.6840.1.2.2019)
  Wyświetleń: 879
 816. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.16.2019.MP
  Wyświetleń: 876
 817. Zarządzenie Nr SEK.0050.126.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie,stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 873
 818. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 866
 819. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 865
 820. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 862
 821. Projekty uchwał na sesję Nr VIII Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 862
 822. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 855
 823. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 854
 824. Ogłoszenie o naborze na Partnera/-ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 854
 825. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpinia 2019 r. w sprawie GP.6733.14.2019.MP
  Wyświetleń: 851
 826. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 849
 827. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 26 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.21.2019.MP)
  Wyświetleń: 848
 828. Obwieszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 848
 829. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 848
 830. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa OBRĘB CIEPIELOWICE
  Wyświetleń: 846
 831. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.03.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 845
 832. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.16.2019.MP)
  Wyświetleń: 844
 833. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 840
 834. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 839
 835. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 5 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2020.MP
  Wyświetleń: 838
 836. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna
  Wyświetleń: 837
 837. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.13.2019.MP
  Wyświetleń: 836
 838. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 835
 839. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2019.MP
  Wyświetleń: 834
 840. Zarządzenie Nr SEK.0050.196.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Lipowej przy ulicy Dębowej 2..
  Wyświetleń: 833
 841. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.15.2019.MP
  Wyświetleń: 830
 842. Postępowania w 2021 roku
  Wyświetleń: 830
 843. Zarządzenie Nr SEK.0050.245.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 125/23 z arkusza mapy 1...
  Wyświetleń: 828
 844. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 825
 845. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.1.2020.MP
  Wyświetleń: 825
 846. Zawiadomienie Nr GL.ZUZ.3.421.98.2018.BS z dnia 16 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego: budynek mieszkalny w Żelaznej.
  Wyświetleń: 825
 847. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 823
 848. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 820
 849. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.03.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 819
 850. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 819
 851. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 818
 852. Projekty uchwał na sesję Nr XIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 815
 853. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 maja 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.2.3.2018
  Wyświetleń: 814
 854. Obwieszczenie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.18.2019.MM z 19 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 813
 855. Sprawozdania ze współpracy
  Wyświetleń: 810
 856. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 10 października 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.EP
  Wyświetleń: 808
 857. Ogłoszenie z dn. 27 lutego 2020 r. o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu (sprawa nr MG.6840.1.2.2020)
  Wyświetleń: 807
 858. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 806
 859. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie Nr GL.ZUZ.3.421.232.2019.BS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę obiektu budowlanego budynku mieszkalnego w m.Żelazna przy ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 806
 860. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 804
 861. Zawiadomienia/Obwieszczenia
  Wyświetleń: 804
 862. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 803
 863. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach (GP.6721.1.2013.MP z 23 maja 2018 r.)
  Wyświetleń: 802
 864. Konkurs na dyrektora szkoły w Chróścinie
  Wyświetleń: 801
 865. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – marzec 2020 – korekta nr 2
  Wyświetleń: 801
 866. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 801
 867. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 799
 868. Program na 2020 rok
  Wyświetleń: 799
 869. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 798
 870. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 797
 871. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 797
 872. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 796
 873. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.2019
  Wyświetleń: 794
 874. Projekty uchwał na sesję Nr XIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 793
 875. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.070.7.25.2018.EK z 23 kwietnia 2018 roku dot. m.in. zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dąbrowa na okres 3 lat
  Wyświetleń: 792
 876. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 792
 877. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 października 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2018.EP
  Wyświetleń: 791
 878. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21.11.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 790
 879. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ (stary znak: DSR-II-1.7322.192.2016) z 1 października 2018r.
  Wyświetleń: 789
 880. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.21.2019.MP)
  Wyświetleń: 789
 881. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 października 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.2019
  Wyświetleń: 789
 882. Projekty uchwał na sesję Nr VII Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 779
 883. Informacje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 778
 884. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 778
 885. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.,, Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019''.
  Wyświetleń: 776
 886. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 2 października 2018r. w sprawie GP.6733.31.2018.EP
  Wyświetleń: 774
 887. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.18.2019.MP)
  Wyświetleń: 773
 888. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 773
 889. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.29.2018.EP
  Wyświetleń: 768
 890. „Ponowne (czwarte) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”
  Wyświetleń: 765
 891. Obwieszczenie Wójta Gminy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
  Wyświetleń: 765
 892. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 764
 893. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.3
  Wyświetleń: 763
 894. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 lutego 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.1.2020.MP
  Wyświetleń: 761
 895. Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie na lata 2020 -2024
  Wyświetleń: 761
 896. Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie „budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW (w pięciu etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 119/1, 120, 121 obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)”
  Wyświetleń: 760
 897. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 760
 898. Postępowania powyżej 130.000 zł
  Wyświetleń: 760
 899. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2020.MP
  Wyświetleń: 759
 900. Oświadczenia składane w 2020 roku
  Wyświetleń: 759
 901. Spisy Powszechne
  Wyświetleń: 759
 902. Zawiadomienie Nr OŚR.6220.2.2020.MK Prezydenta Miasta Opola
  Wyświetleń: 756
 903. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 754
 904. Obwieszczenie Wójta Gminy 7 maja 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 753
 905. Program na 2019 rok
  Wyświetleń: 752
 906. Zarządzenie Nr SEK.0050.252.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal mieszkalny położony w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d na rzecz ...
  Wyświetleń: 751
 907. Postępowania poniżej 130.000 zł
  Wyświetleń: 749
 908. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – luty 2020 – korekta nr 1
  Wyświetleń: 748
 909. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.16 września 2019 r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 748
 910. Opracowanie MPZP obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 745
 911. Program działania Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie na lata 2020 - 2023
  Wyświetleń: 744
 912. Obwieszczenie Wójta Gminy z 1 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 739
 913. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 738
 914. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura - 12 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 738
 915. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.5 w sprawie "Budowy obwodnicy m. Niemodlin"
  Wyświetleń: 737
 916. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 735
 917. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 734
 918. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 733
 919. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 10 października 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.EP
  Wyświetleń: 732
 920. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15 listopada 2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.23.2019.MP)
  Wyświetleń: 729
 921. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.9.2018
  Wyświetleń: 729
 922. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (OPO.WKUR.SGZ.4240.164.2020.JZ) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  Wyświetleń: 729
 923. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2020.MP
  Wyświetleń: 727
 924. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 726
 925. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 724
 926. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.36.2018.MP
  Wyświetleń: 724
 927. Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2020 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mechnicach (sprawa nr MG.6840.1.1.2020)
  Wyświetleń: 724
 928. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 722
 929. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 722
 930. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 721
 931. Obwieszczenie Wójt Gminy Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.8.2018
  Wyświetleń: 714
 932. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.19.2019.MP)
  Wyświetleń: 711
 933. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 710
 934. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2020r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2019r.
  Wyświetleń: 708
 935. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020
  Wyświetleń: 708
 936. Informacja GK.6640.2.88.2017.RŁ o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Dąbrowa.
  Wyświetleń: 707
 937. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 705
 938. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.6.2018
  Wyświetleń: 703
 939. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 702
 940. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 marca 2019 r. w sprawie GP.6730.61.2019.MP
  Wyświetleń: 700
 941. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (obręb Ciepielowice)
  Wyświetleń: 698
 942. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" II POSTĘPOWANIE (Nr sprawy IR.271.08.2020)
  Wyświetleń: 698
 943. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 697
 944. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 695
 945. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27.04.2020 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę fermy drobiu, obręb Narok
  Wyświetleń: 694
 946. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa, które z dniem 01.01.2018 r. zgodnie z art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne wygasły
  Wyświetleń: 694
 947. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 693
 948. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.17.2019.MP)
  Wyświetleń: 692
 949. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 689
 950. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 stycznia 2019 r.o wydaniu decyzji DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ
  Wyświetleń: 687
 951. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 684
 952. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 676
 953. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu dot. GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 676
 954. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 673
 955. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 672
 956. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 października 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 667
 957. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r....
  Wyświetleń: 667
 958. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 czerwca 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2019
  Wyświetleń: 665
 959. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2020.MP
  Wyświetleń: 665
 960. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 3 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2019.MP
  Wyświetleń: 663
 961. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.8.2020.MP
  Wyświetleń: 660
 962. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2019.MP
  Wyświetleń: 657
 963. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2019.MP
  Wyświetleń: 657
 964. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 655
 965. Projekty uchwał na sesję Nr XV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 653
 966. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.746.38.2019.AB z dnia 4 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 651
 967. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2020.MP
  Wyświetleń: 651
 968. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 07.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 648
 969. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 7 lutego 2020 r. o wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla w zabudowie jednorodzinnej ...
  Wyświetleń: 648
 970. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 648
 971. Interpelacja zgłoszona w dniu 12 stycznia 2018r. przez Pana Mariusza Konopę dot.drewnianych słupów podtrzymujących linię telefoniczne i internetowe przy ulicy Długiej w Ciepielowicach.
  Wyświetleń: 645
 972. Zarządzenie Nr OR.0050.25.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2020 r...
  Wyświetleń: 645
 973. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr DOK.DOK3.9700.18.2019.MM o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 643
 974. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2018 r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 641
 975. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 638
 976. Projekty uchwał na sesję Nr XVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 638
 977. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28.11.2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 637
 978. Projekty uchwał na sesję nr XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 636
 979. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15 czerwca 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2020.MP
  Wyświetleń: 634
 980. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 633
 981. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020
  Wyświetleń: 630
 982. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2019.MP
  Wyświetleń: 628
 983. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Chróścina
  Wyświetleń: 627
 984. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 625
 985. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 września 2018r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2.2018
  Wyświetleń: 623
 986. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2019.MP
  Wyświetleń: 622
 987. Obwieszczenie o zakończeniu robót na w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km ''
  Wyświetleń: 621
 988. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" III postępowanie (Nr sprawy IR.271.17.2020)
  Wyświetleń: 621
 989. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.260.2019.AC
  Wyświetleń: 613
 990. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 maja 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP. 6733.8.2020.MP
  Wyświetleń: 613
 991. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż samochodu: Marki SKODA FELICIA
  Wyświetleń: 613
 992. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 607
 993. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 607
 994. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 606
 995. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.II.7570.440.2017.GT z 9 października 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żela
  Wyświetleń: 605
 996. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 604
 997. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowlę przeciwpowodziowe dla przedsięwzięcia - Przebudowa Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 604
 998. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 602
 999. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020
  Wyświetleń: 596
 1000. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 589
 1001. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola OŚR.6220.8.2020.BS
  Wyświetleń: 588
 1002. Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii
  Wyświetleń: 587
 1003. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2019.MP
  Wyświetleń: 586
 1004. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 581
 1005. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 580
 1006. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 580
 1007. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46"
  Wyświetleń: 579
 1008. Projekty uchwał na sesję nr XVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 570
 1009. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 565
 1010. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Sokolniki” na działce numer 469/2 obręb 0003 Dąbrowa.
  Wyświetleń: 563
 1011. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16.07.2020 r. o uzgodnieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020.MP
  Wyświetleń: 561
 1012. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 561
 1013. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 558
 1014. Zarządzenie Nr OR.0050.59.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r....
  Wyświetleń: 554
 1015. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 548
 1016. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 545
 1017. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2020/2021” (Nr sprawy IR.271.09.2020)
  Wyświetleń: 535
 1018. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 531
 1019. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 531
 1020. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola OŚR.6220.2.2020.MK o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 529
 1021. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2003
  Wyświetleń: 528
 1022. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 527
 1023. Plany łowieckie
  Wyświetleń: 527
 1024. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. płac
  Wyświetleń: 526
 1025. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.17 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2020.MP
  Wyświetleń: 524
 1026. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.17.2020.MP
  Wyświetleń: 519
 1027. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Żelaznej
  Wyświetleń: 518
 1028. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28 maja 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2020
  Wyświetleń: 517
 1029. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 maja 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2020.MP
  Wyświetleń: 507
 1030. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Akacjowa w Mechnicach” (dz. nr 828/225 km 3) ( Nr sprawy IR.7011.17.2020)
  Wyświetleń: 497
 1031. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 496
 1032. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2011
  Wyświetleń: 495
 1033. Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 494
 1034. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 487
 1035. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.06.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020.MP
  Wyświetleń: 485
 1036. Ogłoszenia 2021
  Wyświetleń: 485
 1037. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 09.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020
  Wyświetleń: 479
 1038. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2015
  Wyświetleń: 478
 1039. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 maja 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2019.MP
  Wyświetleń: 477
 1040. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 476
 1041. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46".
  Wyświetleń: 476
 1042. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 474
 1043. Projekty uchwał na sesję nr XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 474
 1044. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2009
  Wyświetleń: 474
 1045. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 473
 1046. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 468
 1047. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 467
 1048. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej 46, na następujących nieruchomościach lub ich częściach
  Wyświetleń: 465
 1049. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2010
  Wyświetleń: 458
 1050. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 456
 1051. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 452
 1052. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postepowania Nr GL.ZUZ.3.4210.42.2020.RL
  Wyświetleń: 449
 1053. Oświadczenia składane w 2020 roku
  Wyświetleń: 448
 1054. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 447
 1055. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” o mocy do 80 MW (...)
  Wyświetleń: 446
 1056. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2018 r.
  Wyświetleń: 441
 1057. Zarządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie wojeówdztwa opolskiego
  Wyświetleń: 440
 1058. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.21.2020.MP
  Wyświetleń: 439
 1059. Protokół Nr XVI/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 439
 1060. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 434
 1061. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. promocji
  Wyświetleń: 432
 1062. Protokół Nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 432
 1063. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Żelaznej - II postępowanie
  Wyświetleń: 427
 1064. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych” w 2021 r. (Nr sprawy IR.271.10.2020)
  Wyświetleń: 421
 1065. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 31 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 421
 1066. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020.MP
  Wyświetleń: 421
 1067. Protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 414
 1068. Zawiadomienie Nr OŚR.6220.8.2020.BS Prezydenta Miasta Opola
  Wyświetleń: 414
 1069. Protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 413
 1070. Projekty uchwał na sesję nr XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 411
 1071. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17 sierpnia 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.17.2020.MP
  Wyświetleń: 397
 1072. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2014
  Wyświetleń: 397
 1073. ,,Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa” w 2021 r. (Nr sprawy IR.271.11.2020)
  Wyświetleń: 395
 1074. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020
  Wyświetleń: 388
 1075. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020.MP
  Wyświetleń: 383
 1076. Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 383
 1077. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 380
 1078. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 380
 1079. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2020.MP
  Wyświetleń: 380
 1080. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020.MP
  Wyświetleń: 376
 1081. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2012
  Wyświetleń: 375
 1082. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 30.09.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2020.MP
  Wyświetleń: 373
 1083. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 373
 1084. Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 364
 1085. Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 358
 1086. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Karczów ul. Grobli”
  Wyświetleń: 358
 1087. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020 - Powtórzenie
  Wyświetleń: 356
 1088. Zarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa
  Wyświetleń: 355
 1089. Informacja o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.3.4210.135m.2020.KR
  Wyświetleń: 351
 1090. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2013
  Wyświetleń: 351
 1091. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.09.2020 r. o decyzji i postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 349
 1092. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w IV kwartale 2020 r. (Nr sprawy IR.271.12.2020)
  Wyświetleń: 348
 1093. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2020.MP
  Wyświetleń: 345
 1094. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 września 2020 r. o postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.19.2020.MP
  Wyświetleń: 344
 1095. Protokół Nr XV/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 343
 1096. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 r.
  Wyświetleń: 343
 1097. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
  Wyświetleń: 342
 1098. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2020.MP
  Wyświetleń: 341
 1099. Przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa do szkół specjalnych w Opolu w roku szkolnym 2020/21 – nabór ofert
  Wyświetleń: 341
 1100. Konkursy na rok 2021
  Wyświetleń: 339
 1101. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 05.08.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.19.2020.MP
  Wyświetleń: 333
 1102. Remont drogi do cmentarza w Skarbiszowie
  Wyświetleń: 333
 1103. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22.09.2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.21.2020.MP
  Wyświetleń: 323
 1104. Obwieszczenie o zakończeniu robót w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km
  Wyświetleń: 318
 1105. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, dz. nr 493/5 ark. 4 obr. Żelazna
  Wyświetleń: 317
 1106. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 315
 1107. Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie dotyczące udzielenia pozwoleń wodno-prawnych GDDKiA w Opolu, w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa (...)"
  Wyświetleń: 311
 1108. Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW w miejscowościach Prądy i Siedliska.
  Wyświetleń: 311
 1109. Sprawozdania z 2019 roku
  Wyświetleń: 307
 1110. Zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i okres do jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 307
 1111. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie budowy osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 305
 1112. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 304
 1113. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2021 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy IR.271.13.2020)
  Wyświetleń: 303
 1114. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2020.MP
  Wyświetleń: 303
 1115. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2020.MP
  Wyświetleń: 301
 1116. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 299
 1117. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW- Prądy i Siedliska.
  Wyświetleń: 298
 1118. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2020.MP
  Wyświetleń: 297
 1119. „Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych dla budowy elektrowni fotowoltaicznej do 7MW na działkach ewidencyjnych nr 348, 351, 352, 353/3 oraz 444, obręb Niewodniki”
  Wyświetleń: 295
 1120. Projekty uchwał na sesję nr XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 295
 1121. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (...)
  Wyświetleń: 293
 1122. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – wrzesień 2020 – korekta nr 3
  Wyświetleń: 292
 1123. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa” – II postępowanie (Nr sprawy IR.271.16.2020)
  Wyświetleń: 289
 1124. Sprawozdania z 2018 roku
  Wyświetleń: 288
 1125. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie „Budowy Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa” o mocy do 5MW na częściach działek ewidencyjnych nr 531/4 oraz 531/5, obręb Dąbrowa, gmina Dąbrowa.
  Wyświetleń: 285
 1126. Projekty uchwał na sesję nr XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 285
 1127. Budżet 2021
  Wyświetleń: 281
 1128. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020.MP
  Wyświetleń: 277
 1129. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną (...)
  Wyświetleń: 277
 1130. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 października 2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2020.MP
  Wyświetleń: 276
 1131. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” (...)
  Wyświetleń: 276
 1132. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych” – II postępowanie (Nr sprawy IR.271.15.2020)
  Wyświetleń: 270
 1133. Zapytanie ofertowe na zadanie dotyczące opracowania ekofizjograficzego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 270
 1134. Zapytanie ofertowe na zadania dotyczące opracowania inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 267
 1135. na rok 2021
  Wyświetleń: 266
 1136. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 r.
  Wyświetleń: 265
 1137. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2020.MP
  Wyświetleń: 263
 1138. Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 263
 1139. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Dąbrowa
  Wyświetleń: 263
 1140. Informacja dotycząca finansowania niepublicznych przedszkoli
  Wyświetleń: 262
 1141. Protokół Nr XII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r.
  Wyświetleń: 259
 1142. Zawiadomienie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji Nr DLI-IX.7618.15.2019.DM z dnia 28 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 259
 1143. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Dąbrowa” (...)
  Wyświetleń: 259
 1144. Postanowienie nr GK.6220.6.1.2020 w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 257
 1145. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (w siedmiu etapach, każdy po ok. 1MW) (...)
  Wyświetleń: 256
 1146. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020.MP
  Wyświetleń: 253
 1147. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 250
 1148. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 250
 1149. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 03.12.2020 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2020.MP
  Wyświetleń: 247
 1150. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.30.2020.MP
  Wyświetleń: 245
 1151. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Jeleń
  Wyświetleń: 245
 1152. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 243
 1153. Ogłoszenie z dnia 15 stycznia 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność gminy Dąbrowa położonej w Opolu (spr.nr. MG.6840.1.2019)
  Wyświetleń: 243
 1154. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 1 Hubertus Opole
  Wyświetleń: 243
 1155. Zarządzenie Nr OR.0050.143.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku
  Wyświetleń: 243
 1156. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 241
 1157. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 7 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2020.MP
  Wyświetleń: 240
 1158. Dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Dąbrowa gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 238
 1159. Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 238
 1160. Zawiadomienie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu postanowienia
  Wyświetleń: 238
 1161. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2021.MP
  Wyświetleń: 233
 1162. Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 233
 1163. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Lipowa 2” (...)
  Wyświetleń: 233
 1164. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa osiedla 96 domów w zabudowie jednorodz. oraz 172 w zabudowie bliźniaczej(...)
  Wyświetleń: 232
 1165. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 03.12.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.28.2020.MP
  Wyświetleń: 231
 1166. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020.MP
  Wyświetleń: 229
 1167. XXI Sesja Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 228
 1168. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie o uchylenie wydanej decyzji GK.6220.4.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 228
 1169. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 października 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 227
 1170. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.18 listopada 2020 r. o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 226
 1171. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 4 Knieja Opole
  Wyświetleń: 226
 1172. Postanowienie nr GK.6220.7.1.2020 w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 225
 1173. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowie Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa”o mocy do 5MW na częściach działek ewidencyjnych nr 531/4 oraz 531/5, obręb Dąbrowa(...)
  Wyświetleń: 223
 1174. Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 223
 1175. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 listopada 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2020.MP
  Wyświetleń: 222
 1176. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2020.MP
  Wyświetleń: 222
 1177. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej nr GK.6220.4.1.2020 w sprawie budowy osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 219
 1178. Wybory Sołtysa
  Wyświetleń: 219
 1179. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.2.2021.MP
  Wyświetleń: 216
 1180. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 215
 1181. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” o mocy do 80 MW na działkach ewidencyjnych (...)
  Wyświetleń: 214
 1182. Zawiadomienie Wójta gminy Dabrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie o uchylenie wydanej decyzji GK.6220.4.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 213
 1183. Postanowienie nr GK.6220.7.1.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 212
 1184. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 211
 1185. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Fermy Drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 50/2 oraz 50/3 .....
  Wyświetleń: 211
 1186. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.11.2020 r. o postanowieniu w sprawie wznowienia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 210
 1187. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.28.2020.MP
  Wyświetleń: 210
 1188. UCHWAŁY 2021
  Wyświetleń: 206
 1189. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.30.2020
  Wyświetleń: 204
 1190. Projekty 2021
  Wyświetleń: 204
 1191. Projekty uchwał na sesję nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r.
  Wyświetleń: 202
 1192. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabyta nieruchomość, w związku z przebudową Polderu Żelazna obejmującą obiekty: Wał polderowy, ,,Opole", ,,Sławice-Żelazna'' oraz ,,Żelazna"
  Wyświetleń: 201
 1193. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 200
 1194. Zarządzenie Nr OR.0050.34.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonych w obrębie Karczów, stanowiących własność gminy (...)
  Wyświetleń: 198
 1195. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2020.MP
  Wyświetleń: 197
 1196. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 197
 1197. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 195
 1198. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2020.MP
  Wyświetleń: 194
 1199. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2020.MP
  Wyświetleń: 194
 1200. Projekty uchwał na sesję nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 194
 1201. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2021.MP
  Wyświetleń: 192
 1202. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie "Rozbudowy drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego wiaduktu w km 95-294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132"
  Wyświetleń: 190
 1203. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2020.MP
  Wyświetleń: 190
 1204. Remont drogi do cmentarza w Skarbiszowie - drugie zapytanie
  Wyświetleń: 190
 1205. Remont ulicy Brzozowej w Naroku
  Wyświetleń: 188
 1206. Zarządzenie Nr OR.0050.169.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (...)
  Wyświetleń: 187
 1207. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.34.2020.MP
  Wyświetleń: 186
 1208. „Budowa osiedla 96 domów w zabudowie jednorodzinnej oraz 172 w zabudowie bliźniaczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz drogami wewnętrzny
  Wyświetleń: 184
 1209. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46"
  Wyświetleń: 183
 1210. Podjęcie zawieszonego postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej GK.6220.6.1.2020
  Wyświetleń: 181
 1211. Zarządzenie Nr OR.0050.210.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01 grudnia 2020r. ...
  Wyświetleń: 180
 1212. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2020.MP
  Wyświetleń: 177
 1213. Budowa osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej w Karczowie na działce nr 307/1 am. 1 obręb Karczów
  Wyświetleń: 176
 1214. Projekt „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - wsparcie uczniów i nauczycieli w zdalnej edukacji
  Wyświetleń: 176
 1215. Obwieszczenie- wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej w Karczowie na działce nr 307/1 am. 1 obręb Karczów”
  Wyświetleń: 174
 1216. Postanowienie nr GK.6220.6.1.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 174
 1217. Projekty uchwał na sesję nr XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 174
 1218. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Lipowa 1” (...)
  Wyświetleń: 174
 1219. Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w spr. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:”Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW(w pięciu etapach po ok.1MW) wraz z infrastrukturą (...)
  Wyświetleń: 171
 1220. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18.12.2020 r. o decyzji odmawiającej uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 171
 1221. Zarządzenie Nr OR.0050.211.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 167
 1222. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 lutego 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2020.MP
  Wyświetleń: 164
 1223. Program Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 164
 1224. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż boksów metalowych znajdujących się na boisku sportowym w Skarbiszowie, przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 164
 1225. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin z siedzibą ul. Zamkowa 3,49-100 Niemodlin
  Wyświetleń: 162
 1226. Zarządzenie Nr 113/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 14 października 2020r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie m.in. powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 157
 1227. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2021.MP
  Wyświetleń: 156
 1228. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2020.MP
  Wyświetleń: 154
 1229. Zawiadomienie Prezydenta Miasto Opola o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Nr OŚR,6220.8.2020.BS z dnia 02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 154
 1230. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2020.MP
  Wyświetleń: 152
 1231. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji Nr OŚR.6220.8.2020.BS z dnia 2 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 152
 1232. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 1 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.8.2021.MP
  Wyświetleń: 149
 1233. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 lutego 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.34.2020.MP
  Wyświetleń: 148
 1234. Plan polowań zbiorowych Knieja Opole na sezon 2020/2021
  Wyświetleń: 143
 1235. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 142
 1236. Podjęcie zawieszonego postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej GK.6220.7.1.2020
  Wyświetleń: 142
 1237. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i infrastrukturą techniczną oraz dróg (...)
  Wyświetleń: 141
 1238. Decyzja GK.6220.10.1.2020 - Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 140
 1239. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2021.MP
  Wyświetleń: 139
 1240. Informacja dotycząca finansowania niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 136
 1241. PETYCJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ
  Wyświetleń: 136
 1242. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2021.MP
  Wyświetleń: 130
 1243. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 129
 1244. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chróścina
  Wyświetleń: 127
 1245. GK.6220.12.1.2020 Wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 124
 1246. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2021.MP
  Wyświetleń: 123
 1247. GK.6220.11.1.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 122
 1248. INFORMACJA O PETYCJACH ZŁOŻONYCH W 2020 r.
  Wyświetleń: 121
 1249. Projekty uchwał na sesję nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021r.
  Wyświetleń: 121
 1250. GK.6220.4.3.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym- Osiedle w Mechnicach
  Wyświetleń: 118
 1251. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 marca 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2021.MP
  Wyświetleń: 115
 1252. GK.6220.13.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 113
 1253. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 2 lutego 2021 r. o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2020.MP
  Wyświetleń: 112
 1254. GK.6220.3.1.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym
  Wyświetleń: 108
 1255. Zarządzenie Nr OR.0050.43.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 106
 1256. Budowa 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną oraz dróg wewnętrznych dojazdowych na części działek nr 182/13, 184/89, 185/102, 307/33 i 308/33, obręb Mechnice, gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 105
 1257. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 08.02.2021 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 104
 1258. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 marca 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.2.2021.MP
  Wyświetleń: 101
 1259. Wydano decyzję GK.6220.3.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 101
 1260. Ogłoszenie z dnia 23 lutego 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skarbiszów, oznaczonej nr działki 220 z k.m. 3 o powierzchni 1,91 ha (spr.nr.MG.6840.9.2020)
  Wyświetleń: 99
 1261. Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Dyrektora GDDKiA
  Wyświetleń: 98
 1262. Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.3.1.2020 z dnia 29.01.2021r
  Wyświetleń: 98
 1263. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 94
 1264. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 08.02.2021 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 93
 1265. Obwieszczenie GK.6220.01.2021 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 91
 1266. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 90
 1267. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.04.2021r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2021.MP
  Wyświetleń: 90
 1268. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.7.1.2020 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 83
 1269. Zarządzenie Nr OR.0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 marca 2021r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek przyległych – sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa (...)
  Wyświetleń: 80
 1270. Informacja o stanie mienia
  Wyświetleń: 78
 1271. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.04.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2021.MP
  Wyświetleń: 78
 1272. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 78
 1273. Obwieszczenie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 77
 1274. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7222.29.2020.JG w sprawie wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7222.46.2017.JSz
  Wyświetleń: 73
 1275. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 72
 1276. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie
  Wyświetleń: 70
 1277. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 67
 1278. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 67
 1279. Obwieszczenie GK.6220.12.1.2020 w sprawie: „Dostosowanie linii napowietrznej WN-110 KV relacji Hermanowice – Groszowice i Gracze – Groszowice na potrzeby podłączenia projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 GPZ Wrzoski”
  Wyświetleń: 66
 1280. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.6.1.2020 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 66
 1281. Obwieszczenie GK.6220.01.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 64
 1282. Rozbudowa fermy drobiu na działce ewidencyjnej 180/16, obręb Prądy, gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 63
 1283. Projekty uchwał na sesję nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021r.
  Wyświetleń: 62
 1284. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2021r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2020r.
  Wyświetleń: 61
 1285. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2020
  Wyświetleń: 57
 1286. Projekty uchwał na sesję nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021r.
  Wyświetleń: 57
 1287. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 56
 1288. Obwieszczenie GK.6220.12.1.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwizęcia
  Wyświetleń: 54
 1289. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 51
 1290. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2018
  Wyświetleń: 51
 1291. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.04.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2021.MP
  Wyświetleń: 48
 1292. Obwieszczenie GK.6220.03.2021 Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 47
 1293. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji GK.6220.6.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 47
 1294. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2019
  Wyświetleń: 46
 1295. Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wszczęcia postepowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 43
 1296. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.7 w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 43
 1297. Obwieszczenie GK.6220.04.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 41
 1298. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Narok)
  Wyświetleń: 41
 1299. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Narok)
  Wyświetleń: 40
 1300. Obwieszczenie Wójta Gmina Dąbrowa w sprawie wydania decyzji GK.6220.7.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 39
 1301. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.3
  Wyświetleń: 39
 1302. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.04.2021 r. o postanowieniach i decyzji oraz wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2021.MP
  Wyświetleń: 36
 1303. Obwieszczenie GK.6220.05.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
  Wyświetleń: 7
 1304. Obwieszczenie Gk.6220.03.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
  Wyświetleń: 6
 1305. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Obwieszczenie DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.10 w sprawie przedsięwzięcia pn.
  Wyświetleń: 5
Wersja XML