Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7555468502736087944691908717426265416670174863820477432112178
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544375790659156626607576576281835526970366709606306455666123
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
517004719859571701226117446285531314922149805469524521555894
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
379543524537511398144304235157393754070739711425124026649183
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
344512932622666389373281529159338823119129290340882948532608
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00043854186035751913534144542804932551
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 357611
 2. Sprzedaż i dzierżawa mienia
  Wyświetleń: 86021
 3. Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 60297
 4. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 33977
 5. Uchwały 2016-2018
  Wyświetleń: 30987
 6. Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 29330
 7. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 25713
 8. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 24304
 9. 2016 Projekty uchwał
  Wyświetleń: 24017
 10. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 23780
 11. MPZP
  Wyświetleń: 21307
 12. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 20603
 13. Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 19744
 14. Postępowania w 2019 roku
  Wyświetleń: 19417
 15. Postępowania pow. 30 tys euro
  Wyświetleń: 19288
 16. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 18357
 17. Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 17607
 18. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 16993
 19. Nabory do jednostek
  Wyświetleń: 16524
 20. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 14898
 21. Postępowania w 2021 roku
  Wyświetleń: 13858
 22. Postępowania w 2020 roku
  Wyświetleń: 13668
 23. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 11935
 24. Ogłoszenia 2020
  Wyświetleń: 11927
 25. Postępowania w 2020 roku
  Wyświetleń: 11611
 26. Postępowania w 2019 roku
  Wyświetleń: 11539
 27. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 11384
 28. Stanowiska - załatwiane sprawy w Urzędzie
  Wyświetleń: 9930
 29. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 9917
 30. 2019
  Wyświetleń: 9775
 31. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 9648
 32. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 9008
 33. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 8683
 34. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8529
 35. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8418
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8050
 37. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 8031
 38. Regulamin pracy UG
  Wyświetleń: 7911
 39. 2018
  Wyświetleń: 7905
 40. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7877
 41. Program współpracy
  Wyświetleń: 7765
 42. Statut
  Wyświetleń: 7437
 43. Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 7427
 44. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 7394
 45. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 7353
 46. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 7302
 47. Nabory UG 2016
  Wyświetleń: 7112
 48. Budżet 2017
  Wyświetleń: 6994
 49. Wójt
  Wyświetleń: 6878
 50. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 6807
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6770
 52. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 6745
 53. Interpelacje radnych
  Wyświetleń: 6617
 54. Rada Gminy
  Wyświetleń: 6581
 55. Lobbing w stanowieniu prawa
  Wyświetleń: 6534
 56. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 6528
 57. Sesja XXXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 6498
 58. Zasady naboru do UG
  Wyświetleń: 6477
 59. 2017
  Wyświetleń: 6421
 60. Budżet 2016
  Wyświetleń: 6345
 61. Sesja XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 6115
 62. Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 6111
 63. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5930
 64. Konkursy ofert Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 5864
 65. Projekty uchwał na sesję Nr XXXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 5780
 66. Regulamin do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 5776
 67. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 5725
 68. Uchwały 2018-2023
  Wyświetleń: 5674
 69. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 5669
 70. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 5663
 71. Program na rok 2017
  Wyświetleń: 5627
 72. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5621
 73. Statut Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5551
 74. Rejestr zbiorów danych
  Wyświetleń: 5524
 75. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5517
 76. Sesja XXXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 roku
  Wyświetleń: 5504
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5496
 78. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 5331
 79. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 5331
 80. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 marca 2018.
  Wyświetleń: 5233
 81. Transmisja obrad Rady Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 5232
 82. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 5087
 83. Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 5034
 84. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 5016
 85. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.24)
  Wyświetleń: 4847
 86. na rok 2017
  Wyświetleń: 4842
 87. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 4810
 88. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2017
  Wyświetleń: 4781
 89. Program na rok 2018
  Wyświetleń: 4759
 90. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 4758
 91. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4744
 92. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 4712
 93. Budżet 2018
  Wyświetleń: 4710
 94. Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 4625
 95. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4571
 96. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 6 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.EP
  Wyświetleń: 4559
 97. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 4505
 98. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 4496
 99. Sesja XLII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 4492
 100. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.11 z 20.06.2017r.
  Wyświetleń: 4471
 101. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 14 września 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.EP
  Wyświetleń: 4459
 102. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 4397
 103. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 4395
 104. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 4388
 105. Sesja XXXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 roku
  Wyświetleń: 4358
 106. Projekty uchwał na sesję Nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 4334
 107. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.40.2016.MP
  Wyświetleń: 4333
 108. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 4323
 109. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 4321
 110. Ekofizjografia
  Wyświetleń: 4298
 111. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 4268
 112. Obwieszczenie Wójta Gminy 21 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 4234
 113. Uchwała Nr VI/57/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 4205
 114. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.7.2017)
  Wyświetleń: 4197
 115. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2018
  Wyświetleń: 4174
 116. Sesja XXXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 4157
 117. Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 4113
 118. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 4087
 119. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 19 października 2017 roku
  Wyświetleń: 4078
 120. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 października 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 4037
 121. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej
  Wyświetleń: 4027
 122. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 4012
 123. Sesja XXXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 3980
 124. Projekty 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3979
 125. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017 z 12.05.2017r.
  Wyświetleń: 3966
 126. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 1
  Wyświetleń: 3958
 127. 2020
  Wyświetleń: 3940
 128. Sesja XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3940
 129. Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3893
 130. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3870
 131. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 3868
 132. Przetargi OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 3864
 133. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 3812
 134. Sesja XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 3807
 135. Obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji - Przebudowa Polde-ru Żelazna - nr IN.V.7840.6.2.2016.AM
  Wyświetleń: 3783
 136. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 3767
 137. Sesja XL Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3766
 138. Konkursy na rok 2018
  Wyświetleń: 3753
 139. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 6
  Wyświetleń: 3719
 140. Budżet 2019
  Wyświetleń: 3715
 141. UCHWAŁY 2019
  Wyświetleń: 3703
 142. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2015
  Wyświetleń: 3677
 143. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 3669
 144. Projekty uchwał na sesję Nr XXXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 7 września 2017r.
  Wyświetleń: 3663
 145. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 3623
 146. Projekty uchwał na sesję Nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 marca 2017r.
  Wyświetleń: 3609
 147. Obligacje 2019-2021 – konkurs
  Wyświetleń: 3600
 148. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 3598
 149. Oświadczenia składane w 2016 roku
  Wyświetleń: 3597
 150. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 3590
 151. Projekty uchwał na sesję Nr XXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 12 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 3587
 152. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.2 z 31.03.2017r
  Wyświetleń: 3548
 153. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 3519
 154. Obwieszczenia Wójta dotyczące inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3510
 155. Konkursy na rok 2019
  Wyświetleń: 3509
 156. Projekty 2019
  Wyświetleń: 3482
 157. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3434
 158. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.16 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 3421
 159. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 3416
 160. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 3416
 161. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 3394
 162. 2021
  Wyświetleń: 3392
 163. Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 3390
 164. Wychowawca podwórkowy (1/2 etatu) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 3374
 165. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 3349
 166. Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3349
 167. Konsultacje projektów uchwał
  Wyświetleń: 3308
 168. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 3299
 169. Postępowania w 2021 roku
  Wyświetleń: 3289
 170. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 3281
 171. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2016r. do sprawy GP.6733.11.2016.AO
  Wyświetleń: 3267
 172. Raport o stanie gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3265
 173. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 2
  Wyświetleń: 3239
 174. Konkursy na rok 2017
  Wyświetleń: 3227
 175. Projekty uchwał na sesję Nr XXXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 3225
 176. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 3192
 177. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 3179
 178. Sesja XXXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 roku
  Wyświetleń: 3169
 179. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 3163
 180. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 11
  Wyświetleń: 3148
 181. Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 3135
 182. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 3132
 183. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.28.2016.MP
  Wyświetleń: 3116
 184. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 4
  Wyświetleń: 3103
 185. Sesja XLI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 3101
 186. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 3089
 187. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 3
  Wyświetleń: 3080
 188. Nabór na wolne stanowisko pracy o nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3076
 189. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 3068
 190. Projekty uchwał na sesję Nr XXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 3037
 191. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 3022
 192. Sesja XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 roku
  Wyświetleń: 2993
 193. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 kwietnia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 2986
 194. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2982
 195. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 2970
 196. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 5
  Wyświetleń: 2964
 197. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 2941
 198. Sesja XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2918
 199. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 2911
 200. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lutego 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019
  Wyświetleń: 2907
 201. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2017 (sprawa nr OR.271.4.2016)
  Wyświetleń: 2902
 202. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2018r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 2898
 203. Obwieszczenie (3) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 2890
 204. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 2881
 205. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej - PONOWNY KONKURS
  Wyświetleń: 2879
 206. Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2872
 207. Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2871
 208. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a
  Wyświetleń: 2862
 209. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
  Wyświetleń: 2860
 210. Referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2858
 211. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2843
 212. Specjalista ds. księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2840
 213. Ogłoszenie o konkursach: „Aktywna wieś” oraz „Moja zagroda” 2017
  Wyświetleń: 2829
 214. Specjalista ds. księgowości i płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2808
 215. Budżet 2020
  Wyświetleń: 2807
 216. Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2798
 217. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 2791
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 2788
 219. Sesja XXXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2780
 220. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2770
 221. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2768
 222. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.51.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2758
 223. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2755
 224. Projekty uchwał na sesję Nr XX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2750
 225. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2018 (sprawa nr OR.271.6.2017)
  Wyświetleń: 2735
 226. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP
  Wyświetleń: 2733
 227. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 2733
 228. Sesja XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 roku
  Wyświetleń: 2729
 229. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 2724
 230. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 2713
 231. UCHWAŁY 2020
  Wyświetleń: 2711
 232. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej - PONOWNY KONKURS (3)
  Wyświetleń: 2709
 233. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 2709
 234. Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 2707
 235. na rok 2018
  Wyświetleń: 2704
 236. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 2699
 237. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2017-2019 (sprawa nr OR.271.2.2016)
  Wyświetleń: 2699
 238. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 13
  Wyświetleń: 2680
 239. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 12
  Wyświetleń: 2671
 240. Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2669
 241. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 2658
 242. Zarządzenie NR SEK.0050.83.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2657
 243. Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2654
 244. Zawiadomienie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7840.1.117.2016.MBA z 16 grudnia 2016r. dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2653
 245. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 2648
 246. UCHWAŁY 2018
  Wyświetleń: 2642
 247. Zawiadomienia/Obwieszczenia
  Wyświetleń: 2639
 248. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2635
 249. Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w Mechnicach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 435 na drogę gminną oraz przebudowa ul. Kościuszki w Dąbrowie (sprawa nr OR.271.1.2017)
  Wyświetleń: 2632
 250. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.I.6620.38.2015.AN.17)
  Wyświetleń: 2620
 251. Obwieszczenie Wójta Gminy 9 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 2616
 252. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 2600
 253. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2594
 254. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa (Sprawa nr OR.271.10.2019)
  Wyświetleń: 2581
 255. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2566
 256. Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 2560
 257. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 2557
 258. Budowa linii kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego – Siedliska (osiedle)
  Wyświetleń: 2554
 259. Sesja XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2548
 260. Zarządzenie NR SEK.0050.91.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2543
 261. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2535
 262. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 2533
 263. Przetargi OSP Chróścina
  Wyświetleń: 2533
 264. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 2529
 265. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 2524
 266. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2017 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.3.2016)
  Wyświetleń: 2520
 267. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2517
 268. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 2517
 269. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 2501
 270. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno – użytkowym znajdujący się w miejscowości Mechnice przy ulicy Niemodlińskiej 61
  Wyświetleń: 2496
 271. Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 2495
 272. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2490
 273. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2482
 274. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 2471
 275. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2465
 276. Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 2464
 277. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2464
 278. Obwieszczenie (8) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 2463
 279. Zarządzenie Nr SEK.0050.85.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2445
 280. Projekty uchwał na sesję Nr XXX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2444
 281. Projekty uchwał na sesję Nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2442
 282. Projekty uchwał na sesję Nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2440
 283. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.24.2018)
  Wyświetleń: 2439
 284. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" - POWTÓRZENIE II
  Wyświetleń: 2435
 285. Protokół XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 2433
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.16.2016.WJ
  Wyświetleń: 2432
 287. Projekty uchwał na sesję Nr XXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 2432
 288. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 2418
 289. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2416
 290. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE II (Nr sprawy OR.271.20.2018)
  Wyświetleń: 2416
 291. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 września 2016r. o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku (sprawa nr MG.6840.1.6.2016)
  Wyświetleń: 2415
 292. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.5.2016)
  Wyświetleń: 2408
 293. Sesja XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 roku
  Wyświetleń: 2408
 294. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.MP
  Wyświetleń: 2399
 295. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.3.2017)
  Wyświetleń: 2395
 296. Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2388
 297. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 2387
 298. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 2386
 299. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 2363
 300. Oświadczenia składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 2357
 301. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 2356
 302. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2355
 303. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 2343
 304. Zarządzenie NR SEK.0050.79.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2343
 305. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 2340
 306. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 2335
 307. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 7
  Wyświetleń: 2334
 308. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 2334
 309. Petycje
  Wyświetleń: 2322
 310. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.5.2017)
  Wyświetleń: 2317
 311. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 2315
 312. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 2313
 313. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2309
 314. Remont ulicy Korczaka w Dąbrowie (Nr sprawy OR.271.4.2018)
  Wyświetleń: 2300
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 2299
 316. Remont ulicy Leśnej w miejscowości Lipowa (Sprawa nr OR.271.7.2019)
  Wyświetleń: 2297
 317. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 2293
 318. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 2292
 319. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów (sprawa nr OR.271.2.2017)
  Wyświetleń: 2288
 320. Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2283
 321. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2280
 322. Projekty uchwał na sesję Nr XXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 2277
 323. Sesja XXX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 2276
 324. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.3.2018)
  Wyświetleń: 2271
 325. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2267
 326. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 2266
 327. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 24 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 2264
 328. Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 2263
 329. Skargi i Wnioski
  Wyświetleń: 2259
 330. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 7 września 2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 2258
 331. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 2255
 332. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mechnice (ul. Torowa) (Nr sprawy OR.271.6.2018)
  Wyświetleń: 2249
 333. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 10
  Wyświetleń: 2248
 334. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa - ponowienie naboru
  Wyświetleń: 2248
 335. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.39.2016
  Wyświetleń: 2245
 336. Sesja XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 roku
  Wyświetleń: 2243
 337. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 9
  Wyświetleń: 2232
 338. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.8.2017) - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 2226
 339. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 maja 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 2219
 340. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 2212
 341. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 2204
 342. Remont ulicy 1-go Maja w Chróścinie i ulicy Leśnej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.5.2018)
  Wyświetleń: 2203
 343. Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2202
 344. Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2202
 345. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Prądach ul. Niemodlińska i w Niewodnikach ul. Wiosenna
  Wyświetleń: 2197
 346. Główny księgowy w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2192
 347. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. dot. sprawy nr GP. 6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 2192
 348. Projekty uchwał na sesję Nr XLIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 2188
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 2186
 350. Projekty uchwał na sesję Nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 24 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2186
 351. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 2185
 352. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2171
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lica 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 2171
 354. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2169
 355. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.17 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 2168
 356. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2165
 357. Ogłoszenia 2021
  Wyświetleń: 2160
 358. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 9 grudnia 2016r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.7.2016)
  Wyświetleń: 2157
 359. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 2152
 360. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwolenia na realizację inwestycji - Przebudowa Polderu Żelazna - nr IN.V.7840.6.1.2016.AM
  Wyświetleń: 2146
 361. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2017
  Wyświetleń: 2145
 362. Programy działania Instytucji Kultury w Gminie Dąbrowa
  Wyświetleń: 2145
 363. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.gospodarki komunalnej
  Wyświetleń: 2144
 364. Nabór na wolne stanowisko pracy ds.pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 2141
 365. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 2138
 366. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 2138
 367. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 2135
 368. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 13 stycznia 2017r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2017)
  Wyświetleń: 2133
 369. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.5.2018
  Wyświetleń: 2129
 370. Projekty 2018
  Wyświetleń: 2127
 371. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji
  Wyświetleń: 2125
 372. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I piętra) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkole" (Nr sprawy IR.271.03.2020)
  Wyświetleń: 2124
 373. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 2121
 374. Projekty uchwał na sesję Nr XLI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 2120
 375. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 8
  Wyświetleń: 2117
 376. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 2116
 377. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2017
  Wyświetleń: 2115
 378. na rok 2019
  Wyświetleń: 2111
 379. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (sprawa Nr OR.271.2.2019)
  Wyświetleń: 2107
 380. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 08.09.2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 2106
 381. Budowa drogi wewnętrznej – Al. Róż w Mechnicach (Nr sprawy OR.271.2.2018)
  Wyświetleń: 2100
 382. Obwieszczenia Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7322.76.2016.AK z 10 października 2016r.
  Wyświetleń: 2096
 383. Oferta pracy na zastępstwo - stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 2095
 384. Wykaz nr 2 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.145.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 2095
 385. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2087
 386. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2085
 387. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016
  Wyświetleń: 2084
 388. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 2082
 389. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 2082
 390. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 2078
 391. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 2077
 392. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2076
 393. Ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2075
 394. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 2074
 395. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 7 września 2016r. w sprawie nr DSR-II-1.7322.62.2016
  Wyświetleń: 2069
 396. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok w m. Dąbrowa pomiędzy ul. Lipową, a skrzyżowaniem w Sokolnikach nr ewidencyjny gruntu 497 k.m. 2 i 3
  Wyświetleń: 2063
 397. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 października 2018r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 2056
 398. Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach (Sprawa nr OR.271.5.2019)
  Wyświetleń: 2055
 399. Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2055
 400. Sesja XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 2052
 401. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2050
 402. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2048
 403. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2016r o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 2048
 404. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 2048
 405. Sesja XLIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 2045
 406. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 26/16 do sprawy GP.6733.23.2016.WJ
  Wyświetleń: 2044
 407. Sesja XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 roku
  Wyświetleń: 2042
 408. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 października 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 2035
 409. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2017r.
  Wyświetleń: 2027
 410. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa - POWTÓRZENIE (sprawa Nr OR.271.3.2019)
  Wyświetleń: 2026
 411. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie DOŚ-III.7322.51.2016.AK z września 2016 roku
  Wyświetleń: 2022
 412. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.76.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2022
 413. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 2021
 414. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa - kolejny nabór
  Wyświetleń: 2020
 415. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 2020
 416. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 13 września 2017 roku
  Wyświetleń: 2018
 417. Konkursy na rok 2020
  Wyświetleń: 2016
 418. Projekt studium Ciepielowic
  Wyświetleń: 2012
 419. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2010
 420. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 marca 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 2008
 421. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1996
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 października 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1991
 423. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6730.109.2017.MP
  Wyświetleń: 1991
 424. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2016 r. dot. sprawy nr GP.6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 1987
 425. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1985
 426. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 1985
 427. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6 czerwca 2016 r. dot. sprawy GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 1985
 428. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1979
 429. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 1975
 430. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1970
 431. Konkurs na dyrektora szkoły w Chróścinie
  Wyświetleń: 1969
 432. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 1965
 433. Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r
  Wyświetleń: 1965
 434. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.1.2017 z 19.04.2017r.
  Wyświetleń: 1962
 435. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 lipca 2017r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.2.2017)
  Wyświetleń: 1961
 436. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1960
 437. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 1960
 438. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dot. zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 459
  Wyświetleń: 1957
 439. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1954
 440. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 2 września 2016r. dot. budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1953
 441. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1952
 442. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 1952
 443. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa  dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 1952
 444. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2016r. w sprawie GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 1943
 445. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ciepielowice (Sprawa nr OR.271.9.2019)
  Wyświetleń: 1938
 446. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie Nr GKMOS.6220.3.2015
  Wyświetleń: 1937
 447. Przebudowa części drogi gminnej nr 109214 O na działce nr 232/1 m. 1 – ul. Brzozowa w Naroku (sprawa nr B.7011.93.5.2016)
  Wyświetleń: 1936
 448. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1935
 449. Sesja XLIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1934
 450. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 21 lutego 2017r. w sprawie GKMOS.6220.1.2017
  Wyświetleń: 1934
 451. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.AO
  Wyświetleń: 1931
 452. Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1930
 453. Projekty 2020
  Wyświetleń: 1929
 454. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1927
 455. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.30.2016.WJ.
  Wyświetleń: 1921
 456. Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1920
 457. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1919
 458. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1918
 459. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1918
 460. Dostarczenie i montaż drzwi w pawilonie sportowym w miejscowości Mechnice przy ulicy Strażackiej
  Wyświetleń: 1917
 461. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 1910
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 września 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 1904
 463. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 1903
 464. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ
  Wyświetleń: 1898
 465. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1897
 466. Wykaz dot. przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarzą-dzenia Nr SEK.0050.105.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1894
 467. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 1891
 468. Sesja XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1891
 469. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1890
 470. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 27 września 2016r. do sprawy WB.6740.1.859.2016.JS
  Wyświetleń: 1884
 471. Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1884
 472. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 07 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1884
 473. Sesja XXXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1878
 474. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r.o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1877
 475. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1876
 476. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1872
 477. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy IN.V.7820.1.15.2016.EA)
  Wyświetleń: 1862
 478. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 1862
 479. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.21.2018)
  Wyświetleń: 1859
 480. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.19.2018)
  Wyświetleń: 1859
 481. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1854
 482. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 10 października 2016r. do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 1849
 483. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1848
 484. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 września 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1844
 485. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciepielowice - ul. Stawowa (Nr sprawy OR.271.17.2019)
  Wyświetleń: 1842
 486. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.108.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1840
 487. Przebudowa ulicy Polnej w Prądach (Nr sprawy OR.271.1.2018)
  Wyświetleń: 1839
 488. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 1838
 489. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Sprawa Nr OR.271.4.2019)
  Wyświetleń: 1836
 490. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwiec 2020 r.
  Wyświetleń: 1834
 491. Sesja XXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1831
 492. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1830
 493. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2019 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.23.2018)
  Wyświetleń: 1826
 494. Projekty Uchwał na sesję Nr XL Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1823
 495. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji Nr 89/16 z dnia 20. 06. 2016 r. do sprawy GP.6730.38.2016.WJ
  Wyświetleń: 1821
 496. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1821
 497. Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1820
 498. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II.7322.192.2016 z 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1819
 499. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.AO
  Wyświetleń: 1819
 500. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 07.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.7.2016
  Wyświetleń: 1809
 501. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Sprawa Nr OR.271.8.2019)
  Wyświetleń: 1809
 502. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1808
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1808
 504. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 3 września 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 1808
 505. Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Niewodniki (Sprawa nr OR.271.6.2019)
  Wyświetleń: 1805
 506. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 1804
 507. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1803
 508. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.17.2016.WJ
  Wyświetleń: 1802
 509. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2019/2020 (Nr OR.271.15.2019)
  Wyświetleń: 1799
 510. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2016 r.dot. inwestycji pn.:,, Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi’’
  Wyświetleń: 1799
 511. Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych
  Wyświetleń: 1798
 512. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" (Nr sprawy IR.271.01.2020)
  Wyświetleń: 1798
 513. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE II (Sprawa nr OR.271.13.2019)
  Wyświetleń: 1796
 514. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 1795
 515. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 5 października 2016r. w sprawie nr DOŚ-III.7322.49.2016.AK
  Wyświetleń: 1790
 516. Protokół Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1784
 517. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 1783
 518. Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1782
 519. Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 1779
 520. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.54.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 09-04-2019 r.
  Wyświetleń: 1779
 521. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1778
 522. Obwieszczenie (5) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1776
 523. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020 (sprawa nr OR.271.18.2019)
  Wyświetleń: 1776
 524. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i Gminy Dąbrowa, Park w Niewodnikach dz. nr 232/1, 232/2 obręb Niewodniki - ETAP I (Sprawa nr OR.271.14.2019)
  Wyświetleń: 1773
 525. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 października 2017
  Wyświetleń: 1772
 526. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1768
 527. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1768
 528. Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1765
 529. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚoaII.4203.4.2015.Ek.15 z 03.08.2017r.
  Wyświetleń: 1764
 530. Projekty uchwał na sesję Nr XLIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1759
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1757
 532. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 1756
 533. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów do rad oraz wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dla terenu gminy Dąbrowa.
  Wyświetleń: 1754
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 1752
 535. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 grudnia 2017 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.3.2017)
  Wyświetleń: 1752
 536. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/2584/2016/oś z 21.06.2017r.
  Wyświetleń: 1750
 537. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19" (Nr sprawy IR.271.02.2020)
  Wyświetleń: 1749
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 1745
 539. Sesja XLV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1744
 540. Oświadczenia składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 1741
 541. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 1735
 542. Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1735
 543. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1734
 544. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1732
 545. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.6 z 28.04.2017r.
  Wyświetleń: 1730
 546. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 18 sierpnia 2016r. o zakończeniu postępowania do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 1729
 547. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1726
 548. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1721
 549. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1718
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 1718
 551. Cztery obwieszczenia Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 1715
 552. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1714
 553. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1710
 554. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 1709
 555. Projekty uchwał na sesję Nr XLV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 pażdziernika 2018r.
  Wyświetleń: 1708
 556. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z 04.08.2017r.
  Wyświetleń: 1708
 557. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1707
 558. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 1706
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 1705
 560. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 4 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1703
 561. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
  Wyświetleń: 1696
 562. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Sprawa nr OR.271.11.2019)
  Wyświetleń: 1696
 563. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 1693
 564. Postępowania powyżej 130.000 zł
  Wyświetleń: 1691
 565. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1691
 566. Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa dz. nr 47/3
  Wyświetleń: 1684
 567. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2017r. w sprawie GKMOS.6220.9.2016
  Wyświetleń: 1682
 568. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczonej do najmu - Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1675
 569. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1675
 570. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - EPUAP
  Wyświetleń: 1671
 571. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1671
 572. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 (sprawa nr OR.271.22.2018)
  Wyświetleń: 1670
 573. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1669
 574. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”
  Wyświetleń: 1668
 575. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1662
 576. Projekty uchwał na sesję Nr XLII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1662
 577. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 1660
 578. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu postanowienia nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1657
 579. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.31
  Wyświetleń: 1657
 580. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 1652
 581. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 maja 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 1650
 582. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.30
  Wyświetleń: 1649
 583. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1648
 584. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 1647
 585. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego (izby) w Dąbrowie nr MG.6840.1.2.2018 z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1646
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.36.2016.AO
  Wyświetleń: 1642
 587. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 1640
 588. Przebudowa ulic: Cmentarnej i Brzozowej w miejscowości Narok (Sprawa nr OR.271.12.2019)
  Wyświetleń: 1638
 589. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 1637
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 1637
 591. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1630
 592. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1621
 593. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r o wydaniu decyzji Nr 84/16 z dnia 15.06.2016 r. do sprawy GP.6730.29.2016.WJ
  Wyświetleń: 1618
 594. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 1617
 595. Obwieszczenia o postanowieniach dot. sprawy GP.6733.27.2016.AO - montaż zestawu złączowo-pomiarowego, budowa linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych przy ulicy i na terenie rekreacyjnym (cz. dz. nr 275 oraz dz. nr 242/2, 241/3, 241/2
  Wyświetleń: 1611
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 1608
 597. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 1607
 598. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 sierpnia 2016r. do sprawy nr DOOŚoaII.4203.4.2015.EK.11
  Wyświetleń: 1606
 599. Skargi i Wnioski
  Wyświetleń: 1605
 600. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1601
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 1596
 602. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 1595
 603. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1594
 604. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Nr sprawy OR.271.17.2018)
  Wyświetleń: 1592
 605. Ogłoszenie z dnia 18 października 2018r o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie (sprawa nr MG.6840.1.4.2018)
  Wyświetleń: 1591
 606. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1583
 607. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1583
 608. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1582
 609. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1581
 610. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice z 27 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 1580
 611. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 1576
 612. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62 (Nr sprawy OR.271.16.2019)
  Wyświetleń: 1576
 613. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1575
 614. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1575
 615. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1568
 616. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.146.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1564
 617. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 20 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1560
 618. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 1559
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 maja 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1559
 620. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1559
 621. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1556
 622. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2019r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018r.
  Wyświetleń: 1555
 623. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1554
 624. Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1553
 625. „Ponowne (trzecie) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”
  Wyświetleń: 1550
 626. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 1550
 627. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28.11.2019r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 1546
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 1542
 629. Obwieszczenie (4) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1539
 630. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 1539
 631. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.36.2018.MP
  Wyświetleń: 1537
 632. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 1532
 633. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4202.1.2014.IOC.29 z 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1531
 634. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 1529
 635. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1528
 636. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 28 lutego 2018 r. o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2018)
  Wyświetleń: 1528
 637. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1527
 638. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 1527
 639. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 1527
 640. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 1526
 641. Projekty uchwał na sesję Nr XI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1523
 642. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 1522
 643. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1518
 644. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1517
 645. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2020 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.19.2019)
  Wyświetleń: 1514
 646. Spisy Powszechne
  Wyświetleń: 1514
 647. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w miejscowości Siedliska ( Nr sprawy IR.271.07.2020)
  Wyświetleń: 1512
 648. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.25)
  Wyświetleń: 1511
 649. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1510
 650. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy- Załącznik do Zarządzenia NR SEK.0050.32.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1507
 651. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 1497
 652. Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2019 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipowej (sprawa nr MG.6840.1.1.2019)
  Wyświetleń: 1493
 653. Protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018r.
  Wyświetleń: 1490
 654. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.420.2.3.2018.ES.2 z 27 grudnia 2018r
  Wyświetleń: 1490
 655. Protokoł Nr III/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1488
 656. na rok 2020
  Wyświetleń: 1486
 657. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 1486
 658. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1483
 659. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.8.2018)
  Wyświetleń: 1483
 660. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 1480
 661. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 1475
 662. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1470
 663. Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1470
 664. Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-05-24]
  Wyświetleń: 1469
 665. Protokół Nr XL/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1466
 666. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 1465
 667. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 1463
 668. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 10 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 1460
 669. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z 28.07.2017r.dot. instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk
  Wyświetleń: 1454
 670. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 (Nr sprawy OR.271.9.2018)
  Wyświetleń: 1453
 671. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02-04-2019 r.
  Wyświetleń: 1452
 672. Oświadczenia składane w 2020 roku
  Wyświetleń: 1451
 673. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 1449
 674. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (Nr sprawy OR.271.16.2018)
  Wyświetleń: 1447
 675. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1446
 676. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 1443
 677. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Mechnicach
  Wyświetleń: 1436
 678. Sprawozdania ze współpracy
  Wyświetleń: 1436
 679. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 170 000 zł
  Wyświetleń: 1435
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 1430
 681. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 430 000 zł
  Wyświetleń: 1430
 682. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.9.2018 z 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 1425
 683. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1425
 684. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1424
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 1424
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 1423
 687. Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2018r o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Naroku (sprawa MG.6840.1.3.2018)
  Wyświetleń: 1423
 688. Postępowania poniżej 130.000 zł
  Wyświetleń: 1420
 689. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 1418
 690. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.138.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. (wykaz nr 4)
  Wyświetleń: 1415
 691. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1409
 692. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 listopada 2018 r. w sprawie GP.6733.30.2018.MP
  Wyświetleń: 1399
 693. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1394
 694. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczonej do najmu - Załącznik do Zarządzenia Nr.OR.0050.37.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1391
 695. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 1384
 696. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1384
 697. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 1384
 698. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju
  Wyświetleń: 1369
 699. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura - 12 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 1369
 700. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1368
 701. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Żłobka w Żelaznej
  Wyświetleń: 1367
 702. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 1367
 703. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 1367
 704. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (sprawa Nr OR.271.1.2019)
  Wyświetleń: 1366
 705. Projekty uchwał na sesję Nr X Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1365
 706. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 1360
 707. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 1358
 708. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 1356
 709. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 1355
 710. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1349
 711. Zarządzenie Nr SEK.0050.112.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Opolu, obręb Sławice...
  Wyświetleń: 1345
 712. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowowiejska w Chróścinie (Nr sprawy IR.271.04.2020)
  Wyświetleń: 1337
 713. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP
  Wyświetleń: 1334
 714. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.18.2018)
  Wyświetleń: 1327
 715. Zarządzenie Nr SEK.0050.155.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Prądach ...
  Wyświetleń: 1327
 716. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1324
 717. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019
  Wyświetleń: 1324
 718. Protokół Nr XLIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1320
 719. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.8.2018
  Wyświetleń: 1315
 720. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 marca 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.8.2018
  Wyświetleń: 1313
 721. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Opolu, obręb Karczów stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.61.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 04 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1310
 722. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2018r. w sprawie GP.6733.27.2018.MP
  Wyświetleń: 1309
 723. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 1306
 724. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 23 października 2018 r. w sprawie GP.6733.33.2018.EP
  Wyświetleń: 1304
 725. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.12.2018)
  Wyświetleń: 1302
 726. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 1299
 727. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 1298
 728. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19 – II POSTĘPOWANIE” ( Nr sprawy IR.271.06.2020)
  Wyświetleń: 1297
 729. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 1296
 730. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 października 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.EP
  Wyświetleń: 1292
 731. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa przeznaczoną pod inwestycję, pn.: ,,Przebudowa Polderu Żelazna"
  Wyświetleń: 1291
 732. Obwieszczenie Wójta Gminy 17 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1291
 733. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.19.2019.MP
  Wyświetleń: 1290
 734. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 26 sierpnia 2019 r. o postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.18.2019.MP)
  Wyświetleń: 1288
 735. Plany łowieckie
  Wyświetleń: 1288
 736. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 października 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 1287
 737. Zarządzenie Nr SEK.0050.127.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1287
 738. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 5 lutego 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2019.MP
  Wyświetleń: 1285
 739. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.18.2019.MP
  Wyświetleń: 1283
 740. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.31.2018.MP
  Wyświetleń: 1283
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 marca 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 1283
 742. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1281
 743. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.38.2018.MP
  Wyświetleń: 1281
 744. Obwieszczenie (7) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1280
 745. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 29 października 2018r. w sprawie GP.6733.30.2018.EP
  Wyświetleń: 1278
 746. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 maja 2018r. w sprawie GKMOS.6220.3.2018
  Wyświetleń: 1278
 747. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 1278
 748. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 1277
 749. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.47.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02-04-2019 r.
  Wyświetleń: 1276
 750. Konkurs na dyrektora szkoły w Chróścinie
  Wyświetleń: 1270
 751. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 1269
 752. Program na 2020 rok
  Wyświetleń: 1269
 753. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 1266
 754. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.MP
  Wyświetleń: 1264
 755. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 października 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 1262
 756. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1260
 757. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 1258
 758. Program na 2019 rok
  Wyświetleń: 1257
 759. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1255
 760. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 1255
 761. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 marca 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2020.MP
  Wyświetleń: 1253
 762. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 1252
 763. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1251
 764. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie nr DOOŚoaII.4203.4.2015.KCz2 z 7.11.2018r.
  Wyświetleń: 1250
 765. Obwieszczenie (6) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2
  Wyświetleń: 1249
 766. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 1247
 767. Obwieszczenie Wójta Gminy 2 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.17.2019.MP
  Wyświetleń: 1246
 768. Opracowanie MPZP obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 1246
 769. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie udostępnienia spisu wyborców do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 1245
 770. Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1244
 771. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1243
 772. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1243
 773. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 października 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.23.2019.MP)
  Wyświetleń: 1243
 774. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 1242
 775. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 1241
 776. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 1240
 777. Projekty uchwał na sesję Nr XII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r.
  Wyświetleń: 1238
 778. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.40.1766.2018.oś z 28.09.2018r.
  Wyświetleń: 1237
 779. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap (Nr sprawy OR.271.11.2018)
  Wyświetleń: 1233
 780. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 1233
 781. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1232
 782. Obwieszczenie Wójta Gminy 10 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 1232
 783. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2015
  Wyświetleń: 1232
 784. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10 lutego 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2019.MP
  Wyświetleń: 1231
 785. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 1231
 786. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.7.2.2017
  Wyświetleń: 1231
 787. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2003
  Wyświetleń: 1231
 788. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.13.2019.MP
  Wyświetleń: 1230
 789. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do użyczenia na rzecz Miasta Opola - Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1228
 790. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 17.10.2018r. o zakończeniu postępowania w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 1226
 791. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w sprawie "Budowy wiaduktu nad linią kolejową PKP w ciągu DK 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa".
  Wyświetleń: 1224
 792. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 1223
 793. Projekty uchwał na sesję Nr IX Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1223
 794. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.12 sierpnia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.4.2019
  Wyświetleń: 1221
 795. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele nierolnicze i cele rolne - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.137.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. (wykaz nr 2 i 3)
  Wyświetleń: 1219
 796. Projekty uchwał na sesję Nr VI Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1217
 797. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 1216
 798. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 1214
 799. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.10.2018)
  Wyświetleń: 1214
 800. Zarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa
  Wyświetleń: 1214
 801. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 maja 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 1213
 802. Projekty uchwał na sesję Nr VIII Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1213
 803. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 października 2018r. w sprawie GP.6733.30.2018.EP
  Wyświetleń: 1212
 804. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 1209
 805. Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu (sprawa nr MG.6840.1.2.2019)
  Wyświetleń: 1209
 806. Zarządzenie Nr SEK.0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – działka nr 152/13, km. 2, obręb Dąbrowa
  Wyświetleń: 1209
 807. Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 6 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1208
 808. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 12 września 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.EP
  Wyświetleń: 1207
 809. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.33.2018.MP
  Wyświetleń: 1203
 810. Informacja o wyborze oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 1202
 811. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 1202
 812. Zarządzenie Nr SEK.0050.245.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 125/23 z arkusza mapy 1...
  Wyświetleń: 1200
 813. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.03.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 1194
 814. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 1190
 815. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 1190
 816. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.14.2019.MP
  Wyświetleń: 1189
 817. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (izba) stanowiącego własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1188
 818. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2016
  Wyświetleń: 1187
 819. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 1187
 820. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1186
 821. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 5 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2020.MP
  Wyświetleń: 1185
 822. Ogłoszenie z dn. 27 lutego 2020 r. o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu (sprawa nr MG.6840.1.2.2020)
  Wyświetleń: 1185
 823. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016 z 11 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1184
 824. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.03.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 1184
 825. Projekty uchwał na sesję Nr V Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1184
 826. Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie „budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW (w pięciu etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 119/1, 120, 121 obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)”
  Wyświetleń: 1183
 827. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 26 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.21.2019.MP)
  Wyświetleń: 1183
 828. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – marzec 2020 – korekta nr 2
  Wyświetleń: 1182
 829. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap – POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.15.2018)
  Wyświetleń: 1181
 830. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.15.2019.MP
  Wyświetleń: 1179
 831. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa OBRĘB CIEPIELOWICE
  Wyświetleń: 1174
 832. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2019.MP
  Wyświetleń: 1172
 833. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.13.2019.MP
  Wyświetleń: 1171
 834. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1170
 835. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą pod inwestycję pn.: ,,Przebudowa Polderu Żelazna"
  Wyświetleń: 1170
 836. Zarządzenie Nr SEK.0050.126.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie,stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1169
 837. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 1167
 838. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 1167
 839. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 1165
 840. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.1.2020.MP
  Wyświetleń: 1164
 841. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 1161
 842. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2009
  Wyświetleń: 1160
 843. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1159
 844. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 marca 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1159
 845. Zarządzenie Nr SEK.0050.196.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Lipowej przy ulicy Dębowej 2..
  Wyświetleń: 1158
 846. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2010
  Wyświetleń: 1156
 847. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.16.2019.MP)
  Wyświetleń: 1155
 848. Ogłoszenie o naborze na Partnera/-ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1155
 849. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 1154
 850. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dot. mostu w m. Niewodniki
  Wyświetleń: 1151
 851. Zawiadomienie Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr DOK.DOk3.9700.18.2019.AO PW.83471 w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 1148
 852. „Ponowne (czwarte) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”
  Wyświetleń: 1147
 853. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.2019
  Wyświetleń: 1147
 854. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 1147
 855. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.16.2019.MP
  Wyświetleń: 1146
 856. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 1146
 857. Projekty uchwał na sesję Nr XIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1146
 858. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 1145
 859. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 1144
 860. Program działania Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie na lata 2020 - 2023
  Wyświetleń: 1142
 861. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 1141
 862. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1140
 863. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – luty 2020 – korekta nr 1
  Wyświetleń: 1139
 864. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 1134
 865. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 1134
 866. Budżet 2021
  Wyświetleń: 1132
 867. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpinia 2019 r. w sprawie GP.6733.14.2019.MP
  Wyświetleń: 1130
 868. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.38.2018.MP
  Wyświetleń: 1130
 869. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 1129
 870. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1129
 871. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1122
 872. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 1119
 873. Zawiadomienie Nr GL.ZUZ.3.421.98.2018.BS z dnia 16 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego: budynek mieszkalny w Żelaznej.
  Wyświetleń: 1119
 874. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 1115
 875. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21.11.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 1115
 876. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1113
 877. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 1112
 878. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2011
  Wyświetleń: 1111
 879. Zawiadomienie Nr OŚR.6220.2.2020.MK Prezydenta Miasta Opola
  Wyświetleń: 1111
 880. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 1109
 881. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 maja 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.2.3.2018
  Wyświetleń: 1108
 882. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna
  Wyświetleń: 1108
 883. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 2 października 2018r. w sprawie GP.6733.31.2018.EP
  Wyświetleń: 1103
 884. Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie na lata 2020 -2024
  Wyświetleń: 1103
 885. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (OPO.WKUR.SGZ.4240.164.2020.JZ) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  Wyświetleń: 1102
 886. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 1101
 887. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 1097
 888. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 1096
 889. UCHWAŁY 2021
  Wyświetleń: 1095
 890. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.21.2019.MP)
  Wyświetleń: 1094
 891. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 października 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.2019
  Wyświetleń: 1094
 892. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 1094
 893. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15 listopada 2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.23.2019.MP)
  Wyświetleń: 1090
 894. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.16 września 2019 r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 1088
 895. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1087
 896. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.19.2019.MP)
  Wyświetleń: 1082
 897. Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii
  Wyświetleń: 1081
 898. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 1079
 899. Zawiadomienie Wójta Gminy z 27 lipca 2018 w sprawie GKMOS. 6220.7.3.2018
  Wyświetleń: 1079
 900. Obwieszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 1077
 901. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 1075
 902. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.15.2019.MP
  Wyświetleń: 1075
 903. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 1073
 904. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2020.MP
  Wyświetleń: 1069
 905. Projekty uchwał na sesję Nr XIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1068
 906. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 1068
 907. Projekty uchwał na sesję Nr VII Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1065
 908. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2020.MP
  Wyświetleń: 1063
 909. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.070.7.25.2018.EK z 23 kwietnia 2018 roku dot. m.in. zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dąbrowa na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1060
 910. Informacje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 1058
 911. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie Nr GL.ZUZ.3.421.232.2019.BS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę obiektu budowlanego budynku mieszkalnego w m.Żelazna przy ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1058
 912. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2020r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2019r.
  Wyświetleń: 1056
 913. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ (stary znak: DSR-II-1.7322.192.2016) z 1 października 2018r.
  Wyświetleń: 1056
 914. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 lutego 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.1.2020.MP
  Wyświetleń: 1056
 915. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 1054
 916. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.18.2019.MP)
  Wyświetleń: 1047
 917. Obwieszczenie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.18.2019.MM z 19 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 1043
 918. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1042
 919. Obwieszczenie Wójta Gminy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
  Wyświetleń: 1042
 920. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.,, Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019''.
  Wyświetleń: 1042
 921. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 1041
 922. Ogłoszenie z dnia 23 kwietnia 2021 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie Karczów (...)
  Wyświetleń: 1039
 923. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 1036
 924. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 1036
 925. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 1034
 926. Zarządzenie Nr SEK.0050.252.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal mieszkalny położony w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d na rzecz ...
  Wyświetleń: 1033
 927. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Sokolniki” na działce numer 469/2 obręb 0003 Dąbrowa.
  Wyświetleń: 1031
 928. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach (GP.6721.1.2013.MP z 23 maja 2018 r.)
  Wyświetleń: 1027
 929. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 10 października 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.EP
  Wyświetleń: 1026
 930. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.3
  Wyświetleń: 1017
 931. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 3 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2019.MP
  Wyświetleń: 1014
 932. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2014
  Wyświetleń: 1014
 933. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r....
  Wyświetleń: 1014
 934. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 1013
 935. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Chróścina
  Wyświetleń: 1011
 936. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 1011
 937. Projekty uchwał na sesję Nr XV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1011
 938. Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2020 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mechnicach (sprawa nr MG.6840.1.1.2020)
  Wyświetleń: 1009
 939. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 1008
 940. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" II POSTĘPOWANIE (Nr sprawy IR.271.08.2020)
  Wyświetleń: 1008
 941. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 1007
 942. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1005
 943. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16.07.2020 r. o uzgodnieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020.MP
  Wyświetleń: 1001
 944. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 1000
 945. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 1000
 946. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.29.2018.EP
  Wyświetleń: 999
 947. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.5 w sprawie "Budowy obwodnicy m. Niemodlin"
  Wyświetleń: 999
 948. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27.04.2020 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę fermy drobiu, obręb Narok
  Wyświetleń: 993
 949. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.17.2019.MP)
  Wyświetleń: 990
 950. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020
  Wyświetleń: 990
 951. Obwieszczenie Wójta Gminy z 1 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 990
 952. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 października 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2018.EP
  Wyświetleń: 989
 953. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 986
 954. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 986
 955. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020
  Wyświetleń: 983
 956. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 981
 957. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2012
  Wyświetleń: 981
 958. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 979
 959. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020
  Wyświetleń: 977
 960. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 976
 961. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 976
 962. Obwieszczenie Wójta Gminy 7 maja 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 975
 963. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 974
 964. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 marca 2019 r. w sprawie GP.6730.61.2019.MP
  Wyświetleń: 971
 965. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 969
 966. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.9.2018
  Wyświetleń: 969
 967. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 966
 968. Obwieszczenie o zakończeniu robót na w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km ''
  Wyświetleń: 965
 969. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2019.MP
  Wyświetleń: 964
 970. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.8.2020.MP
  Wyświetleń: 964
 971. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2019.MP
  Wyświetleń: 961
 972. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr DOK.DOK3.9700.18.2019.MM o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 959
 973. Obwieszczenie Wójt Gminy Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.8.2018
  Wyświetleń: 957
 974. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa, które z dniem 01.01.2018 r. zgodnie z art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne wygasły
  Wyświetleń: 957
 975. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (obręb Ciepielowice)
  Wyświetleń: 956
 976. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 955
 977. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 stycznia 2019 r.o wydaniu decyzji DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ
  Wyświetleń: 955
 978. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2019.MP
  Wyświetleń: 954
 979. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 954
 980. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 952
 981. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. płac
  Wyświetleń: 952
 982. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 czerwca 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2019
  Wyświetleń: 948
 983. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 7 lutego 2020 r. o wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla w zabudowie jednorodzinnej ...
  Wyświetleń: 948
 984. Informacja GK.6640.2.88.2017.RŁ o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Dąbrowa.
  Wyświetleń: 946
 985. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 07.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 942
 986. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 października 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 942
 987. Zarządzenie Nr OR.0050.25.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2020 r...
  Wyświetleń: 942
 988. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 10 października 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.EP
  Wyświetleń: 939
 989. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2020.MP
  Wyświetleń: 937
 990. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.36.2018.MP
  Wyświetleń: 937
 991. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 934
 992. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.260.2019.AC
  Wyświetleń: 934
 993. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.746.38.2019.AB z dnia 4 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 933
 994. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2019.MP
  Wyświetleń: 932
 995. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż samochodu: Marki SKODA FELICIA
  Wyświetleń: 932
 996. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 931
 997. Projekty uchwał na sesję nr XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 931
 998. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" III postępowanie (Nr sprawy IR.271.17.2020)
  Wyświetleń: 931
 999. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15 czerwca 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2020.MP
  Wyświetleń: 930
 1000. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 929
 1001. Projekty uchwał na sesję Nr XVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 928
 1002. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 926
 1003. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.17.2020.MP
  Wyświetleń: 924
 1004. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola OŚR.6220.8.2020.BS
  Wyświetleń: 919
 1005. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. promocji
  Wyświetleń: 917
 1006. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 916
 1007. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2020.MP
  Wyświetleń: 911
 1008. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2013
  Wyświetleń: 911
 1009. Oświadczenia składane w 2020 roku
  Wyświetleń: 909
 1010. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu dot. GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 909
 1011. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 908
 1012. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 905
 1013. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28.11.2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 898
 1014. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy
  Wyświetleń: 898
 1015. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.6.2018
  Wyświetleń: 897
 1016. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 895
 1017. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 890
 1018. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2019.MP
  Wyświetleń: 880
 1019. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 879
 1020. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.17 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2020.MP
  Wyświetleń: 879
 1021. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 877
 1022. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 maja 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP. 6733.8.2020.MP
  Wyświetleń: 874
 1023. Zarządzenie Nr OR.0050.59.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r....
  Wyświetleń: 874
 1024. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2018 r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 873
 1025. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 871
 1026. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 września 2018r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2.2018
  Wyświetleń: 870
 1027. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2020/2021” (Nr sprawy IR.271.09.2020)
  Wyświetleń: 864
 1028. Projekty 2021
  Wyświetleń: 864
 1029. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Żelaznej
  Wyświetleń: 863
 1030. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.II.7570.440.2017.GT z 9 października 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żela
  Wyświetleń: 859
 1031. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 859
 1032. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 853
 1033. Wybory Sołtysa
  Wyświetleń: 846
 1034. Projekty uchwał na sesję nr XVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 843
 1035. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola OŚR.6220.2.2020.MK o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 839
 1036. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46"
  Wyświetleń: 833
 1037. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 832
 1038. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 822
 1039. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 820
 1040. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 816
 1041. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowlę przeciwpowodziowe dla przedsięwzięcia - Przebudowa Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 812
 1042. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.06.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020.MP
  Wyświetleń: 809
 1043. Interpelacja zgłoszona w dniu 12 stycznia 2018r. przez Pana Mariusza Konopę dot.drewnianych słupów podtrzymujących linię telefoniczne i internetowe przy ulicy Długiej w Ciepielowicach.
  Wyświetleń: 799
 1044. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46".
  Wyświetleń: 799
 1045. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 798
 1046. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 795
 1047. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 795
 1048. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 793
 1049. Protokół Nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 791
 1050. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020.MP
  Wyświetleń: 789
 1051. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 789
 1052. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28 maja 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2020
  Wyświetleń: 771
 1053. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 769
 1054. Zarządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie wojeówdztwa opolskiego
  Wyświetleń: 766
 1055. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 764
 1056. Protokół Nr XVI/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 763
 1057. Projekty uchwał na sesję nr XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 760
 1058. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY W 2018 r.
  Wyświetleń: 760
 1059. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych” w 2021 r. (Nr sprawy IR.271.10.2020)
  Wyświetleń: 757
 1060. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej 46, na następujących nieruchomościach lub ich częściach
  Wyświetleń: 755
 1061. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 752
 1062. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Akacjowa w Mechnicach” (dz. nr 828/225 km 3) ( Nr sprawy IR.7011.17.2020)
  Wyświetleń: 747
 1063. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 maja 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2020.MP
  Wyświetleń: 741
 1064. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” o mocy do 80 MW (...)
  Wyświetleń: 740
 1065. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.21.2020.MP
  Wyświetleń: 739
 1066. na rok 2021
  Wyświetleń: 738
 1067. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 717
 1068. Protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 716
 1069. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 31 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 715
 1070. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Żelaznej - II postępowanie
  Wyświetleń: 712
 1071. ,,Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa” w 2021 r. (Nr sprawy IR.271.11.2020)
  Wyświetleń: 710
 1072. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 710
 1073. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2021 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie Karczów (...)
  Wyświetleń: 708
 1074. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 09.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020
  Wyświetleń: 707
 1075. Protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 707
 1076. Zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i okres do jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 707
 1077. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17 sierpnia 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.17.2020.MP
  Wyświetleń: 702
 1078. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postepowania Nr GL.ZUZ.3.4210.42.2020.RL
  Wyświetleń: 700
 1079. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 maja 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2019.MP
  Wyświetleń: 700
 1080. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Karczów ul. Grobli”
  Wyświetleń: 699
 1081. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2020.MP
  Wyświetleń: 698
 1082. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020.MP
  Wyświetleń: 695
 1083. Projekty uchwał na sesję nr XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 695
 1084. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 694
 1085. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 691
 1086. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 30.09.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2020.MP
  Wyświetleń: 683
 1087. Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 683
 1088. Sprawozdania z 2018 roku
  Wyświetleń: 679
 1089. Sprawozdania z 2019 roku
  Wyświetleń: 674
 1090. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2020.MP
  Wyświetleń: 666
 1091. Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 664
 1092. Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 663
 1093. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2020.MP
  Wyświetleń: 658
 1094. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020
  Wyświetleń: 658
 1095. Konkursy na rok 2021
  Wyświetleń: 657
 1096. Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 654
 1097. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 651
 1098. Zawiadomienie Nr OŚR.6220.8.2020.BS Prezydenta Miasta Opola
  Wyświetleń: 650
 1099. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020.MP
  Wyświetleń: 648
 1100. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2021 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy IR.271.13.2020)
  Wyświetleń: 647
 1101. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w IV kwartale 2020 r. (Nr sprawy IR.271.12.2020)
  Wyświetleń: 645
 1102. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 644
 1103. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22.09.2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.21.2020.MP
  Wyświetleń: 643
 1104. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 642
 1105. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
  Wyświetleń: 635
 1106. Ogłoszenie z dnia 10 września 2021 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie Karczów (...)
  Wyświetleń: 634
 1107. Protokół Nr XV/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 631
 1108. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020 - Powtórzenie
  Wyświetleń: 626
 1109. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2020.MP
  Wyświetleń: 624
 1110. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 615
 1111. Informacja o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.3.4210.135m.2020.KR
  Wyświetleń: 606
 1112. Remont drogi do cmentarza w Skarbiszowie
  Wyświetleń: 606
 1113. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 września 2020 r. o postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.19.2020.MP
  Wyświetleń: 604
 1114. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 05.08.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.19.2020.MP
  Wyświetleń: 601
 1115. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – wrzesień 2020 – korekta nr 3
  Wyświetleń: 600
 1116. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 597
 1117. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.09.2020 r. o decyzji i postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 597
 1118. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 7 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2020.MP
  Wyświetleń: 593
 1119. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 592
 1120. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 października 2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2020.MP
  Wyświetleń: 584
 1121. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY W 2019 r.
  Wyświetleń: 584
 1122. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2020.MP
  Wyświetleń: 578
 1123. Przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa do szkół specjalnych w Opolu w roku szkolnym 2020/21 – nabór ofert
  Wyświetleń: 575
 1124. Projekty uchwał na sesję nr XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 573
 1125. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 572
 1126. „Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych dla budowy elektrowni fotowoltaicznej do 7MW na działkach ewidencyjnych nr 348, 351, 352, 353/3 oraz 444, obręb Niewodniki”
  Wyświetleń: 570
 1127. Zarządzenie Nr OR.0050.143.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku
  Wyświetleń: 569
 1128. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie budowy osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 566
 1129. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa osiedla 96 domów w zabudowie jednorodz. oraz 172 w zabudowie bliźniaczej(...)
  Wyświetleń: 563
 1130. Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW w miejscowościach Prądy i Siedliska.
  Wyświetleń: 563
 1131. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 03.12.2020 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2020.MP
  Wyświetleń: 562
 1132. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Jeleń
  Wyświetleń: 560
 1133. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (...)
  Wyświetleń: 559
 1134. Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie dotyczące udzielenia pozwoleń wodno-prawnych GDDKiA w Opolu, w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa (...)"
  Wyświetleń: 556
 1135. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (w siedmiu etapach, każdy po ok. 1MW) (...)
  Wyświetleń: 554
 1136. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.18 listopada 2020 r. o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 554
 1137. Ogłoszenie z dnia 15 stycznia 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność gminy Dąbrowa położonej w Opolu (spr.nr. MG.6840.1.2019)
  Wyświetleń: 554
 1138. Program Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 552
 1139. Obwieszczenie o zakończeniu robót w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km
  Wyświetleń: 551
 1140. Postanowienie nr GK.6220.6.1.2020 w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 551
 1141. Projekty uchwał na sesję nr XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 551
 1142. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 549
 1143. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 1 Hubertus Opole
  Wyświetleń: 548
 1144. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2020.MP
  Wyświetleń: 547
 1145. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Lipowa 2” (...)
  Wyświetleń: 547
 1146. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW- Prądy i Siedliska.
  Wyświetleń: 545
 1147. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 544
 1148. Zapytanie ofertowe na zadania dotyczące opracowania inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 544
 1149. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 4 Knieja Opole
  Wyświetleń: 543
 1150. Informacja o stanie mienia
  Wyświetleń: 540
 1151. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2020.MP
  Wyświetleń: 540
 1152. Zawiadomienie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji Nr DLI-IX.7618.15.2019.DM z dnia 28 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 539
 1153. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie „Budowy Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa” o mocy do 5MW na częściach działek ewidencyjnych nr 531/4 oraz 531/5, obręb Dąbrowa, gmina Dąbrowa.
  Wyświetleń: 537
 1154. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 533
 1155. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 r.
  Wyświetleń: 533
 1156. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabyta nieruchomość, w związku z przebudową Polderu Żelazna obejmującą obiekty: Wał polderowy, ,,Opole", ,,Sławice-Żelazna'' oraz ,,Żelazna"
  Wyświetleń: 528
 1157. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa” – II postępowanie (Nr sprawy IR.271.16.2020)
  Wyświetleń: 525
 1158. Zapytanie ofertowe na zadanie dotyczące opracowania ekofizjograficzego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 525
 1159. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Dąbrowa” (...)
  Wyświetleń: 525
 1160. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” (...)
  Wyświetleń: 524
 1161. Informacja dotycząca finansowania niepublicznych przedszkoli
  Wyświetleń: 519
 1162. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, dz. nr 493/5 ark. 4 obr. Żelazna
  Wyświetleń: 516
 1163. Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 515
 1164. Protokół Nr XII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r.
  Wyświetleń: 515
 1165. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną (...)
  Wyświetleń: 512
 1166. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Dąbrowa
  Wyświetleń: 509
 1167. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020.MP
  Wyświetleń: 506
 1168. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2021.MP
  Wyświetleń: 503
 1169. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych” – II postępowanie (Nr sprawy IR.271.15.2020)
  Wyświetleń: 502
 1170. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 502
 1171. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.2.2021.MP
  Wyświetleń: 502
 1172. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2021.MP
  Wyświetleń: 494
 1173. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.30.2020.MP
  Wyświetleń: 489
 1174. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowie Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa”o mocy do 5MW na częściach działek ewidencyjnych nr 531/4 oraz 531/5, obręb Dąbrowa(...)
  Wyświetleń: 486
 1175. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.28.2020.MP
  Wyświetleń: 486
 1176. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 485
 1177. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.30.2020
  Wyświetleń: 483
 1178. Zarządzenie Nr OR.0050.34.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonych w obrębie Karczów, stanowiących własność gminy (...)
  Wyświetleń: 482
 1179. Projekty uchwał na sesję nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r.
  Wyświetleń: 481
 1180. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 listopada 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2020.MP
  Wyświetleń: 479
 1181. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 479
 1182. Postanowienie nr GK.6220.7.1.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 478
 1183. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie "Rozbudowy drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego wiaduktu w km 95-294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132"
  Wyświetleń: 477
 1184. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 477
 1185. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie o uchylenie wydanej decyzji GK.6220.4.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 475
 1186. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2020.MP
  Wyświetleń: 474
 1187. Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 474
 1188. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 03.12.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.28.2020.MP
  Wyświetleń: 473
 1189. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 października 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 473
 1190. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2021.MP
  Wyświetleń: 472
 1191. Zarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa
  Wyświetleń: 466
 1192. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin z siedzibą ul. Zamkowa 3,49-100 Niemodlin
  Wyświetleń: 465
 1193. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020.MP
  Wyświetleń: 461
 1194. Postanowienie nr GK.6220.7.1.2020 w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 460
 1195. Zawiadomienie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu postanowienia
  Wyświetleń: 460
 1196. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020.MP
  Wyświetleń: 459
 1197. Remont ulicy Brzozowej w Naroku
  Wyświetleń: 456
 1198. Projekt „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - wsparcie uczniów i nauczycieli w zdalnej edukacji
  Wyświetleń: 454
 1199. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 454
 1200. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” o mocy do 80 MW na działkach ewidencyjnych (...)
  Wyświetleń: 453
 1201. „Budowa osiedla 96 domów w zabudowie jednorodzinnej oraz 172 w zabudowie bliźniaczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz drogami wewnętrzny
  Wyświetleń: 452
 1202. Projekty uchwał na sesję nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 452
 1203. Podjęcie zawieszonego postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej GK.6220.6.1.2020
  Wyświetleń: 450
 1204. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 449
 1205. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2021.MP
  Wyświetleń: 445
 1206. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2020.MP
  Wyświetleń: 444
 1207. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2021.MP
  Wyświetleń: 442
 1208. Projekty uchwał na sesję nr XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 441
 1209. Obwieszczenie- wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej w Karczowie na działce nr 307/1 am. 1 obręb Karczów”
  Wyświetleń: 440
 1210. Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 439
 1211. Zawiadomienie Wójta gminy Dabrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie o uchylenie wydanej decyzji GK.6220.4.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 439
 1212. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i infrastrukturą techniczną oraz dróg (...)
  Wyświetleń: 438
 1213. XXI Sesja Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 433
 1214. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2020.MP
  Wyświetleń: 431
 1215. Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 429
 1216. Zarządzenie Nr OR.0050.169.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (...)
  Wyświetleń: 428
 1217. Informacja dotycząca finansowania niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 423
 1218. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2021.MP
  Wyświetleń: 423
 1219. Dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Dąbrowa gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 422
 1220. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2020.MP
  Wyświetleń: 422
 1221. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż boksów metalowych znajdujących się na boisku sportowym w Skarbiszowie, przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 421
 1222. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2020.MP
  Wyświetleń: 419
 1223. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2021.MP
  Wyświetleń: 418
 1224. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2020.MP
  Wyświetleń: 418
 1225. Budowa osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej w Karczowie na działce nr 307/1 am. 1 obręb Karczów
  Wyświetleń: 417
 1226. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 lutego 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.34.2020.MP
  Wyświetleń: 417
 1227. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.34.2020.MP
  Wyświetleń: 417
 1228. Remont drogi do cmentarza w Skarbiszowie - drugie zapytanie
  Wyświetleń: 417
 1229. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 lutego 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2020.MP
  Wyświetleń: 416
 1230. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26.07.2021 r. o postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.18.2021.MP
  Wyświetleń: 412
 1231. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 410
 1232. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.11.2020 r. o postanowieniu w sprawie wznowienia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 409
 1233. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 marca 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2021.MP
  Wyświetleń: 409
 1234. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18.12.2020 r. o decyzji odmawiającej uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 409
 1235. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 marca 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.2.2021.MP
  Wyświetleń: 405
 1236. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chróścina
  Wyświetleń: 404
 1237. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 402
 1238. INFORMACJA O PETYCJACH ZŁOŻONYCH W 2020 r.
  Wyświetleń: 396
 1239. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej nr GK.6220.4.1.2020 w sprawie budowy osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 394
 1240. Zarządzenie Nr OR.0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 marca 2021r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek przyległych – sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa (...)
  Wyświetleń: 393
 1241. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2020.MP
  Wyświetleń: 389
 1242. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Fermy Drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 50/2 oraz 50/3 .....
  Wyświetleń: 389
 1243. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46"
  Wyświetleń: 388
 1244. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 maja 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2021.MP
  Wyświetleń: 388
 1245. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.04.2021r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2021.MP
  Wyświetleń: 382
 1246. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2021.MP
  Wyświetleń: 382
 1247. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 379
 1248. Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w spr. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:”Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW(w pięciu etapach po ok.1MW) wraz z infrastrukturą (...)
  Wyświetleń: 376
 1249. Oświadczenia składane w 2021 roku
  Wyświetleń: 375
 1250. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 1 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.8.2021.MP
  Wyświetleń: 373
 1251. Zarządzenie Nr OR.0050.210.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01 grudnia 2020r. ...
  Wyświetleń: 373
 1252. OBWIESZCZENIE o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.19.2021.MP
  Wyświetleń: 368
 1253. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.04.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2021.MP
  Wyświetleń: 367
 1254. Ogłoszenie z dnia 23 lutego 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skarbiszów, oznaczonej nr działki 220 z k.m. 3 o powierzchni 1,91 ha (spr.nr.MG.6840.9.2020)
  Wyświetleń: 367
 1255. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 367
 1256. OBWIESZCZENIE o postanowieniu oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2021.MP
  Wyświetleń: 365
 1257. Zarządzenie Nr OR.0050.211.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 363
 1258. PETYCJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ
  Wyświetleń: 360
 1259. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2021.MP
  Wyświetleń: 357
 1260. Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.3.1.2020 z dnia 29.01.2021r
  Wyświetleń: 353
 1261. Projekty uchwał na sesję nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021r.
  Wyświetleń: 353
 1262. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 2 lutego 2021 r. o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2020.MP
  Wyświetleń: 352
 1263. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 08.02.2021 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 350
 1264. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 kwietnia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2021.MP
  Wyświetleń: 348
 1265. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 347
 1266. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 08.02.2021 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 342
 1267. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.04.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2021.MP
  Wyświetleń: 342
 1268. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2020.MP
  Wyświetleń: 341
 1269. Zawiadomienie Prezydenta Miasto Opola o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Nr OŚR,6220.8.2020.BS z dnia 02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 339
 1270. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Lipowa 1” (...)
  Wyświetleń: 339
 1271. Podjęcie zawieszonego postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej GK.6220.7.1.2020
  Wyświetleń: 336
 1272. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.05.2021 r. o wszczęciu postępowania i postanowieniu o zawieszeniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2021 .MP
  Wyświetleń: 326
 1273. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji Nr OŚR.6220.8.2020.BS z dnia 2 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 325
 1274. GK.6220.12.1.2020 Wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 324
 1275. Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Dyrektora GDDKiA
  Wyświetleń: 323
 1276. Postanowienie nr GK.6220.6.1.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 323
 1277. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 kwietnia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.8.2021
  Wyświetleń: 318
 1278. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.06.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2021.MP
  Wyświetleń: 317
 1279. Rozbudowa fermy drobiu na działce ewidencyjnej 180/16, obręb Prądy, gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 317
 1280. Obwieszczenie GK.6220.01.2021 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 314
 1281. Zarządzenie Nr OR.0050.43.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 314
 1282. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 313
 1283. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2021r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2020r.
  Wyświetleń: 313
 1284. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2021.MP
  Wyświetleń: 313
 1285. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 313
 1286. GK.6220.4.3.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym- Osiedle w Mechnicach
  Wyświetleń: 311
 1287. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 310
 1288. Plan polowań zbiorowych Knieja Opole na sezon 2020/2021
  Wyświetleń: 306
 1289. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Narok)
  Wyświetleń: 306
 1290. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2020
  Wyświetleń: 305
 1291. Decyzja GK.6220.10.1.2020 - Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 303
 1292. Obwieszczenie GK.6220.01.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 301
 1293. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2019
  Wyświetleń: 300
 1294. Budowa 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną oraz dróg wewnętrznych dojazdowych na części działek nr 182/13, 184/89, 185/102, 307/33 i 308/33, obręb Mechnice, gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 299
 1295. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 298
 1296. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7222.29.2020.JG w sprawie wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7222.46.2017.JSz
  Wyświetleń: 298
 1297. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.04.2021 r. o postanowieniach i decyzji oraz wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2021.MP
  Wyświetleń: 294
 1298. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 293
 1299. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12.07.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2021.MP
  Wyświetleń: 293
 1300. Wydano decyzję GK.6220.3.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 291
 1301. GK.6220.11.1.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 290
 1302. GK.6220.13.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 289
 1303. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.7.1.2020 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 288
 1304. Obligacje 2021
  Wyświetleń: 287
 1305. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.06.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.19.2021.MP
  Wyświetleń: 286
 1306. Program na 2021 rok
  Wyświetleń: 286
 1307. Zarządzenie Nr 113/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 14 października 2020r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie m.in. powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 286
 1308. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2018
  Wyświetleń: 278
 1309. GK.6220.3.1.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym
  Wyświetleń: 276
 1310. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 274
 1311. Projekty uchwał na sesję nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021r.
  Wyświetleń: 273
 1312. Projekty uchwał na sesję nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021r.
  Wyświetleń: 272
 1313. Obwieszczenie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 268
 1314. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.05.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2021.MP
  Wyświetleń: 267
 1315. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 266
 1316. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie
  Wyświetleń: 264
 1317. Obwieszczenie GK.6220.12.1.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwizęcia
  Wyświetleń: 263
 1318. Obwieszczenie GK.6220.12.1.2020 w sprawie: „Dostosowanie linii napowietrznej WN-110 KV relacji Hermanowice – Groszowice i Gracze – Groszowice na potrzeby podłączenia projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 GPZ Wrzoski”
  Wyświetleń: 263
 1319. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12.07.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2021.MP
  Wyświetleń: 262
 1320. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Narok)
  Wyświetleń: 262
 1321. Obwieszczenie Gk.6220.03.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
  Wyświetleń: 261
 1322. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.3
  Wyświetleń: 260
 1323. Obwieszczenie GK.6220.03.2021 Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 255
 1324. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 252
 1325. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22.07.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2021.MP
  Wyświetleń: 252
 1326. Projekty uchwał na sesję nr XXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 249
 1327. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.06.2021 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę elektrowni fotowoltaicznej GP.6730.76.2021.MP
  Wyświetleń: 248
 1328. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Obwieszczenie DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.10 w sprawie przedsięwzięcia pn.
  Wyświetleń: 248
 1329. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 05.07.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2021.MP
  Wyświetleń: 247
 1330. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.6.1.2020 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 246
 1331. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji GK.6220.6.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 246
 1332. Zawiadomienie OŚR.6220.14.2021.MK Prezydenta Miasta Opola w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 246
 1333. Obwieszczenie GK.6220.05.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
  Wyświetleń: 240
 1334. Obwieszczenie GK.6220.04.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 239
 1335. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 238
 1336. Zawiadomienie OŚR.6220.14.2021.MK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:
  Wyświetleń: 236
 1337. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.06.2021 r. o wszczęciu postępowania i postanowieniu o zawieszeniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.21.2021.MP
  Wyświetleń: 228
 1338. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.7 w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 226
 1339. Obwieszczenie Wójta Gmina Dąbrowa w sprawie wydania decyzji GK.6220.7.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  Wyświetleń: 222
 1340. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.06.2021 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę wolno stojącej farmy fotowoltaiczne GP.6730.82.2021.MP
  Wyświetleń: 220
 1341. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 219
 1342. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.06.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.18.2021.MP
  Wyświetleń: 219
 1343. Projekty uchwał na sesję nr XXX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r.
  Wyświetleń: 219
 1344. Sprawozdania z 2020 roku
  Wyświetleń: 219
 1345. Obwieszczenie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
  Wyświetleń: 218
 1346. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.06.2021 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę wolno stojącej farmy fotowoltaicznej GP.6730.81.2021.MP
  Wyświetleń: 218
 1347. Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 216
 1348. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 213
 1349. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.06.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 212
 1350. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.09.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.42.2021.MP
  Wyświetleń: 210
 1351. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24.09.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2021.MP
  Wyświetleń: 210
 1352. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.06.2021 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę wolno stojącej farmy fotowoltaicznej GP.6730.18.2021.MP
  Wyświetleń: 209
 1353. Obwieszczenie GK.6220.04.2021 Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 207
 1354. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12.07.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2021.MP
  Wyświetleń: 207
 1355. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.06.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2021.MP
  Wyświetleń: 207
 1356. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa
  Wyświetleń: 206
 1357. Projekty uchwał na sesję nr XXXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021r.
  Wyświetleń: 204
 1358. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24.09.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.39.2021.MP
  Wyświetleń: 201
 1359. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.14.06.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 201
 1360. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 196
 1361. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.06.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2021.MP
  Wyświetleń: 196
 1362. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 191
 1363. Komunikat Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie uruchomienia syren alarmowych w dniu 01.08.2021 r.
  Wyświetleń: 190
 1364. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.06.2021 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę wolno stojącej farmy fotowoltaiczne GP.6730.19.2021.MP
  Wyświetleń: 190
 1365. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.14.06.2021 r. o wszczęciu postępowania i postanowieniu o zawieszeniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.17.2021.MP
  Wyświetleń: 184
 1366. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie decyzji o zmianie decyji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.07.2021
  Wyświetleń: 183
 1367. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ RADĘ GMINY W 2020 r.
  Wyświetleń: 182
 1368. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16.09.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.41.2021.MP
  Wyświetleń: 181
 1369. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 02.08.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2021.MP
  Wyświetleń: 180
 1370. Zawiadomienie DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.16 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia pn.
  Wyświetleń: 180
 1371. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 180
 1372. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 08.10.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.42.2021.MP
  Wyświetleń: 178
 1373. Zawiadomienie znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.22 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 174
 1374. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28.10.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.46.2021.MP
  Wyświetleń: 173
 1375. Postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.02.2021 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 173
 1376. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 02.08.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2021.MP
  Wyświetleń: 167
 1377. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 167
 1378. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 02.08.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.34.2021.MP
  Wyświetleń: 166
 1379. Zarządzenie Nr OR.0050.144.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 września 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku
  Wyświetleń: 164
 1380. Zawiadomienie w formie obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 164
 1381. Transport Zbiorowy
  Wyświetleń: 161
 1382. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY W 2020 r.
  Wyświetleń: 161
 1383. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12.07.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2021.MP
  Wyświetleń: 160
 1384. AAfsdgsfdv
  Wyświetleń: 157
 1385. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16.09.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.40.2021.MP
  Wyświetleń: 157
 1386. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.09.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.39.2021.MP
  Wyświetleń: 154
 1387. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 02.08.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2021.MP
  Wyświetleń: 151
 1388. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 02.08.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2021.MP
  Wyświetleń: 150
 1389. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2021
  Wyświetleń: 150
 1390. Zawiadomienie DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.19 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.06.2021 r.
  Wyświetleń: 149
 1391. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15.09.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.38.2021.MP
  Wyświetleń: 146
 1392. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 30.07.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2021.MP
  Wyświetleń: 146
 1393. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 02.08.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.30.2021.MP
  Wyświetleń: 144
 1394. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.07.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2021.MP
  Wyświetleń: 144
 1395. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 06.09.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.34.2021.MP
  Wyświetleń: 136
 1396. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 06.09.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2021.MP
  Wyświetleń: 136
 1397. Rysunek_ Planu
  Wyświetleń: 134
 1398. Zarządzenie Nr OR.0050.145.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 września 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonej w obrębie Skarbiszów, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 220 z arkusza mapy 3
  Wyświetleń: 128
 1399. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 30.07.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2021.MP
  Wyświetleń: 122
 1400. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 06.08.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2021.MP
  Wyświetleń: 120
 1401. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 30.08.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2021.MP
  Wyświetleń: 120
 1402. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 31.08.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2021.MP
  Wyświetleń: 120
 1403. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28.10.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.45.2021.MP
  Wyświetleń: 119
 1404. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 31.08.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2021.MP
  Wyświetleń: 116
 1405. Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wszczęcia postepowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 115
 1406. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21.10.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.41.2021.MP
  Wyświetleń: 114
 1407. Projekty uchwał na sesję nr XXXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2021r
  Wyświetleń: 114
 1408. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15.10.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.40.2021.MP
  Wyświetleń: 113
 1409. Projekty uchwał na sesję nr XXXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021r
  Wyświetleń: 112
 1410. Zawiadomienie DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.16 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia pn.
  Wyświetleń: 112
 1411. Zawiadomienie w formie obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa osiedla 47 domów mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 449/70, obręb Chróścina, gmina Dąbrowa”.
  Wyświetleń: 111
 1412. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 06.08.2021 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 109
 1413. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. moduły fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej o mocy do 1 MW, kontenerowa stacja transformatorowa, doziemna instalacja elektryczna nN, urządzenia instalacyjne i sterujące”
  Wyświetleń: 109
 1414. Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania GK.6220.13.1.2020 "Dąbrowa Solar Park Zachód"
  Wyświetleń: 107
 1415. Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania GK.6220.05.2021 "Sokolniki Solar Park"
  Wyświetleń: 104
 1416. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Narok”
  Wyświetleń: 104
 1417. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 06.08.2021 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 102
 1418. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27.10.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.47.2021.MP
  Wyświetleń: 102
 1419. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 31.08.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2021.MP
  Wyświetleń: 100
 1420. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27.10.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.44.2021.MP
  Wyświetleń: 99
 1421. Obwieszczenie w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na gruntach wsi Prądy.
  Wyświetleń: 95
 1422. na rok 2022
  Wyświetleń: 87
 1423. Zawiadomienie w sprawie postępowania [GK.6220.11.2021] o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla 47 domów mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 449/70, obręb Chróścina, gmina Dąbrowa”
  Wyświetleń: 86
 1424. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 79
 1425. Projekty uchwał na sesję nr XXXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021r
  Wyświetleń: 78
 1426. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr. DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.KM.aka.25 z dnia 16 września 2021r.
  Wyświetleń: 78
 1427. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18.11.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.38.2021.MP
  Wyświetleń: 74
 1428. Sprzedaż okien z demontażu - ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku będącego na stanie Urzędu Gminy Dąbrowa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 69
 1429. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 31.08.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.30.2021.MP
  Wyświetleń: 67
 1430. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11.10.2021 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę wolno stojącej farmy fotowoltaicznej GP.6730.112.2021.MP
  Wyświetleń: 66
 1431. Zarządzenie Nr OR.0050.166.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres jednego roku i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego
  Wyświetleń: 66
 1432. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27.10.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.43.2021.MP
  Wyświetleń: 65
 1433. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 września 2021r. Nr KUZ.052.374.2018.LC
  Wyświetleń: 63
 1434. Zarządzenie Nr OR.0050.181.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 października 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku
  Wyświetleń: 60
 1435. Obwieszczenie GL.ZUZ.3.4210.89.2021.BS
  Wyświetleń: 59
 1436. Zarządzenie Nr OR.0050.167.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres jednego roku i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego
  Wyświetleń: 55
 1437. Terminy planowanych polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego Nr 1 "Hubertus" Opole
  Wyświetleń: 54
 1438. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11.10.2021 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę wolno stojącej farmy fotowoltaicznej GP.6730.111.2021.MP
  Wyświetleń: 52
 1439. Zarządzenie Nr OR.0050.165.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 171/1 położonej w obrębie Dąbrowa na okres do jednego roku i ustaleniu stawki czynszu dzierżawnego
  Wyświetleń: 51
 1440. Terminy planowanych polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego Nr 1 "Jeleń" w Niemodlinie
  Wyświetleń: 48
 1441. Zawiadomienie OŚR.6220.14.2021.MK wszczęcie postępowania po przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko ws. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa rzeki Ryjec"
  Wyświetleń: 47
 1442. Terminy planowanych polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego Nr 4 "Knieja" Opole
  Wyświetleń: 46
 1443. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o zebranym materiale dowodowym w sprawie [GK.6220.10.2021] wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Narok”, które zrealizowane ma być na działkach ewidencyjnych nr 288/4 oraz 276/34, obręb Narok
  Wyświetleń: 46
 1444. Zawiadomienie GK.6220.13.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną”
  Wyświetleń: 44
 1445. Zarządzenie Nr OR.0050.191.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przekazania w użyczenie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie części nieruchomości położonej w Chróścinie, obejmującej część działki nr 343/8 wraz z pomieszczeniami budynku dworskiego, na okres jednego miesiąca
  Wyświetleń: 42
 1446. Zawiadomienie w formie obwieszczenia [GK.6220.11.2021] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa osiedla 47 domów mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 449/70, obręb Chróścina, gmina Dąbrowa”
  Wyświetleń: 42
 1447. Zawiadomienie w formie obwieszczenia w sprawie wydania decyzji (GK.6220.07.2021) zmieniającej decyzję (GK.6220.5.1.2020) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (w siedmiu etapach, każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 348, 351, 352, 353/3 oraz 444, obręb Niewodniki
  Wyświetleń: 42
 1448. Obwieszczenie GL.ZUZ.3.4210.89.2021.BS
  Wyświetleń: 41
 1449. Obwieszczenie [GK.6220.13.2021] o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną”, które to Przedsięwzięcie przewiduje się do realizacji na działkach ewidencyjnych 200, 201, 202, 203, obręb Chróścina.
  Wyświetleń: 38
 1450. Projekty uchwał na sesję nr XXXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021r
  Wyświetleń: 38
 1451. Postanowienie GK.6220.12.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. moduły fotowoltaiczne na kostrukcji wsporczej o mocy do 1 MW, kontenerowa stacja transformatorowa, doziemna instalacja elektryczna nN, urządzenia instralacyjne i sterujace" do czasu złożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
  Wyświetleń: 37
 1452. Terminy planowanych polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego Nr 1 "Hubertus Opole"
  Wyświetleń: 33
 1453. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 30.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.49.2021.MP
  Wyświetleń: 32
 1454. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.12.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.47.2021.MP
  Wyświetleń: 31
 1455. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 30.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.50.2021.MP
  Wyświetleń: 31
 1456. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.12.2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.46.2021.MP
  Wyświetleń: 29
 1457. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 30.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.48.2021.MP
  Wyświetleń: 27
 1458. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.12.2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.45.2021.MP
  Wyświetleń: 26
 1459. Ogłoszenie z dnia 22 listopada 2021r. o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa, oznaczonej nr działki 152/25 z k.m. 2 o powierzchni 0,1224 ha. sklasyfikowanej jako grunty orne (RIVb).(spr. nr.MG.6840.4.5.6.2021)
  Wyświetleń: 26
 1460. Zarządzenie Nr OR.0050.189.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w Chróścinie, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie, obejmującej część działki nr 343/8 wraz z pomieszczeniami budynku dworskiego posadowionego na w/w działce, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 26
 1461. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu znak GL.ZUZ.3.4210.89.2021.BS o wydaniu decyzji w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody w Dąbrowie.
  Wyświetleń: 25
 1462. Terminy planowanych polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 Koła Łowieckiego Nr 5 "Odra"
  Wyświetleń: 25
 1463. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.10.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Narok”, którą przewiduje się do zrealizowania na działkach ewidencyjnych 288/4, 276/34, obręb Narok, gm. Dąbrowa.
  Wyświetleń: 24
 1464. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu znak GL.ZUZ.3.4210.89.2021.BS o wszczęciu postępowania w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, dla potrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody w Dąbrowie.
  Wyświetleń: 22
 1465. Przetargi - Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 22
 1466. Postanowienie GK.6220.12.2021 Wójta Gminy Dąbrowa o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. moduły fotowoltaiczne na kostrukcji wsporczej o mocy do 1 MW, kontenerowa stacja transformatorowa, doziemna instalacja elektryczna nN, urządzenia instralacyjne i sterujace" do czasu złożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
  Wyświetleń: 18
 1467. Konkursy na rok 2022
  Wyświetleń: 16
 1468. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.12.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.43.2021.MP
  Wyświetleń: 15
 1469. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 01.12.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.44.2021.MP
  Wyświetleń: 14
 1470. Zawiadomienie [GK.6220.13.2021] w formie obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną”, które przewiduje się do realizacji na działkach ewidencyjnych 200, 201, 202, 203, obręb Chróścina.
  Wyświetleń: 5
Wersja XML