Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
75554685027238000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544375790659156626607576576281835526970366709606306455666123
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
517004719859571701226117446285531314922149805469524521555894
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
379543524537511398144304235157393754070739711425124026649183
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
344512932622666389373281529159338823119129290340882948532608
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00043854186035751913534144542804932551
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 291285
 2. Sprzedaż i dzierżawa mienia
  Wyświetleń: 57365
 3. Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 46998
 4. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 30146
 5. Uchwały 2016-2018
  Wyświetleń: 25676
 6. Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 23176
 7. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 22970
 8. Postępowania w 2018 roku
  Wyświetleń: 21219
 9. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 19187
 10. 2016 Projekty uchwał
  Wyświetleń: 18962
 11. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 18772
 12. Postępowania pow. 30 tys euro
  Wyświetleń: 18130
 13. MPZP
  Wyświetleń: 16806
 14. Postępowania w 2019 roku
  Wyświetleń: 15505
 15. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 14980
 16. Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 14170
 17. Nabory do jednostek
  Wyświetleń: 13819
 18. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 13647
 19. Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 12525
 20. Postępowania w 2020 roku
  Wyświetleń: 11484
 21. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 11156
 22. Postępowania w 2017 roku
  Wyświetleń: 10963
 23. Postępowania w 2019 roku
  Wyświetleń: 10705
 24. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9389
 25. Postępowania w 2020 roku
  Wyświetleń: 8388
 26. Stanowiska - załatwiane sprawy w Urzędzie
  Wyświetleń: 8326
 27. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 8200
 28. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 8060
 29. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7897
 30. 2019
  Wyświetleń: 7526
 31. Ogłoszenia 2020
  Wyświetleń: 7338
 32. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 7312
 33. Studium
  Wyświetleń: 6981
 34. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
  Wyświetleń: 6897
 35. Program współpracy
  Wyświetleń: 6776
 36. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6538
 37. Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 6416
 38. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6378
 39. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6376
 40. Regulamin pracy UG
  Wyświetleń: 6271
 41. 2018
  Wyświetleń: 6246
 42. Nabory UG 2016
  Wyświetleń: 6136
 43. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 6096
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6091
 45. Budżet 2017
  Wyświetleń: 6089
 46. Sesja XXXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 6081
 47. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6079
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5916
 49. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 5850
 50. Sesja XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 5735
 51. Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 5710
 52. Statut
  Wyświetleń: 5648
 53. Lobbing w stanowieniu prawa
  Wyświetleń: 5640
 54. Wójt
  Wyświetleń: 5621
 55. Zasady naboru do UG
  Wyświetleń: 5607
 56. Rada Gminy
  Wyświetleń: 5575
 57. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 5572
 58. Projekty uchwał na sesję Nr XXXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 5391
 59. Interpelacje radnych
  Wyświetleń: 5339
 60. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 5300
 61. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5289
 62. Budżet 2016
  Wyświetleń: 5179
 63. Sesja XXXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 roku
  Wyświetleń: 5077
 64. Konkursy ofert Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 5072
 65. Program na rok 2017
  Wyświetleń: 5034
 66. Oświadczenia składane w 2017 roku
  Wyświetleń: 5014
 67. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4983
 68. 2017
  Wyświetleń: 4865
 69. Rejestr zbiorów danych
  Wyświetleń: 4768
 70. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 marca 2018.
  Wyświetleń: 4737
 71. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 4723
 72. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 4721
 73. Regulamin do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 4704
 74. Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 4665
 75. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 4644
 76. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.24)
  Wyświetleń: 4517
 77. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4473
 78. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 4457
 79. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 4435
 80. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 4413
 81. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4411
 82. Statut Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4368
 83. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2017
  Wyświetleń: 4356
 84. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 4288
 85. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4283
 86. Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 4236
 87. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4205
 88. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 4147
 89. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 14 września 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.EP
  Wyświetleń: 4146
 90. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.11 z 20.06.2017r.
  Wyświetleń: 4128
 91. na rok 2017
  Wyświetleń: 4120
 92. Uchwały 2018-2023
  Wyświetleń: 4080
 93. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 6 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.EP
  Wyświetleń: 4040
 94. Sesja XLII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 4040
 95. Program na rok 2018
  Wyświetleń: 4025
 96. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 4017
 97. Sesja XXXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 roku
  Wyświetleń: 3988
 98. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 3971
 99. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 3961
 100. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 3958
 101. Projekty uchwał na sesję Nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 3951
 102. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.40.2016.MP
  Wyświetleń: 3933
 103. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 3925
 104. Uchwała Nr VI/57/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3882
 105. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3866
 106. Transmisja obrad Rady Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3866
 107. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 3820
 108. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2018 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.7.2017)
  Wyświetleń: 3798
 109. Obwieszczenie Wójta Gminy 21 grudnia 2017 r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 3787
 110. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2018
  Wyświetleń: 3786
 111. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 3755
 112. Sesja XXXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 3741
 113. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 19 października 2017 roku
  Wyświetleń: 3715
 114. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3709
 115. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3705
 116. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 3668
 117. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 października 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 3649
 118. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017 z 12.05.2017r.
  Wyświetleń: 3636
 119. Sesja XXXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 3632
 120. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3611
 121. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 1
  Wyświetleń: 3593
 122. Sesja XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3537
 123. Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 3534
 124. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 3476
 125. Sesja XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 3439
 126. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 3409
 127. Obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji - Przebudowa Polde-ru Żelazna - nr IN.V.7840.6.2.2016.AM
  Wyświetleń: 3406
 128. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 3387
 129. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.MP
  Wyświetleń: 3370
 130. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 3355
 131. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2015
  Wyświetleń: 3326
 132. Projekty uchwał na sesję Nr XXXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 7 września 2017r.
  Wyświetleń: 3285
 133. Ekofizjografia
  Wyświetleń: 3277
 134. Sesja XL Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3275
 135. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 6
  Wyświetleń: 3266
 136. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 3265
 137. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 3235
 138. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 3234
 139. Projekty uchwał na sesję Nr XXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 marca 2017r.
  Wyświetleń: 3217
 140. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.2 z 31.03.2017r
  Wyświetleń: 3212
 141. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej
  Wyświetleń: 3207
 142. Projekty uchwał na sesję Nr XXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 12 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 3189
 143. Oświadczenia składane w 2016 roku
  Wyświetleń: 3149
 144. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 3127
 145. Konkursy na rok 2018
  Wyświetleń: 3097
 146. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4207.13.2017.AW.16 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 3081
 147. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 3069
 148. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 3057
 149. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 3048
 150. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2016r. do sprawy GP.6733.11.2016.AO
  Wyświetleń: 3021
 151. Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3011
 152. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2991
 153. Wychowawca podwórkowy (1/2 etatu) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2985
 154. Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 2950
 155. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 2
  Wyświetleń: 2899
 156. Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2878
 157. Projekty uchwał na sesję Nr XXXV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2838
 158. Konkursy na rok 2019
  Wyświetleń: 2836
 159. UCHWAŁY 2019
  Wyświetleń: 2808
 160. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 2807
 161. Sesja XXXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 roku
  Wyświetleń: 2805
 162. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.28.2016.MP
  Wyświetleń: 2793
 163. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 2784
 164. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 2777
 165. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 2774
 166. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 2760
 167. Projekty 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2746
 168. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 4
  Wyświetleń: 2721
 169. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 3
  Wyświetleń: 2717
 170. Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2702
 171. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 2695
 172. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 2675
 173. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 kwietnia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 2674
 174. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 5
  Wyświetleń: 2653
 175. Sesja XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 roku
  Wyświetleń: 2648
 176. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2647
 177. Konkursy na rok 2017
  Wyświetleń: 2631
 178. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 11
  Wyświetleń: 2618
 179. Nabór na wolne stanowisko pracy o nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2612
 180. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lutego 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019
  Wyświetleń: 2598
 181. Sesja XLI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 2595
 182. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2018r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 2591
 183. Projekty uchwał na sesję Nr XXI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2567
 184. Sesja XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2567
 185. Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2565
 186. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2563
 187. Obwieszczenie (3) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 2552
 188. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 2547
 189. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2540
 190. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2535
 191. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 2529
 192. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 2505
 193. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2017 (sprawa nr OR.271.4.2016)
  Wyświetleń: 2505
 194. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 2501
 195. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 18 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2488
 196. Sesja XXXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2481
 197. Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2480
 198. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a
  Wyświetleń: 2459
 199. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2457
 200. Protokół Nr XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2435
 201. Ogłoszenie o konkursach: „Aktywna wieś” oraz „Moja zagroda” 2017
  Wyświetleń: 2434
 202. Specjalista ds. księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2424
 203. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 2406
 204. Oświadczenia składane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2380
 205. Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2376
 206. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 2364
 207. Specjalista ds. księgowości i płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2363
 208. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.51.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2359
 209. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2018 (sprawa nr OR.271.6.2017)
  Wyświetleń: 2351
 210. Referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2342
 211. Obwieszczenie Wójta Gminy 9 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 2337
 212. Sesja XXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 roku
  Wyświetleń: 2335
 213. Projekty uchwał na sesję Nr XX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 18 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2334
 214. 2020
  Wyświetleń: 2327
 215. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 12
  Wyświetleń: 2320
 216. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 2310
 217. Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 2288
 218. Zarządzenie NR SEK.0050.83.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2288
 219. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa, w okresie: 2017-2019 (sprawa nr OR.271.2.2016)
  Wyświetleń: 2284
 220. Zawiadomienie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7840.1.117.2016.MBA z 16 grudnia 2016r. dot. Budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2277
 221. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 2265
 222. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.17.2017.MP
  Wyświetleń: 2256
 223. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 2253
 224. Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r.
  Wyświetleń: 2253
 225. Konsultacje projektów uchwał
  Wyświetleń: 2241
 226. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 2240
 227. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP
  Wyświetleń: 2227
 228. Projekty 2019
  Wyświetleń: 2226
 229. Budowa drogi gminnej ul. Lipowej w Mechnicach wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 435 na drogę gminną oraz przebudowa ul. Kościuszki w Dąbrowie (sprawa nr OR.271.1.2017)
  Wyświetleń: 2219
 230. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2210
 231. Sesja XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2208
 232. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej - PONOWNY KONKURS
  Wyświetleń: 2206
 233. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 2202
 234. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.I.6620.38.2015.AN.17)
  Wyświetleń: 2198
 235. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 2195
 236. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 2192
 237. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
  Wyświetleń: 2187
 238. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.7.2018.MP
  Wyświetleń: 2179
 239. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2169
 240. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 13
  Wyświetleń: 2167
 241. Zarządzenie NR SEK.0050.91.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2159
 242. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2152
 243. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2148
 244. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 2144
 245. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2017 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.3.2016)
  Wyświetleń: 2140
 246. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 2136
 247. Budowa linii kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego – Siedliska (osiedle)
  Wyświetleń: 2113
 248. Obwieszczenie Wójta Gminy 4 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 2108
 249. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 2096
 250. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 2087
 251. Protokół XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 2082
 252. Projekty uchwał na sesję Nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2077
 253. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 2071
 254. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa (Sprawa nr OR.271.10.2019)
  Wyświetleń: 2068
 255. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków i opłat lokalnych II
  Wyświetleń: 2066
 256. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
  Wyświetleń: 2064
 257. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2063
 258. Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 2057
 259. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2057
 260. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 7
  Wyświetleń: 2056
 261. Sesja XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 roku
  Wyświetleń: 2052
 262. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno – użytkowym znajdujący się w miejscowości Mechnice przy ulicy Niemodlińskiej 61
  Wyświetleń: 2050
 263. Projekty uchwał na sesję Nr XXIX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 2047
 264. Projekty uchwał na sesję Nr XXX Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2044
 265. Zarządzenie Nr SEK.0050.85.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 2041
 266. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2039
 267. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 września 2016r. o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku (sprawa nr MG.6840.1.6.2016)
  Wyświetleń: 2034
 268. Raport o stanie gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 2027
 269. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 2013
 270. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.16.2016.WJ
  Wyświetleń: 2007
 271. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (pismo nr MG.6840.1.5.2016)
  Wyświetleń: 2007
 272. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 2004
 273. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.MP
  Wyświetleń: 1997
 274. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 września 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 1997
 275. Obwieszczenie (8) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1996
 276. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Żłobka w Żelaznej - PONOWNY KONKURS (3)
  Wyświetleń: 1995
 277. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.3.2017)
  Wyświetleń: 1994
 278. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy nazwie Sekretarz Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1988
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 1986
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 1984
 281. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 - POWTÓRZENIE (sprawa nr OR.271.24.2018)
  Wyświetleń: 1981
 282. Projekty uchwał na sesję Nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 29 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 1980
 283. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE II (Nr sprawy OR.271.20.2018)
  Wyświetleń: 1979
 284. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 1969
 285. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1968
 286. Zarządzenie NR SEK.0050.79.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2016
  Wyświetleń: 1967
 287. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" - POWTÓRZENIE II
  Wyświetleń: 1962
 288. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1961
 289. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 7 września 2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 1958
 290. Sesja XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 roku
  Wyświetleń: 1950
 291. Przetargi OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 1948
 292. Remont ulicy Korczaka w Dąbrowie (Nr sprawy OR.271.4.2018)
  Wyświetleń: 1946
 293. Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1943
 294. Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 1941
 295. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 1939
 296. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1936
 297. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 1934
 298. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.3.2018)
  Wyświetleń: 1929
 299. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 10
  Wyświetleń: 1924
 300. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.39.2016
  Wyświetleń: 1922
 301. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1915
 302. Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1900
 303. Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1899
 304. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 9
  Wyświetleń: 1896
 305. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 1890
 306. Remont ulicy Leśnej w miejscowości Lipowa (Sprawa nr OR.271.7.2019)
  Wyświetleń: 1886
 307. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 grudnia 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 1885
 308. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji
  Wyświetleń: 1881
 309. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 1880
 310. Obligacje 2019-2021 – konkurs
  Wyświetleń: 1878
 311. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 maja 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 1878
 312. Sesja XXX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1874
 313. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie działek nr 383, 209/3, 330 w miejscowości Karczów (sprawa nr OR.271.2.2017)
  Wyświetleń: 1871
 314. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mechnice (ul. Torowa) (Nr sprawy OR.271.6.2018)
  Wyświetleń: 1869
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1869
 316. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.5.2017)
  Wyświetleń: 1869
 317. na rok 2018
  Wyświetleń: 1868
 318. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej" (sprawa nr OR.271.8.2017) - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 1862
 319. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.17 z 02.08.2017r.
  Wyświetleń: 1862
 320. Projekty uchwał na sesję Nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 24 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1857
 321. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 1851
 322. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1840
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1839
 324. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1838
 325. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Inwestycji i rozwoju gminy
  Wyświetleń: 1837
 326. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 1837
 327. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1836
 328. Remont ulicy 1-go Maja w Chróścinie i ulicy Leśnej w Żelaznej (Nr sprawy OR.271.5.2018)
  Wyświetleń: 1836
 329. Projekty uchwał na sesję Nr XXII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1834
 330. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.39.2016.MP
  Wyświetleń: 1833
 331. Główny księgowy w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1831
 332. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 października 2017r. w sprawie GP.6733.20.2017.MP
  Wyświetleń: 1830
 333. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1827
 334. Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa - ponowienie naboru
  Wyświetleń: 1824
 335. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 kwietnia 2017r. w sprawie GP.6733.9.2017.MP
  Wyświetleń: 1815
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. dot. sprawy nr GP. 6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 1811
 337. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 13 stycznia 2017r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2017)
  Wyświetleń: 1807
 338. Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 1807
 339. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1807
 340. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 08.09.2016r. do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 1806
 341. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Pozycja nr 8
  Wyświetleń: 1805
 342. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 24 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 1805
 343. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1798
 344. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 9 grudnia 2016r. o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.7.2016)
  Wyświetleń: 1795
 345. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 1791
 346. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1790
 347. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 7 września 2016r. w sprawie nr DSR-II-1.7322.62.2016
  Wyświetleń: 1788
 348. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 1778
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lica 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1777
 350. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2017
  Wyświetleń: 1776
 351. Sesja XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1776
 352. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwolenia na realizację inwestycji - Przebudowa Polderu Żelazna - nr IN.V.7840.6.1.2016.AM
  Wyświetleń: 1771
 353. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Prądach ul. Niemodlińska i w Niewodnikach ul. Wiosenna
  Wyświetleń: 1771
 354. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.38.2016
  Wyświetleń: 1764
 355. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 października 2018r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 1762
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1755
 357. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.6.2016
  Wyświetleń: 1752
 358. Sesja XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1748
 359. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1746
 360. Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1737
 361. Wykaz nr 2 dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.145.2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1732
 362. Projekty uchwał na sesję Nr XLIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1731
 363. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 października 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1727
 364. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2016r o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 1725
 365. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie nr DOŚ-III.7322.76.2016.AK z listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1713
 366. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 1712
 367. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 1707
 368. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 26/16 do sprawy GP.6733.23.2016.WJ
  Wyświetleń: 1704
 369. Obwieszczenia Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7322.76.2016.AK z 10 października 2016r.
  Wyświetleń: 1703
 370. Projekty uchwał na sesję Nr XLI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1701
 371. Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1698
 372. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 października 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1693
 373. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 sierpnia 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1691
 374. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 13 września 2017 roku
  Wyświetleń: 1689
 375. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1689
 376. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 1689
 377. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2017r.
  Wyświetleń: 1689
 378. Nabór na wolne stanowisko pracy ds.pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1687
 379. Oświadczenia składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 1687
 380. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 1685
 381. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 lipca 2016 r. dot. sprawy nr GP.6733.25.2016.WJ
  Wyświetleń: 1684
 382. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 1683
 383. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1683
 384. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa – 2017
  Wyświetleń: 1679
 385. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.1.2017 z 19.04.2017r.
  Wyświetleń: 1677
 386. Obwieszczenia Wójta Gminy z 29 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 1670
 387. Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1670
 388. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (sprawa Nr OR.271.2.2019)
  Wyświetleń: 1668
 389. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1666
 390. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 1664
 391. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1663
 392. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1662
 393. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1658
 394. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6 czerwca 2016 r. dot. sprawy GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 1658
 395. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie DOŚ-III.7322.51.2016.AK z września 2016 roku
  Wyświetleń: 1656
 396. UCHWAŁY 2020
  Wyświetleń: 1656
 397. UCHWAŁY 2018
  Wyświetleń: 1651
 398. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I piętra) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkole" (Nr sprawy IR.271.03.2020)
  Wyświetleń: 1649
 399. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1649
 400. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 06.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.5.2016
  Wyświetleń: 1649
 401. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie Nr GKMOS.6220.3.2015
  Wyświetleń: 1647
 402. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 2 września 2016r. dot. budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 1645
 403. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1643
 404. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 marca 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1641
 405. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 1636
 406. Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1636
 407. Budowa drogi wewnętrznej – Al. Róż w Mechnicach (Nr sprawy OR.271.2.2018)
  Wyświetleń: 1623
 408. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1620
 409. Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Dąbrowa - kolejny nabór
  Wyświetleń: 1618
 410. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1618
 411. Protokół Nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r
  Wyświetleń: 1618
 412. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania dot. sprawy GP.6733.30.2016.WJ.
  Wyświetleń: 1617
 413. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2016r. w sprawie GP.6733.32.2016.WJ
  Wyświetleń: 1617
 414. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok w m. Dąbrowa pomiędzy ul. Lipową, a skrzyżowaniem w Sokolnikach nr ewidencyjny gruntu 497 k.m. 2 i 3
  Wyświetleń: 1617
 415. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.35.2016.AO
  Wyświetleń: 1616
 416. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1615
 417. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 lipca 2017r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.2.2017)
  Wyświetleń: 1615
 418. Przebudowa części drogi gminnej nr 109214 O na działce nr 232/1 m. 1 – ul. Brzozowa w Naroku (sprawa nr B.7011.93.5.2016)
  Wyświetleń: 1611
 419. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dot. zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 459
  Wyświetleń: 1605
 420. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 1600
 421. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa - POWTÓRZENIE (sprawa Nr OR.271.3.2019)
  Wyświetleń: 1598
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 września 2017r. w sprawie GKMOS.6220.6.2017
  Wyświetleń: 1593
 423. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.38.2016.MP
  Wyświetleń: 1591
 424. Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach (Sprawa nr OR.271.5.2019)
  Wyświetleń: 1590
 425. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 1590
 426. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ciepielowice (Sprawa nr OR.271.9.2019)
  Wyświetleń: 1588
 427. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 września 2016r. w sprawie GP.6733.34.2016.AO
  Wyświetleń: 1583
 428. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji
  Wyświetleń: 1581
 429. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 września 2017r. w sprawie GP.6730.109.2017.MP
  Wyświetleń: 1580
 430. Oferta pracy na zastępstwo - stanowisko pracy ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1579
 431. Przebudowa ulicy Polnej w Prądach (Nr sprawy OR.271.1.2018)
  Wyświetleń: 1579
 432. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 27 września 2016r. do sprawy WB.6740.1.859.2016.JS
  Wyświetleń: 1574
 433. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 21 lutego 2017r. w sprawie GKMOS.6220.1.2017
  Wyświetleń: 1571
 434. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 września 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1569
 435. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1568
 436. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.gospodarki komunalnej
  Wyświetleń: 1568
 437. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1563
 438. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2016r. w sprawie GP.6733.33.2016.WJ
  Wyświetleń: 1563
 439. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r.o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1563
 440. Sesja XXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1561
 441. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy IN.V.7820.1.15.2016.EA)
  Wyświetleń: 1560
 442. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1560
 443. Sesja XLIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1558
 444. Wykaz dot. przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarzą-dzenia Nr SEK.0050.105.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1558
 445. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.19.2016.WJ
  Wyświetleń: 1557
 446. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 lipca 2016r. o wydaniu decyzji Nr 27/16 do sprawy GP.6733.24.2016.WJ
  Wyświetleń: 1555
 447. Sesja XXXIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1554
 448. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.31.2016.WJ
  Wyświetleń: 1551
 449. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1547
 450. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 10 października 2016r. do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 1538
 451. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ
  Wyświetleń: 1530
 452. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 07 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1530
 453. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1521
 454. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 października 2016r. w sprawie GP.6733.37.2016.AO
  Wyświetleń: 1520
 455. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1519
 456. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.108.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1518
 457. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1516
 458. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2016 r.dot. inwestycji pn.:,, Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi’’
  Wyświetleń: 1512
 459. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.22.2017.MP
  Wyświetleń: 1507
 460. Konkurs na dyrektora szkoły w Chróścinie
  Wyświetleń: 1504
 461. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.26.2016.WJ
  Wyświetleń: 1502
 462. Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1499
 463. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1496
 464. na rok 2019
  Wyświetleń: 1496
 465. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r. o wydaniu decyzji Nr 89/16 z dnia 20. 06. 2016 r. do sprawy GP.6730.38.2016.WJ
  Wyświetleń: 1496
 466. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z 07.07.2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy nr GKMOS. 6220.7.2016
  Wyświetleń: 1495
 467. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1485
 468. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa  dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 1484
 469. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 stycznia 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 1479
 470. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1478
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.17.2016.WJ
  Wyświetleń: 1478
 472. Protokół Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1478
 473. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1477
 474. Dostarczenie i montaż drzwi w pawilonie sportowym w miejscowości Mechnice przy ulicy Strażackiej
  Wyświetleń: 1475
 475. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1471
 476. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.21.2018)
  Wyświetleń: 1471
 477. Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1470
 478. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚoaII.4203.4.2015.Ek.15 z 03.08.2017r.
  Wyświetleń: 1468
 479. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 1466
 480. Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1464
 481. Projekt studium Ciepielowic
  Wyświetleń: 1461
 482. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 1460
 483. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z 5 października 2016r. w sprawie nr DOŚ-III.7322.49.2016.AK
  Wyświetleń: 1454
 484. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.19.2018)
  Wyświetleń: 1454
 485. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1453
 486. Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Niewodniki (Sprawa nr OR.271.6.2019)
  Wyświetleń: 1452
 487. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 5 kwietnia 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ
  Wyświetleń: 1448
 488. Projekty uchwał na sesję Nr XXXIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 30 października 2017
  Wyświetleń: 1445
 489. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/2584/2016/oś z 21.06.2017r.
  Wyświetleń: 1442
 490. Sesja XLIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1441
 491. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1440
 492. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z 18 sierpnia 2016r. o zakończeniu postępowania do sprawy OŚ.6341.109.1.2015.ZW
  Wyświetleń: 1438
 493. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1435
 494. Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1433
 495. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 grudnia 2017 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.3.2017)
  Wyświetleń: 1431
 496. Sesja XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1429
 497. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 1428
 498. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1427
 499. Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1424
 500. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 września 2016r. w sprawie GP.6733.30.2016.WJ
  Wyświetleń: 1423
 501. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1423
 502. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1422
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2017r. w sprawie GP.6733.4.2017.MP
  Wyświetleń: 1418
 504. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4207.13.2017.AW.6 z 28.04.2017r.
  Wyświetleń: 1417
 505. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 4 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1413
 506. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Sprawa Nr OR.271.4.2019)
  Wyświetleń: 1412
 507. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II.7322.192.2016 z 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1407
 508. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.31
  Wyświetleń: 1405
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2016r. w sprawie GP.6733.36.2016.AO
  Wyświetleń: 1404
 510. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.1.2017.MP
  Wyświetleń: 1401
 511. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1400
 512. Projekty Uchwał na sesję Nr XL Rady Gminy Dąbrowa w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1400
 513. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 3 września 2018 roku o sprzedaży samochodów pożarniczych marki VOLVO oraz JELCZ - powtórzenie
  Wyświetleń: 1397
 514. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.5.2017.MP
  Wyświetleń: 1394
 515. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym - POWTÓRZENIE (Sprawa Nr OR.271.8.2019)
  Wyświetleń: 1393
 516. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 1387
 517. Obwieszczenie (5) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1386
 518. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE II (Sprawa nr OR.271.13.2019)
  Wyświetleń: 1386
 519. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.464.2017.MP z 04.08.2017r.
  Wyświetleń: 1385
 520. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1384
 521. Ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1383
 522. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1380
 523. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 1378
 524. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1378
 525. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.MP
  Wyświetleń: 1376
 526. Postępowania w 2016 roku
  Wyświetleń: 1376
 527. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 1372
 528. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1370
 529. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 1367
 530. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciepielowice - ul. Stawowa (Nr sprawy OR.271.17.2019)
  Wyświetleń: 1367
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 1363
 532. Sesja XLV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1363
 533. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”
  Wyświetleń: 1360
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 1357
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 maja 2017r. w sprawie GP.6733.3.2017.MP
  Wyświetleń: 1354
 536. Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1354
 537. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.10.2017.MP
  Wyświetleń: 1352
 538. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1351
 539. Projekty 2018
  Wyświetleń: 1349
 540. Projekty uchwał na sesję Nr XLIV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1348
 541. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds.pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1344
 542. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2017r. w sprawie GKMOS.6220.9.2016
  Wyświetleń: 1340
 543. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.54.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 09-04-2019 r.
  Wyświetleń: 1334
 544. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2016r o wydaniu decyzji Nr 84/16 z dnia 15.06.2016 r. do sprawy GP.6730.29.2016.WJ
  Wyświetleń: 1329
 545. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1328
 546. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1328
 547. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i Gminy Dąbrowa, Park w Niewodnikach dz. nr 232/1, 232/2 obręb Niewodniki - ETAP I (Sprawa nr OR.271.14.2019)
  Wyświetleń: 1328
 548. Obwieszczenia o postanowieniach dot. sprawy GP.6733.27.2016.AO - montaż zestawu złączowo-pomiarowego, budowa linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetleniowych przy ulicy i na terenie rekreacyjnym (cz. dz. nr 275 oraz dz. nr 242/2, 241/3, 241/2
  Wyświetleń: 1327
 549. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.III.6621.183.2016.PK.30
  Wyświetleń: 1325
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.15.2017.MP
  Wyświetleń: 1325
 551. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 1324
 552. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1318
 553. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
  Wyświetleń: 1312
 554. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Sprawa nr OR.271.11.2019)
  Wyświetleń: 1311
 555. Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa dz. nr 47/3
  Wyświetleń: 1309
 556. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 1309
 557. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO
  Wyświetleń: 1308
 558. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 1307
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.7.2017.MP
  Wyświetleń: 1306
 560. Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP Dąbrowa
  Wyświetleń: 1300
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 marca 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1299
 562. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1295
 563. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1294
 564. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 sierpnia 2016r. do sprawy nr DOOŚoaII.4203.4.2015.EK.11
  Wyświetleń: 1289
 565. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019 (sprawa nr OR.271.22.2018)
  Wyświetleń: 1288
 566. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" (Nr sprawy IR.271.01.2020)
  Wyświetleń: 1288
 567. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 1287
 568. Projekty uchwał na sesję Nr XLV Rady Gminy Dąbrowa w dniu 25 pażdziernika 2018r.
  Wyświetleń: 1280
 569. Obwieszczenie (4) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 1279
 570. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. Podatków, opłat lokalnych i egzekucji III
  Wyświetleń: 1279
 571. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1278
 572. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego (izby) w Dąbrowie nr MG.6840.1.2.2018 z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1275
 573. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19" (Nr sprawy IR.271.02.2020)
  Wyświetleń: 1274
 574. Projekty uchwał na sesję Nr XXXVI Rady Gminy Dąbrowa w dniu 21 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1270
 575. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1267
 576. Projekty uchwał na sesję Nr XLII Rady Gminy Dąbrowa w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1267
 577. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 8 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1264
 578. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1259
 579. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.14.2017.MP
  Wyświetleń: 1258
 580. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2019 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.23.2018)
  Wyświetleń: 1257
 581. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 maja 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1255
 582. Przebudowa ulic: Cmentarnej i Brzozowej w miejscowości Narok (Sprawa nr OR.271.12.2019)
  Wyświetleń: 1254
 583. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 lutego 2017r. w sprawie GP.6733.43.2016.MP
  Wyświetleń: 1249
 584. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1245
 585. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.12.2017.MP
  Wyświetleń: 1244
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP
  Wyświetleń: 1244
 587. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WO-OŚ.4202.1.2014.IOC.29 z 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1241
 588. Konkursy na rok 2020
  Wyświetleń: 1240
 589. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 1240
 590. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1238
 591. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu postanowienia nr DSR-II-1.7322.192.2016
  Wyświetleń: 1237
 592. Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-05-24]
  Wyświetleń: 1237
 593. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.8.2018)
  Wyświetleń: 1234
 594. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2019/2020 (Nr OR.271.15.2019)
  Wyświetleń: 1232
 595. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 1230
 596. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.146.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1230
 597. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020 (sprawa nr OR.271.18.2019)
  Wyświetleń: 1227
 598. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1226
 599. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice z 27 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 1225
 600. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-I.7322.192.2016 z 20 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 1223
 601. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów do rad oraz wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dla terenu gminy Dąbrowa.
  Wyświetleń: 1216
 602. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 marca 2017r. w sprawie GP.6733.2.2017.MP
  Wyświetleń: 1215
 603. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (sprawa nr DLI.III.6621.185.2016.PK.25)
  Wyświetleń: 1209
 604. Obwieszczenie Wójta Gminy z 9 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 1207
 605. Ogłoszenie z dnia 18 października 2018r o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie (sprawa nr MG.6840.1.4.2018)
  Wyświetleń: 1202
 606. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 maja 2017r. w sprawie GP.6733.8.2017.MP
  Wyświetleń: 1201
 607. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1197
 608. Programy działania Instytucji Kultury w Gminie Dąbrowa
  Wyświetleń: 1194
 609. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 sierpnia 2017r. w sprawie GP.6733.13.2017.MP
  Wyświetleń: 1189
 610. Zmiana przeznaczenia obecnego budynku Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37, na żłobek wraz z własnym zapleczem kuchennym (Nr sprawy OR.271.17.2018)
  Wyświetleń: 1188
 611. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z 28.07.2017r.dot. instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk
  Wyświetleń: 1184
 612. Cztery obwieszczenia Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 1182
 613. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.28.2016.AO
  Wyświetleń: 1182
 614. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 listopada 2018 r. w sprawie GP.6733.30.2018.MP
  Wyświetleń: 1181
 615. Oświadczenia składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 1181
 616. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 1174
 617. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1172
 618. Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1165
 619. Skargi, Wnioski i Petycje
  Wyświetleń: 1163
 620. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 1161
 621. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 28 lutego 2018 r. o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Naroku, obręb Dąbrowa (sprawa nr MG.6840.1.1.2018)
  Wyświetleń: 1160
 622. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 1158
 623. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczonej do najmu - Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1158
 624. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2018r. w sprawie GP.6733.6.2018.MP
  Wyświetleń: 1151
 625. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 1146
 626. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1143
 627. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 10 września 2018r. w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 1143
 628. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 1141
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28.11.2019r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 1140
 630. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62 (Nr sprawy OR.271.16.2019)
  Wyświetleń: 1140
 631. Protokół Nr XL/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1139
 632. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2019r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018r.
  Wyświetleń: 1137
 633. Protokół Nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1136
 634. Petycje
  Wyświetleń: 1134
 635. Protokoł Nr III/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1133
 636. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 czerwca 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.27.2016.AO
  Wyświetleń: 1131
 637. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy- Załącznik do Zarządzenia NR SEK.0050.32.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1131
 638. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 grudnia 2018r. w sprawie GP.6733.36.2018.MP
  Wyświetleń: 1130
 639. Protokół Nr XLIV/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018r.
  Wyświetleń: 1128
 640. Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2018r o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Naroku (sprawa MG.6840.1.3.2018)
  Wyświetleń: 1113
 641. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1105
 642. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 1103
 643. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.420.2.3.2018.ES.2 z 27 grudnia 2018r
  Wyświetleń: 1101
 644. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1097
 645. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w miejscowości Siedliska ( Nr sprawy IR.271.07.2020)
  Wyświetleń: 1096
 646. Informacja o wyniku
  Wyświetleń: 1095
 647. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1095
 648. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 maja 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 1088
 649. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.
  Wyświetleń: 1088
 650. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 430 000 zł
  Wyświetleń: 1087
 651. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 października 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 1075
 652. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice
  Wyświetleń: 1070
 653. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1061
 654. Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Dąbrowa w wysokości 170 000 zł
  Wyświetleń: 1061
 655. Remont nawierzchni ulic: Malinowej, Poziomkowej i Jagodowej w miejscowości Dąbrowa (sprawa Nr OR.271.1.2019)
  Wyświetleń: 1056
 656. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 1052
 657. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele rolne - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.138.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. (wykaz nr 4)
  Wyświetleń: 1048
 658. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017 r. w sprawie GP.6733.24.2017.MP
  Wyświetleń: 1047
 659. Obwieszczenie Wójta Gminy 17 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 1039
 660. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.18.2018)
  Wyświetleń: 1039
 661. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1037
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.29.2018.MP
  Wyświetleń: 1035
 663. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 stycznia 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 1030
 664. Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2019 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipowej (sprawa nr MG.6840.1.1.2019)
  Wyświetleń: 1029
 665. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1027
 666. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 października 2017r. w sprawie GP.6733.19.2017.MP
  Wyświetleń: 1026
 667. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.12.2018)
  Wyświetleń: 1025
 668. Obwieszczenie Wójta Gminy nr GKMOS.6220.9.2018 z 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 1020
 669. Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Skarbiszów (Nr sprawy OR.271.16.2018)
  Wyświetleń: 1013
 670. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 1012
 671. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 marca 2017r. w sprawie GP.6733.6.2017.MP
  Wyświetleń: 1010
 672. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 sierpnia 2016r. w sprawie GP.6733.29.2016.AO
  Wyświetleń: 1009
 673. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1005
 674. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 października 2018r. w sprawie GP.6733.27.2018.MP
  Wyświetleń: 1003
 675. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02-04-2019 r.
  Wyświetleń: 1003
 676. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.34.2018.MP
  Wyświetleń: 1002
 677. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 998
 678. Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.11.2017.MP
  Wyświetleń: 997
 679. „Ponowne (trzecie) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”
  Wyświetleń: 996
 680. Obwieszczenie (7) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-IV.7322.2.2017
  Wyświetleń: 994
 681. Protokół Nr XLIII/2018 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2018 r.
  Wyświetleń: 992
 682. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Opolu, obręb Karczów stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.61.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 04 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 992
 683. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 23 października 2018 r. w sprawie GP.6733.33.2018.EP
  Wyświetleń: 991
 684. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 31 października 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.EP
  Wyświetleń: 987
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 987
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 986
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 maja 2018r. w sprawie GKMOS.6220.3.2018
  Wyświetleń: 985
 688. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwiec 2020 r.
  Wyświetleń: 984
 689. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 981
 690. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 marca 2018r. w sprawie GP.6733.4.2018.MP
  Wyświetleń: 977
 691. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Mechnicach
  Wyświetleń: 973
 692. Skargi i Wnioski
  Wyświetleń: 972
 693. Obwieszczenie Wójta Gminy 10 maja 2018 r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 971
 694. Projekty uchwał na sesję Nr XI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 971
 695. Obwieszczenie Wójta Gminy z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.8.2018
  Wyświetleń: 970
 696. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.7.2.2017
  Wyświetleń: 969
 697. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 965
 698. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa przeznaczoną pod inwestycję, pn.: ,,Przebudowa Polderu Żelazna"
  Wyświetleń: 965
 699. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 października 2018r. w sprawie GP.6733.30.2018.EP
  Wyświetleń: 965
 700. Zarządzenie Nr SEK.0050.112.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Opolu, obręb Sławice...
  Wyświetleń: 965
 701. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.31.2018.MP
  Wyświetleń: 963
 702. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 (Nr sprawy OR.271.9.2018)
  Wyświetleń: 963
 703. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju
  Wyświetleń: 962
 704. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 960
 705. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 29 października 2018r. w sprawie GP.6733.30.2018.EP
  Wyświetleń: 957
 706. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lipca 2017r. w sprawie GP.6733.16.2017.MP
  Wyświetleń: 957
 707. Obwieszczenie Wójta Gminy z 26 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.MP
  Wyświetleń: 956
 708. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczonej do najmu - Załącznik do Zarządzenia Nr.OR.0050.37.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 955
 709. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 maja 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 954
 710. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 marca 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.8.2018
  Wyświetleń: 952
 711. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Żłobka w Żelaznej
  Wyświetleń: 951
 712. Informacja o wyborze oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 948
 713. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 października 2018r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 948
 714. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.5.2019.MP
  Wyświetleń: 947
 715. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 946
 716. Projekty uchwał na sesję Nr X Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 942
 717. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2019
  Wyświetleń: 941
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 939
 719. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.38.2018.MP
  Wyświetleń: 939
 720. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.16.2018.MP
  Wyświetleń: 932
 721. Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie udostępnienia spisu wyborców do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 930
 722. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 927
 723. Obwieszczenie Wójta Gminy z 12 stycznia 2017r. w sprawie GKMOS.6220.7.2016
  Wyświetleń: 925
 724. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 26 sierpnia 2019 r. o postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.18.2019.MP)
  Wyświetleń: 924
 725. Projekty 2020
  Wyświetleń: 924
 726. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Żelaznej ul. Opolska – Gmina Dąbrowa - POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.10.2018)
  Wyświetleń: 924
 727. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap – POWTÓRZENIE (Nr sprawy OR.271.15.2018)
  Wyświetleń: 923
 728. Remont ulicy (wewnętrznej) Stawowej w Ciepielowicach – I etap (Nr sprawy OR.271.11.2018)
  Wyświetleń: 923
 729. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.21.2017.MP
  Wyświetleń: 919
 730. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 918
 731. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 917
 732. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19 – II POSTĘPOWANIE” ( Nr sprawy IR.271.06.2020)
  Wyświetleń: 917
 733. Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.25.2017.MP
  Wyświetleń: 915
 734. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do dzierżawy na cele nierolnicze i cele rolne - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.137.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. (wykaz nr 2 i 3)
  Wyświetleń: 914
 735. Wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (izba) stanowiącego własność Gminy Dąbrowa - Załącznik do zarządzenia Nr SEK.0050.55.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 910
 736. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 12 września 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.EP
  Wyświetleń: 909
 737. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 907
 738. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-II-1.7322.192.2016 z 11 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 906
 739. Obwieszczenie Wójta Gminy z 5 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.4.2019.MP
  Wyświetleń: 906
 740. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 904
 741. Obwieszczenie (6) Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DR-IV.7322.2
  Wyświetleń: 902
 742. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 902
 743. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie nr DOOŚoaII.4203.4.2015.KCz2 z 7.11.2018r.
  Wyświetleń: 902
 744. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr SEK.0050.47.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02-04-2019 r.
  Wyświetleń: 901
 745. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Dąbrowa przeznaczone do użyczenia na rzecz Miasta Opola - Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 22 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 900
 746. Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.19.2019.MP
  Wyświetleń: 899
 747. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 898
 748. Zarządzenie Nr SEK.0050.127.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 897
 749. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2020 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.19.2019)
  Wyświetleń: 896
 750. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 896
 751. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 894
 752. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 listopada 2017r. w sprawie GP.6733.23.2017.MP
  Wyświetleń: 894
 753. Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 6 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 893
 754. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 891
 755. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w sprawie "Budowy wiaduktu nad linią kolejową PKP w ciągu DK 46 w km 95+294 w m. Dąbrowa".
  Wyświetleń: 890
 756. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 września 2017r. w sprawie GP.6733.18.2017.MP
  Wyświetleń: 889
 757. Zarządzenie Nr SEK.0050.155.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Prądach ...
  Wyświetleń: 886
 758. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.18.2019.MP
  Wyświetleń: 885
 759. Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych
  Wyświetleń: 884
 760. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 883
 761. Obwieszczenia Wójta Gminy Komprachcice z 17.10.2018r. o zakończeniu postępowania w sprawie BGR.6733.7.2018.GP
  Wyświetleń: 883
 762. Obwieszczenie Wójta Gminy 2 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.17.2019.MP
  Wyświetleń: 883
 763. Obwieszczenie Wójta Gminy z 30 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.26.2017.MP
  Wyświetleń: 883
 764. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowowiejska w Chróścinie (Nr sprawy IR.271.04.2020)
  Wyświetleń: 877
 765. Projekty uchwał na sesję Nr IX Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 876
 766. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 873
 767. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 873
 768. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 872
 769. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.13.2019.MP
  Wyświetleń: 871
 770. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasy
  Wyświetleń: 870
 771. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 5 lutego 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2019.MP
  Wyświetleń: 869
 772. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 869
 773. Projekty uchwał na sesję Nr VI Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 868
 774. Obwieszczenie Wójta Gminy z 2 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 866
 775. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 864
 776. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dot. mostu w m. Niewodniki
  Wyświetleń: 864
 777. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków
  Wyświetleń: 864
 778. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.40.1766.2018.oś z 28.09.2018r.
  Wyświetleń: 863
 779. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.14.2019.MP
  Wyświetleń: 863
 780. Zarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa
  Wyświetleń: 863
 781. Zarządzenie Nr SEK.0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – działka nr 152/13, km. 2, obręb Dąbrowa
  Wyświetleń: 861
 782. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - EPUAP
  Wyświetleń: 860
 783. Projekty uchwał na sesję Nr V Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 860
 784. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 860
 785. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 859
 786. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 marca 2018r. w sprawie GP.6733.27.2017.MP
  Wyświetleń: 858
 787. Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 sierpnia 2018r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 857
 788. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 857
 789. Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 857
 790. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.8.2019.MP
  Wyświetleń: 856
 791. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 854
 792. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.12 sierpnia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.4.2019
  Wyświetleń: 853
 793. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 849
 794. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 listopada 2018r. w sprawie GP.6733.33.2018.MP
  Wyświetleń: 849
 795. Projekty uchwał na sesję Nr XII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r.
  Wyświetleń: 849
 796. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą pod inwestycję pn.: ,,Przebudowa Polderu Żelazna"
  Wyświetleń: 845
 797. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 845
 798. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10 lutego 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2019.MP
  Wyświetleń: 845
 799. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GKMOS.6220.4.2018
  Wyświetleń: 845
 800. Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.38.2018.MP
  Wyświetleń: 844
 801. Zawiadomienie Wójta Gminy z 27 lipca 2018 w sprawie GKMOS. 6220.7.3.2018
  Wyświetleń: 844
 802. Zawiadomienie Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr DOK.DOk3.9700.18.2019.AO PW.83471 w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 842
 803. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie GP.6733.15.2019.MP
  Wyświetleń: 840
 804. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 835
 805. Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.6.2019.MP
  Wyświetleń: 831
 806. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 829
 807. Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu (sprawa nr MG.6840.1.2.2019)
  Wyświetleń: 828
 808. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 października 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.23.2019.MP)
  Wyświetleń: 827
 809. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 marca 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2020.MP
  Wyświetleń: 824
 810. Obwieszczenie Wójta Gminy z 11 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 823
 811. Projekty uchwał na sesję Nr VIII Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 816
 812. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.16.2019.MP
  Wyświetleń: 814
 813. na rok 2020
  Wyświetleń: 813
 814. Zarządzenie Nr SEK.0050.126.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie,stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 810
 815. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 806
 816. Obwieszenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 marca 2018 r. w sprawie GP.6733.1.2018.MP
  Wyświetleń: 804
 817. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 802
 818. Ogłoszenie o naborze na Partnera/-ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 802
 819. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.12.2019.MP
  Wyświetleń: 801
 820. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 799
 821. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 sierpinia 2019 r. w sprawie GP.6733.14.2019.MP
  Wyświetleń: 797
 822. Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 797
 823. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 stycznia 2018r. w sprawie GP.6733.28.2017.MP
  Wyświetleń: 794
 824. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.03.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 789
 825. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna
  Wyświetleń: 787
 826. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.15.2018.MP
  Wyświetleń: 782
 827. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.16.2019.MP)
  Wyświetleń: 781
 828. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 26 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.21.2019.MP)
  Wyświetleń: 780
 829. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2019.MP
  Wyświetleń: 778
 830. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 5 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2020.MP
  Wyświetleń: 778
 831. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.15.2019.MP
  Wyświetleń: 777
 832. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.9.2018.MP
  Wyświetleń: 776
 833. Obwieszczenie Wójta Gminy z 16 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.13.2019.MP
  Wyświetleń: 775
 834. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa OBRĘB CIEPIELOWICE
  Wyświetleń: 774
 835. Zarządzenie Nr SEK.0050.196.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Lipowej przy ulicy Dębowej 2..
  Wyświetleń: 774
 836. Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 773
 837. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Wyświetleń: 773
 838. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 772
 839. Zawiadomienie Nr GL.ZUZ.3.421.98.2018.BS z dnia 16 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego: budynek mieszkalny w Żelaznej.
  Wyświetleń: 770
 840. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 766
 841. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 lutego 2018r. w sprawie GP.6733.29.2017.MP
  Wyświetleń: 766
 842. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 10 października 2018r. w sprawie GP.6733.22.2018.EP
  Wyświetleń: 765
 843. Platforma zakupowa
  Wyświetleń: 764
 844. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 763
 845. Zarządzenie Nr SEK.0050.245.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 125/23 z arkusza mapy 1...
  Wyświetleń: 763
 846. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 1 października 2018 r. w sprawie GP.6733.27.2018.EP
  Wyświetleń: 761
 847. Obwieszczenie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.18.2019.MM z 19 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 760
 848. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach (GP.6721.1.2013.MP z 23 maja 2018 r.)
  Wyświetleń: 760
 849. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.1.2020.MP
  Wyświetleń: 758
 850. Obwieszczenie Wójta Gminy 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 757
 851. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie Nr GL.ZUZ.3.421.232.2019.BS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę obiektu budowlanego budynku mieszkalnego w m.Żelazna przy ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 757
 852. Projekty uchwał na sesję Nr XIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 756
 853. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.03.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 752
 854. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.8.2018.MP
  Wyświetleń: 752
 855. Obwieszczenie Wójta Gminy z 29 czerwca 2018 r. w sprawie GP.6733.14.2018.MP
  Wyświetleń: 752
 856. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 748
 857. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 745
 858. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 744
 859. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 744
 860. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 744
 861. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.070.7.25.2018.EK z 23 kwietnia 2018 roku dot. m.in. zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dąbrowa na okres 3 lat
  Wyświetleń: 742
 862. Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.13.2018.MP
  Wyświetleń: 738
 863. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 maja 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.2.3.2018
  Wyświetleń: 737
 864. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – marzec 2020 – korekta nr 2
  Wyświetleń: 734
 865. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.2019
  Wyświetleń: 734
 866. Ogłoszenie z dn. 27 lutego 2020 r. o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu (sprawa nr MG.6840.1.2.2020)
  Wyświetleń: 734
 867. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ (stary znak: DSR-II-1.7322.192.2016) z 1 października 2018r.
  Wyświetleń: 733
 868. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21.11.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 733
 869. Obwieszczenia Wójta dotyczące inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 732
 870. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 730
 871. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.21.2019.MP)
  Wyświetleń: 730
 872. Projekty uchwał na sesję Nr XIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 730
 873. Przetargi OSP Chróścina
  Wyświetleń: 729
 874. Projekty uchwał na sesję Nr VII Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 728
 875. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.29.2018.EP
  Wyświetleń: 725
 876. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 października 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.3.2019
  Wyświetleń: 725
 877. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.,, Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2019''.
  Wyświetleń: 725
 878. Informacje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 724
 879. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.18.2019.MP)
  Wyświetleń: 720
 880. Obwieszczenie Wójta Gminy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach
  Wyświetleń: 719
 881. Obwieszczenie Wójta Gminy z 3 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 718
 882. Obwieszczenie Wójta Gminy 7 maja 2018r. w sprawie GP.6733.10.2018.MP
  Wyświetleń: 711
 883. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.12.2018.MP
  Wyświetleń: 711
 884. Program na 2020 rok
  Wyświetleń: 711
 885. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 czerwca 2018r. w sprawie GP.6733.5.2018.MP
  Wyświetleń: 709
 886. Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie na lata 2020 -2024
  Wyświetleń: 708
 887. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.3
  Wyświetleń: 708
 888. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 lutego 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.1.2020.MP
  Wyświetleń: 707
 889. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 2 października 2018r. w sprawie GP.6733.31.2018.EP
  Wyświetleń: 704
 890. Konkurs na dyrektora szkoły w Chróścinie
  Wyświetleń: 703
 891. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2020.MP
  Wyświetleń: 700
 892. Zarządzenie Nr SEK.0050.252.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal mieszkalny położony w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d na rzecz ...
  Wyświetleń: 699
 893. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 691
 894. Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 lipca 2018r. w sprawie GP.6733.11.2018.MP
  Wyświetleń: 691
 895. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 10 października 2018r. w sprawie GP.6733.32.2018.EP
  Wyświetleń: 690
 896. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 688
 897. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.16 września 2019 r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 687
 898. Obwieszczenie Wójta Gminy z 1 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 686
 899. Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie „budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW (w pięciu etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 119/1, 120, 121 obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)”
  Wyświetleń: 685
 900. Sprawozdania ze współpracy
  Wyświetleń: 684
 901. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS.6220.9.2018
  Wyświetleń: 681
 902. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 października 2018r. w sprawie GP.6733.18.2018.MP
  Wyświetleń: 681
 903. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.36.2018.MP
  Wyświetleń: 680
 904. Obwieszczenie Wójta Gminy z 13 marca 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 677
 905. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOŚ-WDŚ/ZIL.420.149.2019.MD.5 w sprawie "Budowy obwodnicy m. Niemodlin"
  Wyświetleń: 677
 906. „Ponowne (czwarte) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”
  Wyświetleń: 675
 907. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 675
 908. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 674
 909. Zawiadomienie Nr OŚR.6220.2.2020.MK Prezydenta Miasta Opola
  Wyświetleń: 673
 910. Obwieszczenie Wójt Gminy Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.8.2018
  Wyświetleń: 672
 911. Informacja GK.6640.2.88.2017.RŁ o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Dąbrowa.
  Wyświetleń: 671
 912. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018r. w sprawie GP.6733.19.2018.MP
  Wyświetleń: 669
 913. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – luty 2020 – korekta nr 1
  Wyświetleń: 667
 914. Opracowanie MPZP obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 667
 915. Program działania Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie na lata 2020 - 2023
  Wyświetleń: 665
 916. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 664
 917. Program na 2019 rok
  Wyświetleń: 664
 918. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2018 r. w sprawie GKMOS.6220.6.2018
  Wyświetleń: 662
 919. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15 listopada 2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.23.2019.MP)
  Wyświetleń: 661
 920. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 660
 921. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.19.2019.MP)
  Wyświetleń: 660
 922. Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2020 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mechnicach (sprawa nr MG.6840.1.1.2020)
  Wyświetleń: 660
 923. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (OPO.WKUR.SGZ.4240.164.2020.JZ) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  Wyświetleń: 659
 924. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 maja 2019 r. w sprawie GP.6733.10.2019.MP
  Wyświetleń: 657
 925. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2020.MP
  Wyświetleń: 656
 926. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 654
 927. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020
  Wyświetleń: 650
 928. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 marca 2019 r. w sprawie GP.6730.61.2019.MP
  Wyświetleń: 647
 929. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa, które z dniem 01.01.2018 r. zgodnie z art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne wygasły
  Wyświetleń: 647
 930. Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 645
 931. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 643
 932. Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 stycznia 2019 r. w sprawie GP.6733.37.2018.MP
  Wyświetleń: 641
 933. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 640
 934. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (obręb Ciepielowice)
  Wyświetleń: 638
 935. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 stycznia 2019 r.o wydaniu decyzji DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ
  Wyświetleń: 636
 936. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.17.2019.MP)
  Wyświetleń: 632
 937. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27.04.2020 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę fermy drobiu, obręb Narok
  Wyświetleń: 629
 938. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" II POSTĘPOWANIE (Nr sprawy IR.271.08.2020)
  Wyświetleń: 626
 939. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu dot. GKMOS.6220.5.2017
  Wyświetleń: 626
 940. Obwieszczenie Wójta Gminy z 15 lipca 2019 r. w sprawie GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 625
 941. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 października 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sprawa nr GP.6733.22.2019.MP)
  Wyświetleń: 624
 942. Obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrowa z 24 września 2018 r. w sprawie GP.6733.21.2018.MP
  Wyświetleń: 621
 943. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 620
 944. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2020r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2019r.
  Wyświetleń: 617
 945. Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds.promocji
  Wyświetleń: 615
 946. Spisy Powszechne
  Wyświetleń: 615
 947. Interpelacja zgłoszona w dniu 12 stycznia 2018r. przez Pana Mariusza Konopę dot.drewnianych słupów podtrzymujących linię telefoniczne i internetowe przy ulicy Długiej w Ciepielowicach.
  Wyświetleń: 612
 948. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura - 12 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 611
 949. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2019 r. w sprawie GP.6733.35.2018.MP
  Wyświetleń: 607
 950. Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 września 2018 r. w sprawie GP.6733.20.2018.MP
  Wyświetleń: 607
 951. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19.02.2020 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2019.MP
  Wyświetleń: 603
 952. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 czerwca 2019 r. w sprawie GKMOS. 6220.5.2019
  Wyświetleń: 602
 953. Oświadczenia składane w 2020 roku
  Wyświetleń: 600
 954. Zarządzenie Nr OR.0050.25.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2020 r...
  Wyświetleń: 600
 955. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2019.MP
  Wyświetleń: 599
 956. Projekty uchwał na sesję Nr XV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 599
 957. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 597
 958. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.746.38.2019.AB z dnia 4 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 596
 959. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.8.2020.MP
  Wyświetleń: 595
 960. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 7 lutego 2020 r. o wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla w zabudowie jednorodzinnej ...
  Wyświetleń: 594
 961. Projekty uchwał na sesję Nr XVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 592
 962. Zarządzenie Nr OR.0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r....
  Wyświetleń: 592
 963. Zawiadomienia/Obwieszczenia
  Wyświetleń: 592
 964. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2020.MP
  Wyświetleń: 591
 965. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postpowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 586
 966. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 07.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 585
 967. Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 września 2018r. w sprawie GKMOS. 6220.3.2.2018
  Wyświetleń: 585
 968. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28.11.2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 583
 969. Projekty uchwał na sesję nr XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 583
 970. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 582
 971. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 3 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2019.MP
  Wyświetleń: 581
 972. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020
  Wyświetleń: 579
 973. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 21 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2020.MP
  Wyświetleń: 577
 974. Obwieszczenie Wójta Gminy z 14 lutego 2018 r. w sprawie GP.6733.2.2018.MP
  Wyświetleń: 574
 975. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr DOK.DOK3.9700.18.2019.MM o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 571
 976. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 15 czerwca 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.12.2020.MP
  Wyświetleń: 571
 977. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2019.MP
  Wyświetleń: 571
 978. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
  Wyświetleń: 571
 979. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 568
 980. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2019.MP
  Wyświetleń: 565
 981. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.260.2019.AC
  Wyświetleń: 563
 982. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.II.7570.440.2017.GT z 9 października 2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żela
  Wyświetleń: 563
 983. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 562
 984. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowlę przeciwpowodziowe dla przedsięwzięcia - Przebudowa Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 560
 985. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż samochodu: Marki SKODA FELICIA
  Wyświetleń: 559
 986. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 555
 987. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 maja 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP. 6733.8.2020.MP
  Wyświetleń: 550
 988. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Chróścina
  Wyświetleń: 546
 989. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2020.MP
  Wyświetleń: 545
 990. Obwieszczenie o zakończeniu robót na w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km ''
  Wyświetleń: 543
 991. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2019.MP
  Wyświetleń: 542
 992. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów
  Wyświetleń: 541
 993. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 539
 994. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020
  Wyświetleń: 529
 995. Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie GP.6733.3.2019.MP
  Wyświetleń: 529
 996. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 526
 997. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" III postępowanie (Nr sprawy IR.271.17.2020)
  Wyświetleń: 525
 998. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola OŚR.6220.8.2020.BS
  Wyświetleń: 523
 999. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46"
  Wyświetleń: 520
 1000. Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2019 r. w sprawie GP.6733.9.2019.MP
  Wyświetleń: 517
 1001. Projekty uchwał na sesję nr XVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 510
 1002. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 510
 1003. 2021
  Wyświetleń: 508
 1004. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 505
 1005. Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii
  Wyświetleń: 504
 1006. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 496
 1007. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 495
 1008. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 489
 1009. Zarządzenie Nr OR.0050.59.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r....
  Wyświetleń: 488
 1010. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 12 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2020.MP
  Wyświetleń: 487
 1011. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2020/2021” (Nr sprawy IR.271.09.2020)
  Wyświetleń: 484
 1012. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16.07.2020 r. o uzgodnieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020.MP
  Wyświetleń: 476
 1013. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 473
 1014. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 28 maja 2020 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.9.2020
  Wyświetleń: 471
 1015. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.17 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2020.MP
  Wyświetleń: 469
 1016. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Żelaznej
  Wyświetleń: 468
 1017. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola OŚR.6220.2.2020.MK o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 467
 1018. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Sokolniki” na działce numer 469/2 obręb 0003 Dąbrowa.
  Wyświetleń: 456
 1019. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 454
 1020. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 maja 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2020.MP
  Wyświetleń: 449
 1021. Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 440
 1022. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 439
 1023. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.17.2020.MP
  Wyświetleń: 433
 1024. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 09.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020
  Wyświetleń: 426
 1025. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Akacjowa w Mechnicach” (dz. nr 828/225 km 3) ( Nr sprawy IR.7011.17.2020)
  Wyświetleń: 424
 1026. Projekty uchwał na sesję nr XIX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 423
 1027. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46".
  Wyświetleń: 421
 1028. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2003
  Wyświetleń: 417
 1029. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 414
 1030. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod przebudowę Polderu Żelazna
  Wyświetleń: 412
 1031. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.06.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.13.2020.MP
  Wyświetleń: 412
 1032. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 411
 1033. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. płac
  Wyświetleń: 409
 1034. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 408
 1035. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 maja 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2019.MP
  Wyświetleń: 407
 1036. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 399
 1037. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej 46, na następujących nieruchomościach lub ich częściach
  Wyświetleń: 397
 1038. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postepowania Nr GL.ZUZ.3.4210.42.2020.RL
  Wyświetleń: 395
 1039. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2018 r.
  Wyświetleń: 393
 1040. Zarządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie wojeówdztwa opolskiego
  Wyświetleń: 387
 1041. Protokół Nr XVI/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 382
 1042. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 380
 1043. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” o mocy do 80 MW (...)
  Wyświetleń: 379
 1044. Plany łowieckie
  Wyświetleń: 377
 1045. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 374
 1046. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Żelaznej - II postępowanie
  Wyświetleń: 370
 1047. Projekty uchwał na sesję nr XX Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 369
 1048. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 366
 1049. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych” w 2021 r. (Nr sprawy IR.271.10.2020)
  Wyświetleń: 365
 1050. Protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 364
 1051. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.21.2020.MP
  Wyświetleń: 363
 1052. Protokół Nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 363
 1053. Zawiadomienie Nr OŚR.6220.8.2020.BS Prezydenta Miasta Opola
  Wyświetleń: 362
 1054. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 361
 1055. Protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 359
 1056. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2015
  Wyświetleń: 356
 1057. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 31 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 355
 1058. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020.MP
  Wyświetleń: 354
 1059. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 350
 1060. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2011
  Wyświetleń: 350
 1061. Oświadczenia składane w 2020 roku
  Wyświetleń: 346
 1062. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020
  Wyświetleń: 345
 1063. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 344
 1064. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2009
  Wyświetleń: 340
 1065. Postępowania powyżej 130.000 zł
  Wyświetleń: 338
 1066. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.06.2020 r. o postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 335
 1067. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2010
  Wyświetleń: 333
 1068. ,,Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa” w 2021 r. (Nr sprawy IR.271.11.2020)
  Wyświetleń: 332
 1069. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17 sierpnia 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.17.2020.MP
  Wyświetleń: 330
 1070. Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 329
 1071. Zarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa
  Wyświetleń: 326
 1072. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.16.2020.MP
  Wyświetleń: 325
 1073. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 24 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2020.MP
  Wyświetleń: 321
 1074. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 30.09.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.20.2020.MP
  Wyświetleń: 314
 1075. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020 - Powtórzenie
  Wyświetleń: 314
 1076. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020.MP
  Wyświetleń: 311
 1077. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.15.2020.MP
  Wyświetleń: 310
 1078. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 306
 1079. Informacja o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.3.4210.135m.2020.KR
  Wyświetleń: 305
 1080. Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 303
 1081. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Karczów ul. Grobli”
  Wyświetleń: 302
 1082. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 r.
  Wyświetleń: 302
 1083. Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2019 r.
  Wyświetleń: 299
 1084. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2014
  Wyświetleń: 296
 1085. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w IV kwartale 2020 r. (Nr sprawy IR.271.12.2020)
  Wyświetleń: 293
 1086. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2020.MP
  Wyświetleń: 290
 1087. Protokół Nr XV/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 289
 1088. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14 września 2020 r. o postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.19.2020.MP
  Wyświetleń: 285
 1089. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
  Wyświetleń: 283
 1090. Przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa do szkół specjalnych w Opolu w roku szkolnym 2020/21 – nabór ofert
  Wyświetleń: 282
 1091. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2020.MP
  Wyświetleń: 279
 1092. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23.09.2020 r. o decyzji i postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 276
 1093. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 05.08.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.19.2020.MP
  Wyświetleń: 275
 1094. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, dz. nr 493/5 ark. 4 obr. Żelazna
  Wyświetleń: 268
 1095. Konkursy na rok 2021
  Wyświetleń: 267
 1096. Remont drogi do cmentarza w Skarbiszowie
  Wyświetleń: 264
 1097. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2012
  Wyświetleń: 264
 1098. Obwieszczenie o zakończeniu robót w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km
  Wyświetleń: 259
 1099. Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie dotyczące udzielenia pozwoleń wodno-prawnych GDDKiA w Opolu, w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa (...)"
  Wyświetleń: 256
 1100. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 254
 1101. Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW w miejscowościach Prądy i Siedliska.
  Wyświetleń: 253
 1102. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa” – II postępowanie (Nr sprawy IR.271.16.2020)
  Wyświetleń: 250
 1103. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22.09.2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.21.2020.MP
  Wyświetleń: 250
 1104. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW- Prądy i Siedliska.
  Wyświetleń: 250
 1105. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2013
  Wyświetleń: 249
 1106. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok
  Wyświetleń: 247
 1107. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2020.MP
  Wyświetleń: 243
 1108. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2020.MP
  Wyświetleń: 242
 1109. Projekty uchwał na sesję nr XXI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 242
 1110. „Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych dla budowy elektrowni fotowoltaicznej do 7MW na działkach ewidencyjnych nr 348, 351, 352, 353/3 oraz 444, obręb Niewodniki”
  Wyświetleń: 241
 1111. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie budowy osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 241
 1112. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2021 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy IR.271.13.2020)
  Wyświetleń: 236
 1113. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną (...)
  Wyświetleń: 236
 1114. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (...)
  Wyświetleń: 235
 1115. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.14.2020.MP
  Wyświetleń: 233
 1116. Postępowania w 2021 roku
  Wyświetleń: 230
 1117. Projekty uchwał na sesję nr XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 230
 1118. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie „Budowy Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa” o mocy do 5MW na częściach działek ewidencyjnych nr 531/4 oraz 531/5, obręb Dąbrowa, gmina Dąbrowa.
  Wyświetleń: 226
 1119. Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok – wrzesień 2020 – korekta nr 3
  Wyświetleń: 223
 1120. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych” – II postępowanie (Nr sprawy IR.271.15.2020)
  Wyświetleń: 222
 1121. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 27 października 2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2020.MP
  Wyświetleń: 222
 1122. Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 222
 1123. Sprawozdania z 2019 roku
  Wyświetleń: 222
 1124. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” (...)
  Wyświetleń: 221
 1125. Zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i okres do jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 220
 1126. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 29.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2020.MP
  Wyświetleń: 218
 1127. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Dąbrowa
  Wyświetleń: 218
 1128. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 r.
  Wyświetleń: 218
 1129. Informacja dotycząca finansowania niepublicznych przedszkoli
  Wyświetleń: 217
 1130. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 14.07.2020 r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020.MP
  Wyświetleń: 215
 1131. Protokół Nr XII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r.
  Wyświetleń: 214
 1132. Zapytanie ofertowe na zadanie dotyczące opracowania ekofizjograficzego Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 209
 1133. Zapytanie ofertowe na zadania dotyczące opracowania inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 208
 1134. Zawiadomienie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji Nr DLI-IX.7618.15.2019.DM z dnia 28 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 207
 1135. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 206
 1136. Sprawozdania z 2018 roku
  Wyświetleń: 206
 1137. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW (w siedmiu etapach, każdy po ok. 1MW) (...)
  Wyświetleń: 204
 1138. Postanowienie nr GK.6220.6.1.2020 w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 204
 1139. Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 201
 1140. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Dąbrowa” (...)
  Wyświetleń: 201
 1141. Dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Dąbrowa gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 199
 1142. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 22 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2020.MP
  Wyświetleń: 197
 1143. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 196
 1144. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 195
 1145. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.30.2020.MP
  Wyświetleń: 194
 1146. Zawiadomienie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu postanowienia
  Wyświetleń: 191
 1147. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2020.MP
  Wyświetleń: 188
 1148. XXI Sesja Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 188
 1149. Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 187
 1150. Zarządzenie Nr OR.0050.143.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku
  Wyświetleń: 186
 1151. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Lipowa 2” (...)
  Wyświetleń: 186
 1152. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 7 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2020.MP
  Wyświetleń: 185
 1153. Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 184
 1154. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie o uchylenie wydanej decyzji GK.6220.4.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 183
 1155. na rok 2021
  Wyświetleń: 182
 1156. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 03.12.2020 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2020.MP
  Wyświetleń: 182
 1157. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej nr GK.6220.4.1.2020 w sprawie budowy osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 181
 1158. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 03.12.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.28.2020.MP
  Wyświetleń: 181
 1159. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 1 Hubertus Opole
  Wyświetleń: 181
 1160. Postępowania poniżej 130.000 zł
  Wyświetleń: 180
 1161. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowie Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa”o mocy do 5MW na częściach działek ewidencyjnych nr 531/4 oraz 531/5, obręb Dąbrowa(...)
  Wyświetleń: 178
 1162. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 19 października 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.22.2020.MP
  Wyświetleń: 178
 1163. Postanowienie nr GK.6220.7.1.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 178
 1164. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 177
 1165. Zawiadomienie Wójta gminy Dabrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie o uchylenie wydanej decyzji GK.6220.4.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Wyświetleń: 176
 1166. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Fermy Drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 50/2 oraz 50/3 .....
  Wyświetleń: 176
 1167. Postanowienie nr GK.6220.7.1.2020 w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 175
 1168. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Jeleń
  Wyświetleń: 174
 1169. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa osiedla 96 domów w zabudowie jednorodz. oraz 172 w zabudowie bliźniaczej(...)
  Wyświetleń: 173
 1170. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 172
 1171. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 listopada 2020 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2020.MP
  Wyświetleń: 171
 1172. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.18 listopada 2020 r. o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 171
 1173. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Wolnostojącej Farmy Fotowoltaicznej „Dąbrowa Solar Park” o mocy do 80 MW na działkach ewidencyjnych (...)
  Wyświetleń: 166
 1174. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 165
 1175. Ogłoszenia 2021
  Wyświetleń: 162
 1176. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 10.11.2020 r. o postanowieniu w sprawie wznowienia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 161
 1177. TERMINY PLANOWANYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W ROKU GOSPODARCZYM 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 4 Knieja Opole
  Wyświetleń: 161
 1178. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2020.MP
  Wyświetleń: 159
 1179. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.28.2020.MP
  Wyświetleń: 156
 1180. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46"
  Wyświetleń: 154
 1181. Projekty uchwał na sesję nr XXIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r.
  Wyświetleń: 151
 1182. „Budowa osiedla 96 domów w zabudowie jednorodzinnej oraz 172 w zabudowie bliźniaczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz drogami wewnętrzny
  Wyświetleń: 148
 1183. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 20 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.27.2020.MP
  Wyświetleń: 147
 1184. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2020.MP
  Wyświetleń: 147
 1185. Projekty uchwał na sesję nr XXIV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 147
 1186. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.3.2021.MP
  Wyświetleń: 146
 1187. Ogłoszenie z dnia 15 stycznia 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność gminy Dąbrowa położonej w Opolu (spr.nr. MG.6840.1.2019)
  Wyświetleń: 146
 1188. Projekty uchwał na sesję nr XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 144
 1189. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabyta nieruchomość, w związku z przebudową Polderu Żelazna obejmującą obiekty: Wał polderowy, ,,Opole", ,,Sławice-Żelazna'' oraz ,,Żelazna"
  Wyświetleń: 143
 1190. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.23.2020.MP
  Wyświetleń: 142
 1191. Podjęcie zawieszonego postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej GK.6220.6.1.2020
  Wyświetleń: 142
 1192. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.30.2020
  Wyświetleń: 140
 1193. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Wyświetleń: 139
 1194. Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w spr. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:”Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW(w pięciu etapach po ok.1MW) wraz z infrastrukturą (...)
  Wyświetleń: 137
 1195. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2020.MP
  Wyświetleń: 136
 1196. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
  Wyświetleń: 136
 1197. Remont drogi do cmentarza w Skarbiszowie - drugie zapytanie
  Wyświetleń: 136
 1198. Zarządzenie Nr OR.0050.169.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (...)
  Wyświetleń: 136
 1199. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 135
 1200. Postępowania w 2021 roku
  Wyświetleń: 135
 1201. Zarządzenie Nr OR.0050.210.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01 grudnia 2020r. ...
  Wyświetleń: 135
 1202. Postanowienie nr GK.6220.6.1.2020 w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Lipowa
  Wyświetleń: 134
 1203. Remont ulicy Brzozowej w Naroku
  Wyświetleń: 134
 1204. Zawiadomienie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Lipowa 1” (...)
  Wyświetleń: 133
 1205. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie "Rozbudowy drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego wiaduktu w km 95-294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132"
  Wyświetleń: 132
 1206. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.34.2020.MP
  Wyświetleń: 131
 1207. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.2.2021.MP
  Wyświetleń: 128
 1208. Obwieszczenie- wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej w Karczowie na działce nr 307/1 am. 1 obręb Karczów”
  Wyświetleń: 127
 1209. Projekt „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - wsparcie uczniów i nauczycieli w zdalnej edukacji
  Wyświetleń: 123
 1210. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 120
 1211. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18.12.2020 r. o decyzji odmawiającej uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.11.2019.MP
  Wyświetleń: 120
 1212. Zarządzenie Nr 113/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 14 października 2020r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie m.in. powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 118
 1213. Zawiadomienie Prezydenta Miasto Opola o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Nr OŚR,6220.8.2020.BS z dnia 02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 118
 1214. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji Nr OŚR.6220.8.2020.BS z dnia 2 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 117
 1215. Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż boksów metalowych znajdujących się na boisku sportowym w Skarbiszowie, przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 114
 1216. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 25 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2020.MP
  Wyświetleń: 110
 1217. Zarządzenie Nr OR.0050.211.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
  Wyświetleń: 108
 1218. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn.17.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.33.2020.MP
  Wyświetleń: 107
 1219. Podjęcie zawieszonego postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej GK.6220.7.1.2020
  Wyświetleń: 107
 1220. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 16 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.29.2020.MP
  Wyświetleń: 106
 1221. Wybory Sołtysa
  Wyświetleń: 106
 1222. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko ds. promocji
  Wyświetleń: 104
 1223. Budowa osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej w Karczowie na działce nr 307/1 am. 1 obręb Karczów
  Wyświetleń: 103
 1224. Decyzja GK.6220.10.1.2020 - Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 103
 1225. Plan polowań zbiorowych Knieja Opole na sezon 2020/2021
  Wyświetleń: 100
 1226. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i infrastrukturą techniczną oraz dróg (...)
  Wyświetleń: 99
 1227. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin z siedzibą ul. Zamkowa 3,49-100 Niemodlin
  Wyświetleń: 99
 1228. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 lutego 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2020.MP
  Wyświetleń: 98
 1229. GK.6220.4.3.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym- Osiedle w Mechnicach
  Wyświetleń: 97
 1230. Budżet 2021
  Wyświetleń: 95
 1231. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.7.2021.MP
  Wyświetleń: 95
 1232. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 11 lutego 2021 r. o postanowieniu i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.34.2020.MP
  Wyświetleń: 92
 1233. GK.6220.11.1.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 91
 1234. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 91
 1235. GK.6220.12.1.2020 Wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 89
 1236. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chróścina
  Wyświetleń: 82
 1237. PETYCJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ
  Wyświetleń: 81
 1238. Projekty 2021
  Wyświetleń: 80
 1239. GK.6220.13.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 78
 1240. Informacja dotycząca finansowania niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 78
 1241. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o zebranym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla osiedla w Mechnicach
  Wyświetleń: 75
 1242. GK.6220.3.1.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym
  Wyświetleń: 74
 1243. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 73
 1244. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 18 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.6.2021.MP
  Wyświetleń: 73
 1245. Projekty uchwał na sesję nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021r.
  Wyświetleń: 73
 1246. INFORMACJA O PETYCJACH ZŁOŻONYCH W 2020 r.
  Wyświetleń: 71
 1247. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2021.MP
  Wyświetleń: 66
 1248. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.4.2021.MP
  Wyświetleń: 65
 1249. Program Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 65
 1250. UCHWAŁY 2021
  Wyświetleń: 64
 1251. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 2 lutego 2021 r. o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2020.MP
  Wyświetleń: 57
 1252. Budowa 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną oraz dróg wewnętrznych dojazdowych na części działek nr 182/13, 184/89, 185/102, 307/33 i 308/33, obręb Mechnice, gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 55
 1253. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 08.02.2021 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2019.MP
  Wyświetleń: 50
 1254. Zarządzenie Nr OR.0050.34.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonych w obrębie Karczów, stanowiących własność gminy (...)
  Wyświetleń: 48
 1255. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 1 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.8.2021.MP
  Wyświetleń: 46
 1256. Wydano decyzję GK.6220.3.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 46
 1257. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 08.02.2021 r. o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.10.2020.MP
  Wyświetleń: 44
 1258. Obwieszczenie GK.6220.01.2021 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
  Wyświetleń: 42
 1259. Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Dyrektora GDDKiA
  Wyświetleń: 39
 1260. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 35
 1261. Obwieszczenie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 33
 1262. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7222.29.2020.JG w sprawie wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7222.46.2017.JSz
  Wyświetleń: 33
 1263. Ogłoszenie z dnia 23 lutego 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skarbiszów, oznaczonej nr działki 220 z k.m. 3 o powierzchni 1,91 ha (spr.nr.MG.6840.9.2020)
  Wyświetleń: 28
 1264. Projekty uchwał na sesję nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021r.
  Wyświetleń: 21
 1265. Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wszczęcia postepowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 18
 1266. Informacja Wójta Gminy Dąbrowa o przyznanych w 2021r. stypendiach za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2020r.
  Wyświetleń: 18
 1267. Obwieszczenie GK.6220.12.1.2020 w sprawie: „Dostosowanie linii napowietrznej WN-110 KV relacji Hermanowice – Groszowice i Gracze – Groszowice na potrzeby podłączenia projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 GPZ Wrzoski”
  Wyświetleń: 17
 1268. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2020
  Wyświetleń: 15
 1269. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.7.1.2020 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 13
 1270. Zarządzenie Nr OR.0050.43.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 12
 1271. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa GK.6220.6.1.2020 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
  Wyświetleń: 11
 1272. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie
  Wyświetleń: 9
 1273. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2018
  Wyświetleń: 8
 1274. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Dąbrowa przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2019
  Wyświetleń: 7
Wersja XML