Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 2021 rok
  Data modyfikacji: 15-01-2021 11:49
 2. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Data modyfikacji: 15-01-2021 11:27
 3. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Akacjowa w Mechnicach” (dz. nr 828/225 km 3) ( Nr sprawy IR.7011.17.2020)
  Data modyfikacji: 15-01-2021 11:07
 4. Zarządzenia Wójta
  Data modyfikacji: 15-01-2021 09:20
 5. Nieodpłatna pomoc prawna
  Data modyfikacji: 14-01-2021 12:04
 6. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Data modyfikacji: 13-01-2021 15:51
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 7 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.36.2020.MP
  Data utworzenia: 07-01-2021 13:59
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Data modyfikacji: 05-01-2021 14:59
 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2020.MP
  Data modyfikacji: 05-01-2021 14:56
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 4 stycznia 2021 r. o postanowieniach i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.31.2020.MP
  Data utworzenia: 04-01-2021 15:30
Wersja XML