Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Konkursy na rok 2020
  Data modyfikacji: 10-12-2019 12:34
 2. Nabory do jednostek
  Data modyfikacji: 10-12-2019 11:21
 3. Podatki i opłaty lokalne
  Data modyfikacji: 10-12-2019 09:35
 4. Oświadczenia składane w 2019 roku
  Data modyfikacji: 10-12-2019 09:03
 5. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania
  Data utworzenia: 09-12-2019 15:10
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.25.2019.MP
  Data modyfikacji: 09-12-2019 14:06
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dn. 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.26.2019.MP
  Data utworzenia: 09-12-2019 14:05
 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020 (sprawa nr OR.271.18.2019)
  Data modyfikacji: 06-12-2019 11:39
 9. „Ponowne (czwarte) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”
  Data utworzenia: 06-12-2019 09:59
 10. Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2020 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.19.2019)
  Data modyfikacji: 05-12-2019 17:00
Wersja XML