Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Chróścina
  Data modyfikacji: 13-07-2020 14:54
 2. „Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych dla budowy elektrowni fotowoltaicznej do 7MW na działkach ewidencyjnych nr 348, 351, 352, 353/3 oraz 444, obręb Niewodniki”
  Data utworzenia: 13-07-2020 09:03
 3. Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW w miejscowościach Prądy i Siedliska.
  Data utworzenia: 10-07-2020 07:32
 4. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW- Prądy i Siedliska.
  Data utworzenia: 10-07-2020 07:28
 5. Zarządzenia Wójta
  Data modyfikacji: 09-07-2020 17:31
 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 72 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą techniczną (...)
  Data utworzenia: 09-07-2020 17:27
 7. Budżet 2020
  Data modyfikacji: 09-07-2020 07:27
 8. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze ds. mienia gminy
  Data modyfikacji: 08-07-2020 09:43
 9. 2020
  Data utworzenia: 08-07-2020 09:11
 10. Obwieszczenie o zakończeniu robót w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km
  Data utworzenia: 07-07-2020 11:44
Wersja XML